Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů (jaro)

26. 2. 2024

Na základě Opatření MU č. 3/2023 - Čerpání finančních prostředků na podporu studia ukrajinských studentů [účinné od 15. 2. 2024] si mohou studenti požádat o Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů pro jarní semestr 2024 ve výši 6 000 Kč/měsíc.

Termín podání žádostí v jarním semestru je do 16. 6. 2024.

Na toto stipendium mají nárok studenti s ukrajinským státním občanstvím, kteří vlastní ukrajinský cestovní doklad a kteří v důsledku válečného konfliktu nemohou studovat na ukrajinských vysokých školách nebo kteří se v průběhu již probíhajícího studia na veřejné vysoké škole v ČR z uvedené příčiny dostali do tíživé situace.

Držitelé dočasné ochrany s platností do 31. 3. 2024 doloží také pdf dokument s prodloužením platnosti dočasné ochrany (potvrzení, že jste včas a řádně požádali o prodloužení dle pokynů Ministerstva vnitra ČR a Vaše dočasná ochrana je prodloužena do 30. 9. 2024).

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme studenty, kteří mají dočasnou ochranu a žádají o humanitární dávku, že stipendia jsou považována za příjem pro účely výpočtu humanitární dávky a mohou ovlivnit výši jejich humanitární dávky a nárok na bezplatné státní humanitární ubytování.

V případě doplňujících otázek se v této věci můžete obrátit na poradenské služby poskytované Centrem pro cizince Jihomoravského kraje (web: www.cizincijmk.cz)

Jak o stipendium požádám?

Jsem držitelem platné dočasné ochrany v ČR

Využijte elektronickou žádost v Úřadovně ISu:
https://is.muni.cz/auth/uradovna/ukon
a vyberte typ žádosti:

  • Studenti, kteří jsou držiteli dočasné ochrany/Students who hold a temporary protection visa
    Čtěte, prosím, pozorně instrukce uvedené u žádosti.
  1. Student při podání žádosti dokládá sken stránky cestovního dokladu, na které je vyznačena platná dočasná ochrana – tzv. vízum strpění.
  2. Držitelé dočasné ochrany s platností do 31. 3. 2024 doloží také pdf dokument s prodloužením platnosti dočasné ochrany (potvrzení, že jste včas a řádně požádali o prodloužení dle pokynů Ministerstva vnitra ČR a Vaše dočasná ochrana je prodloužena do 30. 9. 2024). O toto prodloužení je nutné požádat do 15. 3. 2024. https://frs.gov.cz/wp-content/uploads/2024/02/registrace-k-prodlouzeni-docasne-ochrany.pdf
Nejsem držitelem platné dočasné ochrany v ČR

Využijte elektronickou žádost v Úřadovně ISu:
https://is.muni.cz/auth/uradovna/ukon
a vyberte typ žádosti:

  • Stipendium pro ukrajinské studenty/Scholarship for Ukrainian students
    (student při podání žádosti uvádí zdůvodnění a povinně dokládá skeny výpisů ze svého bankovního účtu za poslední 3 měsíce).
    Čtěte, prosím, pozorně instrukce uvedené u žádosti.

Více informací k dočasné ochraně najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky - https://frs.gov.cz/docasna-ochrana/.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.