Current info concerning the situation at the Faculty of Arts in terms of COVID-19 measures

Last update 20 Sep 2020

The faculty currently has a yellow light rating

 • MU buildings are closed to the public.
 • Facemasks must be worn in MU buildings.
 • Classes with more than 50 people can only be taught remotely.
 • The closure of computer laboratories and indoor sporting halls is recommended.
 • Seating arrangements in libraries and canteens are adjusted so that social distancing and other conditions established by legislation can be ensured.
 • It is recommended that academic ceremonies (e.g., graduation) not be held.
 • Employees are advised to work from home, or they may work in shifts in MU offices.
 • The number of people present at one time in research laboratories is limited based on valid legislation.
 • Domestic business trips to areas with the highest number of COVID-19 cases are prohibited. Trips abroad will be permitted based on the current situation in the destination country.

More information

Zvláštní fakultní opatření

Provoz Studijního oddělení

Vstup na studijní oddělení je možný pouze s ochranou úst a nosu.

Osobní konzultace probíhají v úředních hodinách pouze pro předem objednané studenty (připravuje se rezervační systém, prozatím se objednávejte e-mailem).

Provoz Ústřední knihovny

Kapacita je nadále limitována počtem 100 osob při současném dodržování rozestupů.

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

S ohledem na vyhlášený stupeň pohotovosti osobní přítomnost akademických i neakademických zaměstnanců z rizikových skupin nepovažujeme za vhodnou. Dle doporučení Krizového štábu MU jsou za rizikové skupiny považovány:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami,
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze,
 4. porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2),
 6. farmakologicky léčený diabetes mellitus,
 7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza),
 8. onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pokud to styl a povaha jejich práce umožňuje, budou nadále jejich pracovní povinnosti plněny výkonem práce z domova, v souladu s dříve odsouhlasenou dohodou prostřednictvím aplikace INET.

Vedoucím jednotlivých pracovišť doporučujeme dále zvážit u zbývajících zaměstnanců střídání výkonu práce na pracovišti a výkonu práce z domova, zejména pak v případech, kdy sdílejí společnou kancelář více než dvě osoby. Zároveň však platí potřeba zachovat obslužnost všech agend a činnosti pracoviště při plném rozsahu pracovní doby.

Je proto třeba, aby si dotčení zaměstnanci fakulty nechali převést spojení ze své fakultní telefonní linky na své mobilní telefony, a byli tak podle možností co nejdostupnější.

Práce z domova pak bude případně jednotlivými zaměstnanci vykonávána na základě dříve odsouhlasené dohody o jejím výkonu prostřednictvím aplikace INET.

Vedoucí jednotlivých pracovišť nechť informují tajemníka fakulty a Personální oddělení FF MU o způsobu zajištění agendy pracoviště a zavedených opatřeních.

Omezení počtu shromážděných osob

Pro jakákoliv jednání většího počtu osob je preferována distanční forma, akce nad 50 účastníků nedoporučujeme.

Celouniverzitní web s aktuálními informacemi

Přejít

Potřebujete pomoc? Chcete se zapojit jako dobrovolník? Chcete darovat peníze?

Pomáhejte s MUNI

Kontakt

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.