Účastník

Také celoživotní vzdělávání má svá pravidla

Obecné informace

Jakými pravidly se CŽV na FF MU řídí?

Celoživotní vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. neposkytuje řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře. 

CŽV se zejména řídí:

Mám status studenta, když studuji v rámci CŽV?

Účastník CŽV nemá postavení studenta ve smyslu zákona o vysokých školách (např. ve věcech zdravotního a sociálního pojištění, daňových úlev, stravování v menze, ubytování na kolejích, průkazek MHD atp.).

Absolventům není udělen akademický titul.

Lze dočasně přerušit účast v CŽV?

U některých kurzů/programů tato možnost existuje. Detailní informace poskytuje studijní oddělení.

Jaké podmínky je nutné splnit k úspěšnému ukončení studia?

Řádné ukončení CŽV se u každého kurzu/programu liší. Detailní informace obdržíte na začátku programu/kurzu.

Mohu využívat služby fakultní knihovny?

Každý účastník CŽV může na studijním oddělení získat dočasnou čipovou kartu, která mu umožní vstup do vybraných učeben či poslouží jako průkazka do fakultní knihovny a pro kopírování. Vydání karty je vázané na ztotožnění se v IS MU a úhradu vratného poplatku ve výši 170 Kč. Po ukončení vzdělávání a odevzdání karty na studijním oddělení je vystaveno potvrzení o jejím vrácení a poplatek za kartu je vrácen na pokladně FF MU.

Čipovou kartu doporučujeme pro účastníky dlouhotrvající kurzů/programů.

POZOR: Vlastní-li účastník jakoukoli kartu vydanou MU, dočasnou čipovou kartu si nemusí objednávat. Stávající karta bude postačující. V případě ISIC ale bude aktivní pouze na MU, další výhody nebude možné čerpat.

Informace pro účastníky s přístupem do IS MU

Co je to IS MU a jak se do něj přihlásím?

IS MU je Informační systém Masarykovy univerzity, který zásadně usnadňuje komunikaci a administrativu. Přístupové údaje (UČO a primární heslo) každý zpravidla obdrží v průběhu distančního či řádného zápisu. K přihlášení je nutné zadat své UČO (univerzitní číslo osoby) a primární heslo, kterým se lze zároveň přihlašovat také do některých dalších online systémů MU.

Pro přihlášení do dalších služeb na MU může být vyžadováno sekundární heslo. Toto heslo si lze nastavit v IS MU. Více informací o užívání primárního a sekundárního hesla najdete zde.

vstup do is mu videonávod začínáme s is mu

Jak si registruji předměty?

Registrací uchazeč vyjadřuje zájem o daný předmět. Registrace probíhá v Informačním systému MU (IS MU) v obdobích Registrace předmětů a Změny v zápisu předmětů podle harmonogramu akademického roku.

V rámci svého CŽV budete mít určeny předměty, které musíte absolvovat povinně. Můžete mít předepsány také tzv. povinně volitelné předměty, tedy sadu několika předmětů, ze kterých musíte splnit pouze některé, většinou podle počtu kreditů. Jiné předměty bohužel registrovat nemůžete.

Vše potřebné zjistíte v tzv. registrační šabloně svého CŽV, kde naleznete soupis všech povinných i povinně volitelných předmětů a také doporučený studijní plán, tedy návod, ve kterém semestru co registrovat.

Věnujte také pozornost tzv. sylabům jednotlivých předmětů: po rozkliknutí předmětu v IS MU (ze šablony, z rozvrhu nebo přes katalog předmětů) se dočtete o jeho náplni, rozvrhu, o podmínkách zápisu a především o podmínkách jeho řádného ukončení.

POZOR: Při registraci si zkontrolujte nastavení správného období a správného studia v pravém horním rohu webové stránky. Vždy musíte mít nastaveno období, do kterého si předměty chcete registrovat. Jestliže máte na MU více studií nebo CŽV, musíte mít nastaveno to studium nebo CŽV, v němž chcete registraci předmětů provést.

detailní návod

Jak si zapíšu předměty?

Předměty vám po úhradě vzdělávání zapíše studijní referentka pro celoživotní vzdělávání.

Jak mohu požádat o výjimku pro zápis předmětu?

