Indo-Europeans in Central Asia

Related projects

  • Mongolské jazyky a dějiny mongolských národů, děkanský grant, 2009
  • Čínština a jazyky okolních národů od minulosti do současnosti. Zavedení a aktualizace sinologických kurzů na Masarykově univerzitě, FRVŠ, 2010
  • Jazyky Číny: popis, distribuce, klasifikace, děkanský grant, 2011
  • Sepsání Dějin Mongolska pro Nakladatelství Lidové noviny a příklady vzácných mongolských rukopisů, děkanský grant, 2012

  • See also here

Web pages of interest