Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 14. března 2022

Na FF MU aktuálně platí bílá barva semaforu

Více zde

Zvláštní fakultní opatření

Výuka – informace pro studenty

Podle aktuálních opatření vlády platí, že ochranné prostředky dýchacích cest jsou povinné ve společných prostorách a při přechodu mezi výukou. Respirátory a roušky nejsou třeba při výuce, kde se sedí, při zkouškách s rozestupy alespoň 1,5 metru nebo při výuce, jejíž charakter to neumožňuje (tělesná výchova, zpěv, atd.).

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Hlášení pozitivního testu

Upozorňujeme všechny studenty i zaměstnance fakulty, že je nezbytné ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, a sice:

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. 

Pravidla pro návrat a příjezd do ČR

Zaměstnanci i studenti se při návratu a příjezdu ze zahraničí řídí ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Ochranné opatření MZ ČR

Provoz Studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení jsou obnoveny v plném rozsahu. Abychom předešli vytváření front, pro návštěvu studijního oddělení je nutné předchozí objednání.

Studenti bakalářských a navazujících magisterských studií se objednávají skrze rezervační systém, objednávkový formulář je nutné využít i v případě řešení poplatků za studium.

Studenti doktorských programů a celoživotního vzdělávání se objednávají přímo ze školního e-mailu k příslušné referentce/referentovi, daný způsob objednání e-mailem je stejný i pro řešení záležitostí přijímacího řízení.

V úředních hodinách je po předchozím objednání možné vyzvedávat pouze předem připravené formuláře, studijní karty, přelepky nebo diplomy.

Konzultace i nadále probíhají výhradně elektronicky (s využitím e-mailu, telefonu).

Studijní oddělení

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti upravuje Opatření děkana č. 7/2021

Potřebné provozní činnosti jsou zajištěny, práci jednotlivých zaměstnanců organizuje vedoucí pracoviště. Osobní kontakt je možný, předchozí domluva je vítána.

Prosíme, abyste i nadále využívali dostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapky využijte formulář.

Kontakt

  • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
  • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.