Faculty staff

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D., born March 21, 1948, in Brno, Czech Republic
Workplace
 • Masaryk University
  Faculty of Arts
  Department of Philosophy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • Professor in History of Philosophy
 • Head of Department of Philosophy
Education and Academic Qualifications
 • 1997 Ph.D.
 • 1980 PhDr. in History of Philosophy, University of Brno
 • 1973 state final examination (equal to M.A.) in Philosophy and Czech, University of Brno
Employment Summary
 • 1995 Researcher Assistant at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Brno
 • 1991-1995 Researcher, Institute for Ethics and Religious StudiesPhilosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences
 • 1991-1995 Researcher, Institute for Resaerch of Social Consiousness of Czechoslovak Academy of Sciences Brno
 • 1977-1991 Institute for Research of Social Consciousness of Czechoslovak Academy of Science 1976-1977 Teacher at primary school in Brno
Pedagogical Activities
 • History of Christianity, History of Czech Philosophy
Scientific and Research Activities
 • History of Czech Philosophy
Academical Stays
 • 2004 Roma
 • 2003 Wien
 • 2003 Munchen
 • 1999 Angelicum, Roma
 • 1998-99 Roma
 • 1997 Wien
 • 1989 Berlin, Lipsko
Extrauniversity Activities
 • 1990-: member of the Czech Society of the Study of Religion
Appreciation of Science Community
 • 2004-: member of the editorial board of the Varia, Masaryk Institute of Academy of Sciences of Czech Republic, Prag
 • 2001-: editor of the journal Sborník prací FF MU, B
 • 2000-2003: member of the editorial board of Masarykův sbornik
 • 1993-2001: editor of the review Religio. Revue pro religionistiku
Selected Publications
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2017, XLVI/2016, 95-96, s. 297-306. ISSN 0323-2220. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka, Skepse a gnóse : vyznání filosofické. Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. 240 s. ISBN 978-80-7438-167-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosof a matematik Karel Vorovka. In Pavlincová, Helena. Karel Vorovka, Skepse a gnóse : vyznání filosofické. Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. s. 197-219. ISBN 978-80-7438-167-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Iděja slavjanskogo filosofskogo kongressa v dvadcatych godach XX veka. In Slavjanskaja iděja v istorii i sovremennosti: k 150-letiju slavjanskogo s'jezd. 2017. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Groh, Vladimír (1895-1941), Altphilologe und Historiker. In Lfg. 4. Wien, Oesterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Rakousko, Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2016. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení. In Paitlová, Jitka. Po cestách kritického myšlení. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. s. 28-43. ISBN 978-80-246-2933-9. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Čáda, František (Franz) (1865–1918), Philosoph, Psychologe und Pädagoge. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg. 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Čupr, František (Franz) (1821–1882), Philosoph, Pädagoge und Politiker. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg. 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Drtina, František (Franz) (1861–1925), Philosoph, Pädagoge und Politiker. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Durdík, Josef (1837–1902), Philosoph, Psychologe und Schriftsteller. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a krásná literatura. In Bohunická, Lenka; Lalíková, Erika. Filozofie - veda - literatúra. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014. s. 135-145. ISBN 978-80-8127-111-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Rádlova Útěcha z filosofie na stránkách Křesťanské revue. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 59, č. 2, s. 89-94. ISSN 1803-7445. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi. In PARMA, Tomáš. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 233-242. ISBN 978-80-244-2644-0. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii. Praha: Filosofia, 2010. 600 s. ISBN 978-80-7007-331-5. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 125-138. ISSN 1803-7445. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii. Studia Philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 59-67. ISSN 1803-7445. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka. In Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. Olomouc: Nakl. Olomouc, 2009. s. 122-123. ISBN 978-80-7182-275-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka, posel myšlenky všeslovanského filozofického kongresu v Praze. Eds. Z. Plašienková; B. Szotek; M. Toman. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie I. Bratislava: IRIS, 2008. s. 131-139. ISBN 978-80-89256-18-1. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosof ducha a krásy. Tři poznámky k životu a dílu Jaroslava Hrubana. In Otakar Zich - Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy. Praha: Společnost pro estetiku a Katedra estetiky při FF UK, 2008. s. 112-118. ISBN 978-80-7399-631-4. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Americká filosofie Karla Vorovky. Komentář ke studii K. Vorovky Teorie poznání v americkém neorealismu. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné. Olomouc: Katedra bohemistiky UP Olomouc, 2007, XI., č. 1, s. 85-96. ISSN 1212-5547. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Polemiky Jana Patočky s novotomisty. Editoři : Ivo Navrátil ; Tomáš Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2007. s. 69-75. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Realismus kontra romantismus. Masaryk a krásná literatura v letech 1887-1891. Ed. Irena Chovančíková. In T. G. Masaryk ve sporech 188611896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2007. s. 12-21. ISBN 80-903628-6-9. