Studijní oddělení

Osobní návštěva SO není v současnosti možná. Rezervační systém nelze využívat pro sjednání osobní schůzky. Emailový kontakt se studenty je pro nás v současné době primární.

Pokud si potřebujete vyzvednout kartu ISIC, čipovou kartu, revalidační známku, předem připravená nestandardizovaná potvrzení o studiu pro úřady případně diplom, můžete využít našeho výdejního okénka, které je zřízeno vedle hlavního vchodu do areálu fakulty a je přístupné přímo z ulice Arna Nováka. Chcete-li služeb výdejního okénka využít, je nutné se předem objednat e-mailem z Informačního systému MU na adresu své studijní referentky (viz níže). V e-mailu uveďte, co potřebujete vyřídit, aby bylo možné vše připravit předem.
Kapacita výdejního okénka je aktuálně omezená a slouží pouze pro vyřízení neodkladných záležitostí. Nyní je možné se objednat na tyto termíny: pátek 7. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hod. Přesný čas stanoví vaše studijní referentka.

V období od 10. 5. 2021 do 23. 5. 2021 je možné využít služeb výdejního okénka vždy ve středu a v pátek od 10:00 do 11:00 hod.

Pokud potřebujete získat svůj diplom a máte-li kontaktní adresu na území České republiky, využívejte především možnosti zaslání diplomu poštou (zásilka bude vhodně zabalena a odeslána výhradně do vlastních rukou adresáta). Děkujeme za pochopení.

Podávání žádostí

S ohledem na zpřísnění platných epidemických opatření je zakázán vstup do budov MU. Proto bude při podávání žádostí postupováno následovně:

 • Žádosti na studijním oddělení není možné předávat osobně prostřednictvím fakultní podatelny.
 • Žádosti (zejména výjimky pro postup do dalšího semestru) je nutno posílat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 60200, Brno (je-li žádost takového charakteru, že vyžaduje vyjádření katedry/ústavu, toto vyjádření zajistí studijní oddělení).
 • Následující typy žádostí je možné podávat elektronicky přímo v Úřadovně Informačního systému MU:
  • dodatečné zaregistrování/odregistrování předmětu dle Směrnice FF MU č. 4/2017,
  • započítání předmětu do bloku povinně volitelných předmětů (tzv. kredity B),
  • započítání absolvovaného předmětu pod jiným kódem pro účely splnění kontrolní šablony,
  • přerušení studia,
  • oznámení o zanechání studia.

Aktuálně usilovně pracujeme na elektronizaci i ve zbývajících studijních agendách.

Studijní referenti

Bakalářské a magisterské prezenční studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Ing. Magdaléna Dvořáčková
telefon: 549 49 3032
e‑mail:

Příjmení začínající na A–G

Mgr. Šárka Panochová
telefon: 549 49 5906
e‑mail:

Příjmení začínající na H–Koš

Mgr. Pavlína Švástová
telefon: 549 49 5021
e‑mail:

Příjmení začínající na Kot–N

Stanislava Tichá
telefon: 549 49 4149
e‑mail:

Příjmení začínající na O–S

Mgr. Zdeňka Dolníková
telefon: 549 49 3824
e‑mail:

Příjmení začínající na Š–Ž

Proděkan pro prezenční studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Bakalářské a magisterské kombinované studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Ing. Andrea Packová
telefon: 549 49 4694
e‑mail:

Příjmení začínající na A–Mam

Ing. Jana Doleželová
telefon: 549 49 5672
e‑mail:

Příjmení začínající na Man–Ž

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Doktorské studium a rigorózní řízení

Studenti jsou k jednotlivým referentům rozděleni podle studijních programů

Administrace studijních programů:

 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Estetika/Estetika a kulturní studia
 • Filologicko-areálová studia
 • Hudební věda
 • Klinická psychologie
 • Literární komparatistika
 • Obecná jazykověda
 • Obecná psychologie
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Polská literatura
 • Ruská literatura
 • Ruský jazyk
 • Sociální psychologie
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a AVK
 • Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Teorie a dějiny umění

Administrace studijních programů:

 • Andragogika
 • Anglický jazyk/Anglická jazykověda
 • Archeologie
 • Dějiny starověku
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie – české dějiny
 • Historie – obecné dějiny
 • Klasická filologie
 • Latinská medievistika
 • Literatury v angličtině
 • Německá literatura/Germánské literatury
 • Německý jazyk/Germánské jazyky
 • Novořecký jazyk a literatura/Řecká studia
 • Pedagogika
 • Pomocné vědy historické
 • Religionistika
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
 • Teorie a dějiny vědy
 • Teorie vyprávění

Proděkan pro doktorské studium

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1553
e‑mail:

Celoživotní vzdělávání a tvorba fakultního rozvrhu

Poplatky a stipendia

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Přijímací řízení

 • administrace přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

telefon: 549 49 3172
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Ing. Pavlína Zahradníčková

telefon: 549 49 8539
e‑mail:
 • ověřování zahraničního vzdělání, spolupráce při administraci přijímacího řízení do studia

Proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty
vedoucí katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví

telefon: 549 49 1552
e‑mail:

O pracovišti

Agenda oddělení

Do náplně práce Studijního oddělení patří administrace:

 • přijímacího řízení
 • bakalářského a magisterského studia
 • doktorského studia
 • rigorózního řízení
 • celoživotního vzdělávání
 • stipendií
 • poplatků za studium
 • fakultního rozvrhu
 • harmonogramu akademického roku

Ověření předchozího zahraničního vzdělávání

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí MU č. 2/2019. Podrobné informace naleznete zde

Správce stránky

Ing. Vlasta Taranzová
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.