Promoce na Filozofické fakultě MU

Promoce jsou organizovány zvlášť pro absolventy bakalářského studia a zvlášť pro absolventy magisterského studia (prezenční i kombinovaná forma) a konají se v následujících obdobích:

 • březen pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru
 • červenec pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v červnu
 • listopad – pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v září

Promoce absolventů doktorského studia zajišťuje Rektorát Masarykovy univerzity. Více informací naleznete zde.

Termíny promocí v roce 2023

RÁMCOVÝ TERMÍN

PŘESNÝ TERMÍN V DANÉM ROCE

TERMÍN OBJEDNÁVEK V OBCHODNÍM CENTRU

 • březen
 • 9. 3. 2023
 • 10. 3. 2023
 • od 9. 1. 2023 (17:00) do 12. 2. 2023 (23:59)
 • červenec
 • 18. 7. 2023
 • 19. 7. 2023
 • 20. 7. 2023
 • od 29. 5. 2023 (17:00) do 2. 7. 2023 (23:59)
 • listopad
 • 2. 11. 2023
 • 3. 11. 2023
 • od 28. 8. 2023 (17:00) do 15. 9. 2023 (23:59)

Termín objednávek

Termín objednávek je vždy stanoven k příslušnému termínu promocí (viz tabulka). Po skončení objednávek je určen den promoce pro bakaláře a pro magistry a v nich počet promočních skupin (dle počtu objednávek). Informace, kdy bude zahájen výběr promoční skupiny, budou rozeslány mailem všem, kteří si promoci objednají, až po uplynutí lhůty pro založení objednávky. Absolventi (zvlášť bakaláři a zvlášť magistři) si následně vybírají z nabídky promočních skupin. Bez předchozí objednávky v Obchodním centru není možné si skupinu vybrat.

Na promoci není možné zařadit žádného absolventa, který se nepřihlásil prostřednictvím Obchodního centra. Přesuny promocí na jiný termín nejsou možné. 

Úhrada výdajů spojených s promocí

Poplatek za výdaje spojené s promocí absolventů Filozofické fakulty činí 250 Kč a zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod. Tato platba se provádí výhradně přes Obchodní centrum (podobně jako revalidační přelepky a další poplatky MU) a musí být absolventem uhrazena do stanoveného data.

Poplatek se netýká absolventů, kteří se promoce nezúčastní; v takovém případě si absolventi vyzvednou diplom na Studijním oddělení v úředních hodinách (u své studijní referentky) po termínu promoce.

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.