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Klasické jazyky a vysokoškolská výuka filozofie. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 26-31. ISBN 80-223-2203-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Moravská zastavení Jiřiny Popelové. In Filosofka Jiřina Popelová. Praha: Univerzita Karlova, FF, 2005. s. 51-54. ISBN 80-7308-087-7. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masarykova Světová revoluce. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2005. s. 49-53. ISBN 80-903628-1-8. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. J. L. Fischer a Jednota filosofická. In Philosophica VI - Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 157-161. ISBN 80-244-1260-8. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. T. G. Masaryk a čeští novotomisté. In Philosophica VI - Acta universitatis Palackianae Olomoucensis, Faculatas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 115-122. ISBN 80-244-1260-8. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Kant ve filosofii Karla Vorovky. In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 135-141. ISBN 80-210-3384-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. K dvojímu výročí Karla Vorovky. Komentář. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004, roč. 52, č. 2, s. 290-291. ISSN 0015-1831. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofia religii Tomasza G. Masaryka. Anthropos. Lublin: Uniwersytet Marie Curie-Sklodowskiej, 2004, -, č. 3, s. 149-158. ISSN 1732-6680. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Emanuel Rádl a poválečný "spor o novou českou filosofii". In Hermann Tomáš - Markoš Anton (ed.). Emanuel Rádl - vědec a filosof / Scientist and Philosopher. Praha: Oikúmené, 2004. s. 657-666. ISBN 80-7298-107-2. info
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Spory v české filozofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 335 s. mimo edice. ISBN 80-210-3124-7. info
 • HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Judaismus-Křesťanství-Islám. Nové rozšířené. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích. In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 103-141, 37 s. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masaryk. Josef Šmajs (ed.). In Bratislavské přednášky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 52-61. ISBN 80-210-2963-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filozofia czeska w okresie medzivojennym. Edukacja Filozoficzna. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2002, roč. 34, č. 1, s. 347-357. ISSN 0860-3839. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena a Jiří GABRIEL. Karel Mácha - historik české filosofie. In Filosof českých duchovních dějin. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001. s. 34-39. ISBN 80-7051-129-X. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 48, B 48, s. 135-161. ISSN 80-210-2622-7. info
 • HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Dějiny religionistiky. Antologie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 462 s. ISBN 80-7182-123-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a idea nového náboženství. In T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Ed. Emil Voráček. Praha: Filosofia, 2001. s. 207-214. 2. díl. ISBN 80-7007-145-1. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství. In Josef Smolík - Jan Štěpán: T. G. Masaryk ve třech stoletích. Brno: Kostnická jednota, nakl. L. Marek, 2001. s. 147-149. ISBN 80-86263-20-07. info
 • GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. Náčrt. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 120 s. ISBN 80-210-2737-1. info
 • MASARYK, Tomáš G. Moderní člověk a náboženství. Edited by Jan Zouhar, Helena Pavlincová and Jiří Gabriel. Praha: Masarykův ústav AV ČR a Ústav T.G. Masaryka, o.p.s., 2000. 224 s. Spisy TGM, svazek 8. ISBN 80-902659-4-4. info
 • MUSIL, J. V. a kol. Metoděj Habáň a česká filosofie. In Teolog, filosof a psycholog P. Metoděj Habáň OP (1899-1984). Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2000. s. 69-77. ISBN 80-7266-063-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Člověk a filozof Lubomír Nový. K nedožitým sedmdesátým narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 19-24. ISSN 0231-7664. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. J. Dus: Za T. G. M. Projevy a úvahy. In Masarykův sborník X (1996-1998). Praha: Masarykův ústav AV, 2000. s. 418-419. ISBN 80-902659-8-7. info
 • HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Filosofie náboženství. Pokus o typologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 251 s. Religionistika, sv. 8. ISBN 80-210-1978-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Chalupný a Brno. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Praha: Filosofia, 1999. s. 23-31. ISBN 80-7007-129-X. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Čeští novotomisté o společnosti a demokracii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 107-114. ISSN 0231-7664. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. S. M. Braito a Filosofická revue. In Silvestr M. Braito 1898-1962. Příspěvek k českému tomismu. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1998. s. 25-29. ISBN 80-7041-590-8. info
 • GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 s. ISBN 80-210-1840-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství. In Náboženská dimenze Masarykova myšlení. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1995. s. 97-101. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofická revue 1929-1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Praha: Filosofický ústav AV ČR a ÚR FF MU, 1994. 208 s. ISBN 80-7007-054-4. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus - křesťanství - islám. Praha: Mladá fronta, 1994. 470 s. ISBN 80-204-0440-6. info

2004/11/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.