Shakespeare and His Collaborators

Českomoravská shakespearovská vzdorospolečnost
a projekt Kapradí
ve spolupráci se studentským klubem ESCape
a vzdoroklubem Enter

si vás dovolují pozvat na 1. shakespearovskou vzdorokonferenci s názvem

"Co je vlastně ten Šejkspír zač?
aneb Shakespeare - fakt, nebo fikce?"

Vzdorokonference se koná v Brně, místnosti G32 na Katedře anglistiky a amerikanistky FF MU (Gorkého 7) 21. dubna ve 14:15 (ku příležitosti shakespearovsých 442. narozenin a 390. úmrtin).

Návrhy na příspěvky (česky/slovensky) můžete v podobě krátkých výtahů posílat na adresu cmsv@centrum.cz.

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
Antikonferenční tým

Jdi na program

Vstup do fotogalerie

The Bohemian-Moravian Shakespeare Anti-society
and the Kapradí project
in association with the English Students' Club - ESCape
and the Enter anti-club

warmly invite you to the 1st Shakespearean anti-conference entitled

"Who Is This Shakespeare Person Anyway?
or Shakespeare - Fact or Fiction?".

The anti-conference will take place in Brno, room G32 at the Department of English and American Studies,
Faculty of Arts, Masaryk University (Gorkého 7, Brno) on April 21st, 2006, at 2:15 PM
(on the occasion of the highly speculative 442nd anniversary of Shakespeare's birth and the widely celebrated 390th anniversary of his death).

You can send short paper proposals (preferably in Czech/Slovak) to cmsv@centrum.cz.

ENTER AT YOUR OWN RISK!

Enter the photogallery

Program: