Výstava brněnských archivářů představí unikátní doklady knižní kultury na Moravě

Nejstarší rukopisné knihy na Moravě od počátků písemné kultury až do vynálezu knihtisku představí výstava v Moravském zemském archivu nazvaná Moc inkoustu: středověká knižní kultura na Moravě. K vidění je mimo jiné zlomek lekcionáře z 9. století, jehož část je uložena v americkém Chicagu, dále Antifonář Elišky Rejčky, vzácné rukopisy knihovny sv. Jakuba v Brně, či Brněnská právní kniha Václava z Jihlavy z 15. století.

22. 4. 2024 Stanislav Bárta Události

Zleva Přemysl Bar, Lukáš Führer, Dalibor Havel a Stanislav Bárta z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU. Foto: Ondřej Vedral/FF MU

Výstavu připravili pedagogové a studující Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty MU ve spolupráci s Moravským zemským archivem. Významnými zápůjčkami přispěli také Archiv města Brna, Zemský archiv v Opavě a dále Knihovna Národního muzea v Praze, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci a řada dalších institucí. „Je to unikátní výstava, protože vedle sebe bude poprvé ležet řada materiálů, které se v takové vzájemné blízkosti naposledy setkaly možná někdy ve středověku. Na jedno místo navíc alespoň na chvíli vrátíme artefakty, které Moravu opustily už poměrně záhy ve středověku,“ vysvětlil Dalibor Havel, jeden ze spoluautorů výstavy.

Podle ředitele Moravského zemského archivu Ladislava Macka veřejnost některé cenné archiválie takto pohromadě již dlouho nespatří. „Například Antifonář královny Elišky Rejčky vystavíme v originále pouze poslední týden konání výstavy, jinak bude k vidění faksimile,“ přiblížil s tím, že mimořádnost výstavy je podtržena také záštitami ministra vnitra, hejtmana jihomoravského kraje, brněnské primátorky a rektora Masarykovy univerzity.

Vedoucí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU Petr Elbel upozornil, že jde již o třetí výstavní projekt, který pracoviště s Moravským zemským archivem realizuje. „V roce 2019 jsme připravili výstavu o italském šlechtickém rodu Collalto na Moravě, o kterou se nyní například zajímají historici z italského Trevisa, a v roce 2021 výstavu o vztazích Moravy a papežství ve středověku a raném novověku. Zájem návštěvníků ukazuje, že je to skvělá cesta, jak prezentovat kulturní dědictví skryté v českých archivech,“ doplnil.

Výstavu tematicky doprovodí workshopy pro školy a veřejnost zaměřené na práci s ručním historickým tiskařským lisem, na psaní starými písmy a techniku iluminace. Dále také vznikla podcastová minisérie Archiválie z jedné a druhé kapsy, v níž autoři výstavy přibližují vybrané vzácné exponáty.

Podcast Artefakt

Výstavu je možné zhlédnout ve velkém sálu Moravského zemského archivu na adrese Palachovo náměstí 1, Brno-Starý Lískovec. Přístupná je vždy od úterý do neděle (10:00–18:00 hod.) až do 19. května.

Mohlo by vás zajímat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.