ISIC a průkaz studenta kombinovaného studia

Přehled předpisů vztahujících se k tomuto tématu: § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Průkaz studenta prezenčního studia

V souladu se zákonem o vysokých školách, který stanoví jako jeden z dokladů o studiu průkaz studenta, je studentům prezenčního studia vydávána Mezinárodní identifikační karta ISIC, jež slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny (karta je automaticky aktivována),
 • při používání kopírek a tiskáren (tuto službu je nutno předplatit v dobíjecím automatu v přízemí budovy fakulty u hlavního vchodu),
 • k identifikaci a placení v rámci stravovacího systému v menzách (po složení hotovosti na pokladně libovolného stravovacího provozu MU, nebo převodem finančních prostředků ze systému SUPO).

První vydání ISIC je podmíněno absolvováním školení Požární ochrany a Školení bezpečnosti práce. ISIC je třeba předložit pro Dopravní podnik města Brna při koupi studentských předplatních jízdenek. Karta ISIC je využitelná také při cestách do zahraničí a v mnoha dalších případech.

Finanční náklady ISIC

 • plná cena 450 Kč
 • první vydání průkazu je hrazeno z rozpočtu fakulty s tím, že student se na něm podílí částkou 250 Kč
 • každý rok se platnost prodlouží revalidační přelepkou (dále jen přelepka) za 250 Kč
  • přelepku nelze vydat bez založené objednávky v IS MU
  • přelepku nelze platit na pokladně ani na studijním oddělení
  • po zaplacení se přelepka vydává na studijním oddělení fakulty

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studentům kombinovaného studia se vydává průkaz studenta, který slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny, 
 • při používání kopírek a tiskáren (za stejných podmínek jako ISIC).

Finanční náklady průkazu studenta kombinovaného studia

 • plná cena 220 Kč
 • první vydání průkazu je hrazeno z rozpočtu fakulty s tím, že student se na něm podílí částkou 120 Kč

Ztráta průkazu, nefunkčnost průkazu, změna dat

Ztratili jste ISIC/průkaz studenta?

Nejprve je nutné ztrátu ISIC / průkazu studenta nahlásit na studijní oddělení prostřednictvím mailu v IS MU nebo osobně, aby ISIC / průkaz studenta mohl být zablokován. Teprve poté je možné objednat si ISIC / průkaz studenta prostřednictvím Obchodního centra IS MU:

 1. Po přihlášení do IS MU klikněte na Obchodní centrum → FF → průkazy studenta → bakalářské a magisterské studium.
 2. Vyberte příslušnou kartu → přidat do košíku → nákupní košík → objednat → pokračovat → zvolit způsob platby → dokončit objednávku.
 3. Platební údaje vám budou zaslány na váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude vaše objednávka zrušena.
 4. Po zaplacení (u objednávky je napsáno zaplaceno) o této skutečnosti e-mailem informujte studijní oddělení, to zadá příkaz k tisku.
 5. Nový ISIC / průkaz studenta si po výzvě e-mailem vyzvedněte opět na studijním oddělení.

Změna dat

Dojde-li k obsahové změně informací uváděných na průkazu, je příslušná osoba povinna požádat o vydání nového průkazu. Vydání nového průkazu je v těchto případech zpoplatněno stejným způsobem jako vydání prvního průkazu téhož typu.

Ztráta a poškození

Dojde-li ke ztrátě identifikačního průkazu nebo poškození jeho identifikačních či technologických prvků, je osoba povinna požádat o vydání nového průkazu. V těchto případech osoba hradí plnou cenu nového průkazu.

Vadný čip

Dojde-li k poškození čipu karty, které není zaviněno mechanickým poškozením či nevhodným zacházením s ISIC kartou / průkazem studenta, je nová karta vydána bezplatně, ale osoba je povinna původní kartu vrátit, aby mohla být poslána k reklamačnímu řízení.

Revalidační přelepky

Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti ISIC. Bez platné přelepky není možné využít mnoha slev u externích společností. Přelepka rovněž usnadní nákup zlevněného jízdného MHD apod. Na platnost vašeho průkazu v rámci  MU však nemá vliv.

Pokud máte o nákup přelepky zájem, je potřeba:

 • mít aktivní prezenční studium,
 • splnit podmínky pro zápis do semestru,
 • o zápis požádat prostřednictvím IS MU.

Poté se vám v sekci Student zpřístupní odkaz na aplikaci Obchodního centra MU (zobrazí se prezenčním studentům, mimo studenty prvního ročníku bakalářského, magisterského a magisterského navazujícího studia), kde po odsouhlasení základních údajů můžete přelepku objednat. Správně vyplněná a podaná objednávka pak zahrnuje přesné instrukce o platbě, kterou můžete poukázat na účet MU bezhotovostně. Nezapomeňte přitom všechny údaje vyplnit pečlivě, neboť chybné údaje, zejména o částce, čísle účtu a jedinečném variabilním symbolu, mohou vést k tomu, že vám přelepka nebude vydána. Jakmile Obchodní centrum obdrží celou platbu, můžete si přelepku vyzvednout na studijním oddělení. Poplatek za přelepku činí 250 Kč.

Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky k chodu Obchodního centra MU prosím zasílejte na tuto adresu.

Obchodní centrum MU

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.