Studijní oddělení

Od pondělí 7. 6. 2021 obnovujeme úřední hodiny Studijního oddělení FF MU, a to ve dnech pondělí, středa a pátek. Konkrétní časy naleznete u informací o svých studijních referentkách, kde také najdete odkaz na rezervační systém umožňující objednání konkrétního času vaší návštěvy.

Abychom předešli vytváření front, je možné v úředních hodinách (výhradně po předchozím objednání) vyzvedávat předem připravené formuláře, studijní karty, přelepky nebo diplomy. Konzultace i nadále probíhají výhradně elektronicky (s využitím e-mailu, telefonu).

Pokud potřebujete získat svůj diplom a máte-li kontaktní adresu na území České republiky, využívejte především možnosti zaslání diplomu poštou (zásilka bude vhodně zabalena a odeslána výhradně do vlastních rukou adresáta). Děkujeme za pochopení.

Podávání žádostí

Žádosti směřované na studijní oddělení je možné předávat osobně prostřednictvím fakultní podatelny, nebo zasílat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 60200, Brno. Je-li žádost takového charakteru, že vyžaduje vyjádření katedry/ústavu, toto vyjádření zajistí studijní oddělení.

Následující typy žádostí je možné podávat elektronicky přímo v Úřadovně Informačního systému MU:

 • výjimka pro postup do dalšího semestru, 
 • dodatečné zaregistrování/odregistrování předmětu dle Směrnice FF MU č. 4/2017,
 • započítání předmětu do bloku povinně volitelných předmětů (tzv. kredity B),
 • započítání absolvovaného předmětu pod jiným kódem pro účely splnění kontrolní šablony,
 • přerušení studia,
 • oznámení o zanechání studia. 

Studijní referenti

Bakalářské a magisterské prezenční studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Úřední hodiny

Pondělí 9:00–11:00
Středa 12:00–14:00
Pátek 9:00–11:00

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese studijni@phil.muni.cz.

Proděkan pro prezenční studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Bakalářské a magisterské kombinované studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Úřední hodiny

Pondělí 9:00–11:00
Středa 12:00–14:00
Pátek 9:00–11:00

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese studijni@phil.muni.cz.

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Doktorské studium a rigorózní řízení

Studenti jsou k jednotlivým referentům rozděleni podle studijních programů

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese phd@phil.muni.cz.

Administrace studijních programů:

 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Estetika/Estetika a kulturní studia
 • Filologicko-areálová studia
 • Hudební věda
 • Klinická psychologie
 • Literární komparatistika
 • Obecná jazykověda
 • Obecná psychologie
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Polská literatura
 • Ruská literatura
 • Ruský jazyk
 • Sociální psychologie
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a AVK
 • Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Teorie a dějiny umění

Administrace studijních programů:

 • Andragogika
 • Anglický jazyk/Anglická jazykověda
 • Archeologie
 • Dějiny starověku
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie – české dějiny
 • Historie – obecné dějiny
 • Klasická filologie
 • Latinská medievistika
 • Literatury v angličtině
 • Německá literatura/Germánské literatury
 • Německý jazyk/Germánské jazyky
 • Novořecký jazyk a literatura/Řecká studia
 • Pedagogika
 • Pomocné vědy historické
 • Religionistika
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
 • Teorie a dějiny vědy
 • Teorie vyprávění

Proděkan pro doktorské studium

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1553
e‑mail:

Celoživotní vzdělávání a tvorba fakultního rozvrhu

Poplatky a stipendia

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Přijímací řízení

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

 • administrace přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

telefon: 549 49 3172
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Ing. Pavlína Zahradníčková

telefon: 549 49 8539
e‑mail:
 • ověřování zahraničního vzdělání, spolupráce při administraci přijímacího řízení do studia

Proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty
vedoucí katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví

telefon: 549 49 1552
e‑mail:

O pracovišti

Agenda oddělení

Do náplně práce Studijního oddělení patří administrace:

 • přijímacího řízení
 • bakalářského a magisterského studia
 • doktorského studia
 • rigorózního řízení
 • celoživotního vzdělávání
 • stipendií
 • poplatků za studium
 • fakultního rozvrhu
 • harmonogramu akademického roku

Ověření předchozího zahraničního vzdělávání

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí MU č. 2/2019. Podrobné informace naleznete zde

Správce stránky

Ing. Vlasta Taranzová
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.