STUDENTSKÉ AKTIVITY

Hesla skandinávských dramatiků na wikipedii

Studenti oborů divadelní věda a skandinávská studia se v předmětu Ibsen a Strindberg - křižovatky (jaro 2012) FFMU podíleli na vytváření (respektive zásadním rozšíření původních) hesel Henrik Ibsen a August Strindberg pro českou Wikipedii. Na obou hlavních článcích a řadě podčlánků pracovalo téměř čtyřicet studentů za edičního dohledu Katolíny Stehlíkové. Nově vloženy budou dále články týkající se hry Peer Gynt a básnické tvorby Henrika Ibsena. Projekt byl součástí projektu wikiambasadorství, ve kterém Wikipedie spolupracuje s českými vysokými školami. V předmětové anketě studenti a studentky předmět ohodnotili kladně a dle vyjádření editorky byla spolupráce s wikipedisty výborná.
 

Studentské časopisy

Studentský časopis Rozrazil On-line www.rozrazilonline.cz

Blog brněnského kulturního komanda BRKKO www.brkko.cz
Výstup předmětu divadelní managerství

V rámci předmětu Úvod do divadelního managementu vznikly jako výstup z předmětu recenze na operní inscenaci Il Matrimonio segreto HF JAMU v režii Lindy Keprtové a za dirigentského vedení Gabriela Rovňáka. Inscenace byla pro vybrané sólisty absolventskou, přičemž premiéru měla 18. 4. 2010 a následovaly tři reprízy. Redakce premiérového zpravodaje, sestávající ze studentů třetího ročníku KDS, se ujala reflexe svébytné interpretace italského operního dílka.
Tomáš Kubart, šéfredaktor
Všechny texty jsou k dispozici zde.


Pokud máte zájem zveřejnit zde odkazy na své aktivity, kontaktujte Martina Bernátka.