Vzdělávání po celý život

Přinášíme vám vzdělání v každém věku

Co můžete studovat?

Otevřený svět humanitních věd

Cyklus volných přednášek na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Přípravné kurzy

Pomůžeme vám s přípravou na oborové testy.

Dvousemestrální paralelní studium

Nezvládli jste přijímací zkoušky? Nevadí, studujte jednotlivé předměty z naší nabídky. Zvýšíte svoji šanci na přijetí v příštím roce.

Studium jednotlivých předmětů

Rozšiřte své znalosti studiem odborných předmětů dle vaší volby.

Specializační a doplňující studium

I učitelé se musí stále učit. Umožníme vám zvýšit si kvalifikaci.

Univerzita třetího věku

U3V je šifra, jejíž význam znají ti, které nikdy neopustila touha po poznání.

Jazyková škola při FF MU

Učte se cizí jazyky od odborníků na slovo vzatých!

Jazykové kurzy mimo běžné studijní programy

Při kurzech novořečtiny se na dovolenou v Řecku můžete těšit a připravovat celý rok.

KISKed – vzdělávání pro učitele a knihovníky

Nabídka jednorázových i dlouhodobých kurzů zaštítěných Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU.

Řád celoživotního vzdělávání MU Směrnice děkana č. 3/2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.