Promoce na Filozofické fakultě MU

Slavnostní promoce absolventů a absolventek bakalářských, magisterských i navazujících magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na Filozofické fakultě se tradičně konají ve Velké aule Karla Engliše na Právnické fakultě, Veveří 70, Brno.

Promoce jsou organizovány zvlášť pro absolventy bakalářského studia a zvlášť pro absolventy magisterského studia (prezenční i kombinovaná forma) a konají se v následujících obdobích:

 • březen pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru
 • červenec pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v květnu a červnu
 • říjen – pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v srpnu a září

Přesuny promocí na jiný termín nejsou z organizačních důvodů možné.

Promoce absolventů doktorského studia zajišťuje Rektorát Masarykovy univerzity a konají se zpravidla 2x ročně (v březnu a v září). Absolventi doktorského studia s předstihem obdrží pozvánku na mailovou adresu v IS MU. Pro více informací je možné se obrátit na phd@rect.muni.cz.

Termíny promocí a objednávek v roce 2024

RÁMCOVÝ TERMÍN

PŘESNÝ TERMÍN V DANÉM ROCE

TERMÍN OBJEDNÁVEK V OBCHODNÍM CENTRU

 • březen
 • 7. 3. 2024 (bc.)
 • 8. 3. 2024 (mgr.)
 • od 8. 1. 2024 (17:00) do 14. 2. 2024 (23:59)
 • červenec
 • 22. 7. 2024 (mgr.)
 • 23. 7. 2024 (mgr./bc.)
 • 24. 7. 2024 (bc.)
 • od 3. 6. 2024 (17:00) do 30. 6. 2024 (23:59)
 • listopad
 • 22. 10. 2024
 • 23. 10. 2024
 • od 26. 8. 2024 (17:00) do 15. 9. 2024 (23:59)
Výběr promoční skupiny

Po skončení období pro založení objednávky bude dle počtu přihlášených absolventů vytvořen rozpis promočních skupin. Absolventi, kteří si promoci objednali, budou poté mailem informováni, jakým způsobem a v jakém termínu se mohou do promoční skupiny přihlásit. Bez předchozí objednávky v Obchodním centru nebude výběr skupiny možný.

Úhrada výdajů spojených s promocí

Poplatek za výdaje spojené s promocí absolventů Filozofické fakulty činí 350 Kč a zahrnuje pronájem místností, živou hudbu, květinovou výzdobu apod. Tato platba se provádí výhradně přes Obchodní centrum (podobně jako revalidační přelepky a další poplatky MU) a musí být absolventem uhrazena do stanoveného data.

Poplatek se netýká absolventů, kteří se promoce nezúčastní. V tomto případě si absolventi vyzvednou diplom na Studijním oddělení dle pokynů níže.

Objednat promoci

Organizační pokyny
 • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 40 minut před stanoveným začátkem.
 • S sebou si přineste platný průkaz totožnosti.
 • Promoční slavnost vyžaduje společenský oděv.
 • Průběh promoce není vhodné rušit fotografováním a filmováním. V jejím průběhu budou profesionálně pořizovány fotografie a videozáznam, které si můžete na místě objednat (není součástí poplatku za promoci).
Převzetí diplomu při neúčasti na promoci

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou svůj diplom převzít po rezervaci termínu v úředních hodinách na Studijním oddělení, nejdříve však po obdržení informačního e-mailu o možnosti stažení jeho elektronické verze. Při přebírání diplomu je nutné prokázat se platným průkazem totožnosti.

Diplom může převzít také osoba disponující plnou mocí s ověřeným podpisem absolventa/absolventky.

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.