Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 14. ledna 2022

Na FF MU od pondělí 22. listopadu platí žlutá barva semaforu

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 22. listopadu 2021, přepnut na žlutý stupeň pohotovosti

Více zde Všechny změny přehledně

Zvláštní fakultní opatření

Níže uvedená pravidla jsou obsahem opatření děkana č. 9/2021 ke snížení rizika nákazou Covid-19. 

Výuka – informace pro studenty

Výuky se nemůže zúčastnit více než 150 osob. Povinná je ochrana dýchacích cest v souladu s odpovídajícím stupněm univerzitního semaforu a upřesňující fakultní pravidla.

Parametry a průběh výuky (čl. 9 SZŘ) a zkoušek v podzimním semestru 2021 v návaznosti na platné vnitřní předpisy Masarykovy univerzity a aktuální omezení vydaná státními orgány České republiky v důsledku pandemie COVID-19 upravuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v podzimním semestru 2021“.

Zkoušení

  • Všechny způsoby ukončení předmětů (zápočet, kolokvium, zkouška) je možné uskutečňovat distančně, a to včetně SZZ.
  • Specifické náležitosti ukončování předmětů (nad rámec SZŘ) v jarním semestru stanovuje Metodický list č. 1/2021 „Organizace výuky v podzimním semestru 2021“.
  • Zkoušky je možné konat prezenčně za účasti studentů při dodržení rozestupů 1,5 m (dále je třeba zachovat všechna hygienická opatření a podmínky stanovené univerzitním semaforem – respirátory, větrání, hygiena rukou – v souladu s univerzitním semaforem není pro účast na prezenční formě ukončení předmětu nutné dokládat ONT).
  • Souběh prezenčního a distančního zkoušení je možný. Obě varianty musí být však obsahově rovnocenné.
  • Studenti, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro složení distančních zkoušek, mohou využít týmové studovny. Vybavení a postup pro rezervace jsou popsány zde.

Státní závěrečné zkoušky

Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se Studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.

Hlášení pozitivního testu či karantény

Upozorňujeme všechny studenty i zaměstnance fakulty, že je nezbytné ohlašovat pozitivní test na SARS-CoV-2, karanténu či styk s pozitivní osobou, a sice:

Včasným oznámením všech rizikových kontaktů, a to i prostřednictvím osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete zabránit nežádoucímu přenosu na kolegy a jejich blízké. Na jaké situace povinnost dopadá, to se blíže dozvíte ve fakultním opatření.

Provoz Studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení jsou obnoveny v plném rozsahu. Abychom předešli vytváření front, pro návštěvu studijního oddělení je nutné předchozí objednání.

Studenti bakalářských a navazujících magisterských studií se objednávají skrze rezervační systém, objednávkový formulář je nutné využít i v případě řešení poplatků za studium.

Studenti doktorských programů a celoživotního vzdělávání se objednávají přímo ze školního e-mailu k příslušné referentce/referentovi, daný způsob objednání e-mailem je stejný i pro řešení záležitostí přijímacího řízení.

V úředních hodinách je po předchozím objednání možné vyzvedávat pouze předem připravené formuláře, studijní karty, přelepky nebo diplomy.

Konzultace i nadále probíhají výhradně elektronicky (s využitím e-mailu, telefonu).

Pokud potřebujete získat svůj diplom a máte-li kontaktní adresu na území České republiky, využívejte především možnosti zaslání diplomu poštou (zásilka bude vhodně zabalena a odeslána výhradně do vlastních rukou adresáta). Objednávku můžete vytvořit zde. Děkujeme za pochopení.

Studijní oddělení

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Přítomnost zaměstnanců na pracovišti upravuje Opatření děkana č. 7/2021 a Opatření děkana č. 9/2021

Od 17. ledna 2022 jsou všichni zaměstnanci povinni podrobit se před vstupem na pracoviště testování. K testu se můžete objednat prostřednictvím aplikace Prevence Covid-19 v systému Inet.

Potřebné provozní činnosti jsou zajištěny, práci jednotlivých zaměstnanců organizuje vedoucí pracoviště. Osobní kontakt je možný vždy jen po předchozí domluvě.

Prosíme, abyste i nadále přednostně využívali distanční způsoby komunikace a dostupnou elektronickou agendu.

Pro přesměrování telefonní klapy využijte formulář.

Kontakt

  • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
  • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.