...
Nacházíte se zde: FF Studium Informace ke studiu Katalog studijních programů
Akce dokumentů

Studijní katalogy (akademický rok 2016/2017)

spravuje: Helena KozlováPoslední změna: Pátek 17.06.2016 15:48

katalogy studijních programů

příbuzné: obory studium

 

Celofakultní katalog online (společné předměty)

Filologie

 

Centrum asijských studií

    Kulturní studia Číny online
    Japanistika online
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky

    Anglický jazyk a literatura online
    English Language and Literature online
    Překladatelství anglického jazyka online
    Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy online
 

Kabinet informačních studií a knihovnictví

    Informační studia a knihovnictví online
 

Ústav českého jazyka - Kabinet češtiny pro cizince

    Čeština pro cizince online
 

Ústav českého jazyka, Ústav české literatury a knihovnictví

    Český jazyk a literatura online
    Český jazyk se specializací počítačová lingvistika online
    Literatura a mezikulturní komunikace online
    Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

    Německý jazyk a literatura online
    Nizozemský jazyk a literatura online
    Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu - DCC online
    Norský jazyk a literatura online
    Skandinávská studia online
    Překladatelství německého jazyka online
    Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav jazykovědy a baltistiky

    Baltistika online
    Obecná jazykověda online
 

Ústav klasických studií

    Dějiny starověku online
    Klasický řecký jazyk a literatura online
    Latinský jazyk a literatura online
    Latinský jazyk a literatura ve středověku online
    Mediteránní studia online
    Novořecký jazyk a literatura online
    Učitelství klasického řeckého jazyka a literatury pro střední školy (nevypisuje se)
    Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav románských jazyků a literatur

    Francouzský jazyk a literatura online
    Italský jazyk a literatura online
    Portugalský jazyk a literatura online
    Španělský jazyk a literatura online
    Překladatelství francouzského jazyka online
    Překladatelství španělského jazyka online
    Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav slavistiky

    Balkanistika online
    Bulharský jazyk a literatura online
    Filologicko-areálová studia online
    Chorvatský jazyk a literatura online
    Literární komparatistika online
    Makedonský jazyk a literatura online
    Polský jazyk a literatura online
    Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu online
    Překladatelství ruského jazyka online
    Ruský jazyk a literatura online
    Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu online
    Slavistika online
    Slovenský jazyk a literatura online
    Slovinský jazyk a literatura online
    Srbský jazyk a literatura online
    Ukrajinský jazyk a literatura online
    Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy online

Historické vědy

 

Historický ústav

    Historie online
    Učitelství historie pro střední školy online
 

Ústav archeologie a muzeologie

    Archeologie online
    Klasická archeologie online
    Muzeologie online
    Pravěká archeologie Předního východu online
 

Ústav evropské etnologie

    Etnologie online
 

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

    Archivnictví online
    Pomocné vědy historické online

Humanitní studia, psychologie, pedagogika

 

Katedra filozofie

    Filozofie online
    Učitelství základu společenských věd pro střední školy online
 

Psychologický ústav

    Psychologie online
 

Ústav pedagogických věd

    Andragogika online
    Pedagogika online
    Sociální pedagogika a poradenství online
    Učitelství pedagogiky pro střední školy online
 

Ústav religionistiky

    Religionistika online

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

 

Seminář dějin umění

    Dějiny umění online
 

Seminář estetiky

    Estetika online
    Estetika a kulturní studia online
 

Katedra divadelních studií

    Teorie a dějiny divadla online
 

Ústav filmu a audiovizuální kultury

    Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury online
 

Ústav hudební vědy

    Hudební věda online
    Sdružená uměnovědná studia online
    Teorie a provozovací praxe staré hudby online
    Teorie interaktivních médií online
    Management v kultuře online
    Učitelství estetické výchovy pro střední školy online

Další pracoviště FF

 

Centrum jazykového vzdělávání na FF a FSS

    Odborná jazyková příprava online

Doktorské studijní programy

 

 

-->

 

Celofakultní katalog online (společné předměty)

Filologie

 

Centrum asijských studií

    Kulturní studia Číny archiv
    Japanistika online
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky

    Anglický jazyk a literatura online
    English Language and Literature online
    Překladatelství anglického jazyka online
    Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy online
 

Kabinet informačních studií a knihovnictví

    Informační studia a knihovnictví online
 

Ústav českého jazyka - Kabinet češtiny pro cizince

    Čeština pro cizince online
 

Ústav českého jazyka, Ústav české literatury a knihovnictví

    Český jazyk a literatura online
    Český jazyk se specializací počítačová lingvistika online
    Literatura a mezikulturní komunikace online
    Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

    Německý jazyk a literatura online
    Nizozemský jazyk a literatura online
    Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu - DCC online
    Norský jazyk a literatura online
    Skandinávská studia online
    Překladatelství německého jazyka online
    Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav jazykovědy a baltistiky

    Baltistika online
    Obecná jazykověda online
 

Ústav klasických studií

    Dějiny starověku online
    Klasický řecký jazyk a literatura online
    Latinský jazyk a literatura online
    Latinský jazyk a literatura ve středověku online
    Mediteránní studia online
    Novořecký jazyk a literatura online
    Učitelství klasického řeckého jazyka a literatury pro střední školy (nevypisuje se)
    Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav románských jazyků a literatur

    Francouzský jazyk a literatura online
    Italský jazyk a literatura online
    Portugalský jazyk a literatura online
    Španělský jazyk a literatura online
    Překladatelství francouzského jazyka online
    Překladatelství španělského jazyka online
    Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy online
 

Ústav slavistiky

    Balkanistika online
    Bulharský jazyk a literatura online
    Filologicko-areálová studia online
    Chorvatský jazyk a literatura online
    Literární komparatistika online
    Makedonský jazyk a literatura online
    Polský jazyk a literatura online
    Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu online
    Překladatelství ruského jazyka online
    Ruský jazyk a literatura online
    Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu online
    Slavistika online
    Slovenský jazyk a literatura online
    Slovinský jazyk a literatura online
    Srbský jazyk a literatura online
    Ukrajinský jazyk a literatura online
    Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy online
    Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy online

Historické vědy

 

Historický ústav

    Historie online
    Učitelství historie pro střední školy online
 

Ústav archeologie a muzeologie

    Archeologie online
    Klasická archeologie online
    Muzeologie online
    Pravěká archeologie Předního východu online
 

Ústav evropské etnologie

    Etnologie online
 

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

    Archivnictví online
    Pomocné vědy historické online

Humanitní studia, psychologie, pedagogika

 

Katedra filozofie

    Filozofie online
    Učitelství základu společenských věd pro střední školy online
 

Psychologický ústav

    Psychologie online
 

Ústav pedagogických věd

    Andragogika online
    Pedagogika online
    Sociální pedagogika a poradenství online
    Učitelství pedagogiky pro střední školy online
 

Ústav religionistiky

    Religionistika online

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

 

Seminář dějin umění

    Dějiny umění online
 

Seminář estetiky

    Estetika online
    Estetika a kulturní studia online
 

Katedra divadelních studií

    Teorie a dějiny divadla online
 

Ústav filmu a audiovizuální kultury

    Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury online
 

Ústav hudební vědy

    Hudební věda online
    Sdružená uměnovědná studia online
    Teorie a provozovací praxe staré hudby online
    Teorie interaktivních médií online
    Management v kultuře online
    Učitelství estetické výchovy pro střední školy online

Další pracoviště FF

 

Centrum jazykového vzdělávání na FF a FSS

    Odborná jazyková příprava online

Doktorské studijní programy

 

 


Osobní nástroje