Studijní oddělení

S ohledem na mimořádná opatření je studijní oddělení pro osobní kontakt uzavřeno! Pro komunikaci využijte e-mail studijni@phil.muni.cz. Písemné žádosti posílejte poštou.

Studijní referenti

Bakalářské a magisterské prezenční studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00  
Úterý 9:00 – 12:00  
Středa 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00
Čtvrtek není úřední den  
Pátek 9:00 – 12:00  

Ing. Magdaléna Dvořáčková
telefon: 549 49 3032
e‑mail:

Příjmení začínající na A–G

Ing. Jana Doleželová
telefon: 549 49 5672
e‑mail:

Příjmení začínající na H–Koš

Mgr. Pavlína Švástová
telefon: 549 49 5021
e‑mail:

Příjmení začínající na Kot–N

Ing. Vlasta Taranzová
telefon: 549 49 5139
e‑mail:

Příjmení začínající na O–S

Mgr. Zdeňka Dolníková
telefon: 549 49 3824
e‑mail:

Příjmení začínající na Š–Ž

Proděkan pro prezenční studium

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Bakalářské a magisterské kombinované studium

Referent pro všechny studenty v kombinované formě (bez ohledu na příjmení)

Ing. Andrea Packová
telefon: 549 49 4694
e‑mail:

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00  
Úterý 9:00 – 12:00  
Středa 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00
Čtvrtek není úřední den  
Pátek 9:00 – 12:00  

Proděkan pro studium

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Doktorské studium a rigorózní řízení

Studenti jsou k jednotlivým referentům rozděleni podle studijních programů

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00  
Úterý není úřední den  
Středa 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00*
Čtvrtek není úřední den  
Pátek 9:00 – 12:00  

*Mgr. Žoudlík pouze do 14:30 hod.

Mgr. Jiří Žoudlík
telefon: 549 49 7534
e‑mail:

Administrace studijních programů:

 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Estetika/Estetika a kulturní studia
 • Filologicko-areálová studia
 • Hudební věda
 • Klinická psychologie
 • Literární komparatistika
 • Obecná jazykověda
 • Obecná psychologie
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Polská literatura
 • Ruská literatura
 • Ruský jazyk
 • Sociální psychologie
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a AVK
 • Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Teorie a dějiny umění

Mgr. Kateřina Šefčíková
telefon: 549 49 5520
e‑mail:

Administrace studijních programů:

 • Andragogika
 • Anglický jazyk/Anglická jazykověda
 • Archeologie
 • Dějiny starověku
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie – české dějiny
 • Historie – obecné dějiny
 • Klasická filologie
 • Latinská medievistika
 • Literatury v angličtině
 • Německá literatura/Germánské literatury
 • Německý jazyk/Germánské jazyky
 • Novořecký jazyk a literatura/Řecká studia
 • Pedagogika
 • Pomocné vědy historické
 • Religionistika
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
 • Teorie a dějiny vědy
 • Teorie vyprávění

Proděkan pro doktorské studium

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1553
e‑mail:

Celoživotní vzdělávání a tvorba fakultního rozvrhu

Hana Holmanová

telefon: 549 49 3237
e‑mail:

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00  
Úterý 9:00 – 12:00  
Středa 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00
Čtvrtek není úřední den  
Pátek 9:00 – 12:00  

Poplatky a stipendia

Proděkan pro studium

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Přijímací řízení

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00  
Úterý 9:00 – 12:00  
Středa 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00
Čtvrtek není úřední den  
Pátek 9:00 – 12:00  

PhDr. Vlasta Dvořáčková

telefon: 549 49 5169
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

telefon: 549 49 3172
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Ing. Pavlína Zahradníčková

telefon: 549 49 8539
e‑mail:
 • ověřování zahraničního vzdělání, spolupráce při administraci přijímacího řízení do studia

Proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty
vedoucí katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví

telefon: 549 49 1552
e‑mail:

O pracovišti

Agenda oddělení

Do náplně práce Studijního oddělení patří administrace:

 • přijímacího řízení
 • bakalářského a magisterského studia
 • doktorského studia
 • rigorózního řízení
 • celoživotního vzdělávání
 • stipendií
 • poplatků za studium
 • fakultního rozvrhu
 • harmonogramu akademického roku
Správce stránky

RNDr. Helena Kozlová
e‑mail: