ERASMUS+

Studijní pobyty pro studenty KDS FF MU

Informace o aktuálním výběrovém řízení pro zájemce z řad studentů KDS FF MU o stipendium v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 se dočtete v tomto dokumentu.


Vyhlášení výběrového řízení pro zájemce z řad studentů KDS FF MU o stipendium v rámci programu Erasmus+ obvykle probíhá během října (1. kolo, na oba semestry následujícího akademického roku) a v průběhu jarního semestru (2. kolo, na jarní semestr v následujícím akademickém roce na univerzity, které mají stále volná místa a kde to smlouva umožňuje).


Do výběrového řízení se mohou přihlásit zájemci o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na partnerských univerzitách, kteří splňují tato kritéria:

- Jsou studenty KDS FF MU (v libovolném stupni a  formě studia); studenti by měli dbát na to, aby zůstali studenty KDS FF MU i v době, kdy plánují vyjet na stáž (týká se studentů, kteří skládají státní zkoušky, hodlají přestoupit na jinou formu studia atd.).

- Hlásit se mohou i studenti 1. ročníku, avšak ti budou v případě úspěšného výběrového řízení vždy nominováni jen podmínečně: podmínkou výjezdu ve 2. roč. je úspěšné složení postupové zkoušky.


Upozorňujeme, že oproti předchozím rokům došlo k několika významným změnám spojených s transformací všech výměnných programů (Erasmus a dalších) do jediného programu Erasmus+. Mezi nejvýznamnější změny bezprostředně se týkající vyjíždějících studentů patří:

- možnost vyjet na Erasmus pobyt v každém stupni studia (tj. v Bc., Mgr. i Ph.D. studiu) až na 12 měsíců (tj. i opakovaně).

- jednotná výše dotace na měsíc pobytu (300, 400 nebo 500 Euro měsíčně podle finanční náročnosti hostitelské země)

- plně elektronický proces podávání přihlášek a uznávání předmětů po návratu.


O právě probíhajících výběrových řízeních budou studenti informováni zde, v aktualitách na webu, formou e-mailu a na nástěnce na chodbě katedry.


Přihlášky se podávají výhradně elektronicky na adrese:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Povinnými přílohami přihlášky, které je třeba si připravit předem, jsou (obojí v češtině):

- životopis
- motivační dopis

Příloha v podobě jazykového certifikátu je nepovinná, ale žádoucí, zvlášť v případě, že student hodlá studovat v jiném jazyce než v angličtině (typicky v jazyce hostující země).


Výsledky budou žadatelům oznámeny automaticky systémem ISOIS formou e-mailu o úspěšné nominaci. Dále se student musí řídit pokyny uvedenými na stránkách CZS MU.


Bližší informace ohledně programu Erasmus+ naleznete na adrese:
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

 

Seznam partnerských univerzit:

Místo

Univerzita

Max. počet studentů

Max. počet měsíců

Stupeň studia

Amiens

(Francie)

University of Picardie Jules Verne

1

5

Bc/Mgr/PhD

Athény

(Řecko)

National and Kapodistrian University

2

12

Bc/Mgr/PhD

Bergen

(Norsko)

University of Bergen

2 10

Bc/Mgr/PhD

Bochum (Německo)

Ruhr University Bochum

2

12

Bc/Mgr

Coimbra (Portugalsko)

University of Coimbra

2

12

Bc/Mgr/PhD

Isparta

(Turecko)

Suleyman Demirel University

1

5

Bc/Mgr

Krakov
(Polsko)

Jagellonian University

2

20

Bc/Mgr/PhD

Prešov (Slovensko)

University of Prešov

1

5

PhD

Varšava

(Polsko)

University of Warsaw

1

5

Mgr/PhD

Vídeň
(Rakousko)

University Wien

2

10

Bc/Mgr/PhD


S případnými dotazy se neváhejte obrátit na oborovou koordinátorku e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách.


Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
oborová koordinátorka Erasmus+, KDS FF MU

e-mail: 107083@mail.muni.cz nebo martina-musilova@seznam.cz

konzultační hodiny – podzim 2016: čtvrtek 12.00–13.00, a dále na základě individuální domluvy