Po registraci předmětů se může stát, že se v tabulce se zaregistrovanými/zapsanými předměty objeví ve sloupci „Zapsáno“ červené hlášení „nelze“. Červená hlášení v tabulce obecně označují problémy v zápisu předmětů.

Uvedené hlášení u povinných předmětů pro účastníky CŽV nevadí – předměty jim budou zapsány po úhradě vzdělávání.

Červená hlášení u povinně volitelných předmětů už problém představovat mohou. Pokud máte o předmět velký zájem, požádejte o udělení výjimky/souhlasu se zápisem prostřednictvím odkazu „Žádost o výjimku“. Pokud výjimku nezískáte, nebudete moci předmět uhradit a nebude vám zapsán.

Kde najdu rozvrh hodin?

Ke každému předmětu je v IS MU přiřazena rozvrhová informace, takže váš konkrétní rozvrh se v IS MU vytvoří automaticky bezprostředně po registraci.

Výjimkou může být rozvrh pro kombinovanou (tzv. dálkovou formu vzdělávání), kde se předměty vyučují blokově zpravidla jednou za 14 dní v pátek nebo v sobotu, a tudíž je jejich rozvrh přesně daný a účastníci CŽV nemají takovou volnost při jejich výběru. Rozvrhy tohoto typu najdete zpravidla na webových stránkách příslušné katedry/ústavu/semináře.

detailní návod

Jak se mohu omluvit z výuky?

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit povinné části výuky, musíte svou neúčast omluvit na studijním oddělení nejpozději do 5 pracovních dnů od začátku absence.

detailní návod

Mohu si nechat uznat předměty z předchozích či souběžných vysokoškolských studií?

Uznávání předmětů z předchozích nebo souběžných vysokoškolských studií do CŽV je dle Směrnice FF MU možné. Uznávané předměty je však nutné uhradit. Pro uznání předmětů absolvovaných na MU se podává elektronická žádost v Úřadovně v IS MU (agenda CŽV: Žádosti o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia na Filozofické fakultě). Pro uznání předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole je nutné vyplnit a podat (na podatelnu FF MU – osobně nebo prostřednictvím České pošty) písemnou žádost. Uznání předmětů není nárokové, o ne/uznání rozhoduje proděkan/ka na základě vyjádření příslušné katedry/semináře/ústavu.

Předměty absolvované v CŽV je možné uznat do řádného studia. O uznání předmětů absolvovaných v CŽV můžete žádat elektronicky po zápisu do řádného studia. Uznání předmětů není nárokové, o ne/uznání rozhoduje proděkan/ka na základě vyjádření příslušné katedry/semináře/ústavu.

Jak se zapsat do dalšího semestru?

O postup do dalšího semestru se žádá v IS MU v sekci „Žádost o zápis do semestru“ v období dle harmonogramu akademického roku. Zápis do dalšího semestru zadává na základě žádosti studijní referentka zpravidla po registraci a úhradě předmětů dalšího semestru. IS MU umožní registraci předmětů i bez zápisu do dalšího semestru, svojí žádostí však dáváte najevo, že chcete ve vzdělávání pokračovat.

detailní návod

Informace k vybraným programům a kurzům

Dvousemestrální paralelní studium

S placeným dvousemestrálním paralelním studiem je spjato několik specifických podmínek, které jsou detailně popsány zde.

Studium jednotlivých předmětů

Průvodce Studiem jednotlivých předmětů krok za krokem.

Výchovné poradenství

S výchovným poradenstvím je spjato několik specifických podmínek, které jsou detailně popsány zde.

Mohlo by se hodit

Komunikace se studijním oddělením
Na studijní referentky se lze obracet několika způsoby:

  • e-mailem na czv@phil.muni.cz,
  • telefonicky na tel. čísle 549 497 341, 549 493 237
  • osobně na studijním oddělení v kanceláři C.112 (nutná předchozí domluva).

Úřední hodiny
Pro osobní schůzku je nutné se nejdříve objednat e-mailem. Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, lze se po domluvě objednat na jiný čas.

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9:00–12:00 
9:00–12:00 
9:00–12:00  13:00–15:00
9:00–12:00

Nabídka Celoživotního vzdělávání

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.