Doručování žádostí a dokumentů na FF MU

Podávání žádostí

Žádosti směřované na studijní oddělení je možné předávat osobně prostřednictvím fakultní podatelny, nebo zasílat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 60200, Brno. Je-li žádost takového charakteru, že vyžaduje vyjádření katedry/ústavu, toto vyjádření zajistí studijní oddělení.

Následující typy žádostí je možné podávat elektronicky přímo v Úřadovně Informačního systému MU:

Veškeré dokumenty doručené FF MU jsou zaevidovány prostřednictvím podatelny a je jim přiděleno evidenční číslo, pod kterým jsou vedeny a předávány na jednotlivá oddělení FF. 

Doručování písemností studentům a žadatelům

Odpovědi na písemné žádosti a dotazy jsou vyhotoveny v písemné podobě ve dvojím vydání, přičemž jedno vyhotovení obdrží žadatel a druhé zůstává založeno v příslušném spisu. V případě kladného rozhodnutí se odesílá doporučenou zásilkou; v případě záporného rozhodnutí doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

Odpověď na žádost podanou elektronicky prostřednictvím IS MU (oznámení o ukončení studia apod.) je vyhotovena elektronicky a doručena studentovi prostřednictvím IS MU. O odeslání rozhodnutí prostřednictvím IS MU je student informován e-mailem. Veškeré žádosti podané elektronicky přes IS MU jsou k nalezení v sekci Student → Úřadovna → Moje spisy – Stav existujících žádostí. I v tomto případě má žadatel právo na podání žádosti o přezkum, kterou je však nutno podat písemně.

Rozhodnutí vydaná z moci úřední (rozhodnutí o ukončení studia, o vyměření poplatku atd.) je zasíláno doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

Přerušení studia z moci úřední (do opravného termínu SZZ), je vyhotoveno a doručeno studentovi doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci (obálka s modrým pruhem).

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.