Studijní oddělení

Osobní návštěva Studijního oddělení je možná jen po předchozím objednání.

Chci se objednat

Úřední hodiny

Bakalářské i magisterské studium, celoživotní vzdělávání, poplatky a přijímací řízení

Pondělí 9:00–12:00  
Úterý 9:00–12:00  
Středa 9:00–12:00 13:00–15:00
Pátek 9:00–12:00  

E-mail: studijni@phil.muni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz 
E-mail: czv@phil.muni.cz  

Rezervujte si schůzku

Doktorské studium a rigorózní řízení

Pondělí 9:00–12:00  
Středa 9:00–12:00 13:00–15:00
Pátek 9:00–12:00  

Studující doktorských programů mohou své referenty navštívit bez nutnosti předchozí rezervace schůzky.

E-mail: phd@phil.muni.cz

Adresa

Filozofická fakulta MU
jméno a příjmení adresáta
Studijní oddělení
Arna Nováka 1
60200 Brno

Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Aktuálně ze studijního oddělení

Studijní referenti

Bakalářské a magisterské prezenční studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Úřední hodiny

Pro osobní návštěvu v úředních hodinách je třeba se předem objednat. Odkazy na rezervační systém najdete u jednotlivých referentek v seznamu níže.

Pondělí 9:00–12:00
Úterý 9:0012:00
Středa 9:00–12:00 | 13:00–15:00
Čtvrtek není úřední den
Pátek 9:00–12:00

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese studijni@phil.muni.cz.

Studující s příjmením začínajícím na Fj–J jsou dočasně rozděleni mezi ostatní referentky. V případě nejasnosti je možné využít obecný e-mail studijni@phil.muni.cz.

Proděkan pro prezenční studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu Filozofické fakulty

telefon: 549 49 5170
e‑mail:

Bakalářské a magisterské kombinované a distanční studium

Úřední hodiny

Pro osobní návštěvu v úředních hodinách je třeba se předem objednat. Odkazy na rezervační systém najdete u jednotlivých referentek v seznamu níže.

Pondělí 9:00–12:00
Úterý 9:0012:00
Středa 9:00–12:00 | 13:00–15:00
Čtvrtek není úřední den
Pátek 9:00–12:00

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese studijni@phil.muni.cz.

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu Filozofické fakulty

telefon: 549 49 5170
e‑mail:

Doktorské studium a rigorózní řízení

Studenti jsou k jednotlivým referentům rozděleni podle studijních programů

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese phd@phil.muni.cz.

Administrace studijních programů:

 • Areálově-filologická studia
 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Digitální kultura a kreativní průmysly/Digital Culture and Creative Industries
 • Divadelní a filmová studia
 • Estetika a kulturní studia/Aesthetics and Culture Studies
 • Hudební věda
 • Indoevropská srovnávací jazykověda/Comparative Indo-European Linguistics
 • Literární komparatistika
 • Obecná jazykověda
 • Psychologie
 • Slovanské jazyky
 • Slovanské literatury
 • Teorie a dějiny umění

Administrace studijních programů:

 • Anglická jazykověda/English Linguistics
 • Archeologie
 • Dějiny starověku
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Germánské jazyky
 • Germánské literatury
 • Historie
 • Klasická filologie
 • Latinská medievistika
 • Literatury v angličtině/Literatures in English
 • Pedagogické vědy/Educational Sciences
 • Pomocné vědy historické
 • Religionistika/Study of Religions
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
 • Teorie vyprávění

Proděkanka pro doktorské studium

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

proděkanka pro studium v doktorských studijních programech a kvalitu studijních programů Filozofické fakulty

telefon: 549 49 3641
e‑mail:

Celoživotní vzdělávání a tvorba fakultního rozvrhu

Hana Holmanová

telefon: 549 49 3237
e‑mail:
 • celoživotní vzdělávání
 • tvorba fakultního rozvrhu

Bc. Marcela Škrabalová, DiS.

telefon: 549 49 7341
e‑mail:
 • celoživotní vzdělávání

Schůzku si můžete sjednat zasláním e-mailu na czv@phil.muni.cz

Poplatky a stipendia

Pro osobní návštěvu v úředních hodinách je třeba se předem objednat. Odkaz na rezervační systém najdete níže u studijní referentky.

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu Filozofické fakulty

telefon: 549 49 5170
e‑mail:

Přijímací řízení

Pokud váš dotaz či požadavek nesnese odklad, kontaktujte nás přímo na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

 • administrace přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

telefon: 549 49 3172
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Ing. Pavlína Zahradníčková

telefon: 549 49 8539
e‑mail:
 • ověřování zahraničního vzdělání, spolupráce při administraci přijímacího řízení do studia

Proděkanka pro přijímací řízení

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

proděkanka pro přijímací řízení a komunikaci s veřejností Filozofické fakulty

telefon: 549 49 3659
e‑mail:

O pracovišti

Agenda oddělení

Do náplně práce Studijního oddělení patří administrace:

 • přijímacího řízení
 • bakalářského a magisterského studia
 • doktorského studia
 • rigorózního řízení
 • celoživotního vzdělávání
 • stipendií
 • poplatků za studium
 • fakultního rozvrhu
 • harmonogramu akademického roku

Ověření předchozího zahraničního vzdělávání

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí MU č. 2/2019. Podrobné informace naleznete zde

Správce stránky

Ing. Vlasta Taranzová

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.