ISIC a průkaz studenta kombinovaného studia

Přehled předpisů vztahujících se k tomuto tématu: § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Průkaz studenta prezenčního studia

V souladu se zákonem o vysokých školách, který stanoví jako jeden z dokladů o studiu průkaz studenta, je studentům prezenčního studia vydávána Mezinárodní identifikační karta ISIC, jež slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny (karta je automaticky aktivována),
 • při používání kopírek a tiskáren (tuto službu je nutno předplatit v dobíjecím automatu v přízemí budovy fakulty u hlavního vchodu),
 • k identifikaci a placení v rámci stravovacího systému v menzách (po složení hotovosti na pokladně libovolného stravovacího provozu MU, nebo převodem finančních prostředků ze systému SUPO).

ISIC je třeba předložit pro Dopravní podnik města Brna při koupi studentských předplatních jízdenek. Karta ISIC je využitelná také při cestách do zahraničí a v mnoha dalších případech.

Finanční náklady ISIC

 • plná cena 380 Kč
 • první vydání průkazu je hrazeno z rozpočtu fakulty s tím, že student se na něm podílí částkou 180 Kč
 • každý rok se platnost prodlouží revalidační přelepkou (dále jen přelepka) za 180 Kč
  • přelepku nelze vydat bez založené objednávky v IS MU
  • přelepku nelze platit na pokladně ani na studijním oddělení
  • po zaplacení se přelepka vydává na studijním oddělení fakulty

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studentům kombinovaného studia se vydává průkaz studenta, který slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny, 
 • při používání kopírek a tiskáren (za stejných podmínek jako ISIC).

Finanční náklady průkazu studenta kombinovaného studia

 • plná cena 220 Kč
 • první vydání průkazu je hrazeno z rozpočtu fakulty s tím, že student se na něm podílí částkou 120 Kč

Ztráta průkazu, nefunkčnost průkazu, změna dat

Ztratili jste ISIC/průkaz studenta?

Nejprve je nutné ztrátu ISIC / průkazu studenta nahlásit na studijní oddělení prostřednictvím mailu v IS MU nebo osobně, aby ISIC / průkaz studenta mohl být zablokován. Teprve poté je možné objednat si ISIC / průkaz studenta prostřednictvím Obchodního centra IS MU:

 1. Po přihlášení do IS MU klikněte na Obchodní centrum → FF → průkazy studenta → bakalářské a magisterské studium.
 2. Vyberte příslušnou kartu → přidat do košíku → nákupní košík → objednat → pokračovat → zvolit způsob platby → dokončit objednávku.
 3. Platební údaje vám budou zaslány na váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude vaše objednávka zrušena.
 4. Po zaplacení (u objednávky je napsáno zaplaceno) o této skutečnosti e-mailem informujte studijní oddělení, to zadá příkaz k tisku.
 5. Nový ISIC / průkaz studenta si po výzvě e-mailem vyzvedněte opět na studijním oddělení.

Změna dat

Dojde-li k obsahové změně informací uváděných na průkazu, je příslušná osoba povinna požádat o vydání nového průkazu. Vydání nového průkazu je v těchto případech zpoplatněno stejným způsobem jako vydání prvního průkazu téhož typu.

Ztráta a poškození

Dojde-li ke ztrátě identifikačního průkazu nebo poškození jeho identifikačních či technologických prvků, je osoba povinna požádat o vydání nového průkazu. V těchto případech osoba hradí plnou cenu nového průkazu.

Vadný čip

Dojde-li k poškození čipu karty, které není zaviněno mechanickým poškozením či nevhodným zacházením s ISIC kartou / průkazem studenta, je nová karta vydána bezplatně, ale osoba je povinna původní kartu vrátit, aby mohla být poslána k reklamačnímu řízení.

Revalidační přelepky

Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti ISIC. Bez platné přelepky není možné využít mnoha slev u externích společností. Přelepka rovněž usnadní nákup zlevněného jízdného MHD apod. Na platnost vašeho průkazu v rámci  MU však nemá vliv.

Pokud máte o nákup přelepky zájem, je potřeba:

 • mít aktivní prezenční studium,
 • splnit podmínky pro zápis do semestru,
 • o zápis požádat prostřednictvím IS MU.

Poté se vám v sekci Student zpřístupní odkaz na aplikaci Obchodního centra MU (zobrazí se prezenčním studentům, mimo studenty prvního ročníku bakalářského, magisterského a magisterského navazujícího studia), kde po odsouhlasení základních údajů můžete přelepku objednat. Správně vyplněná a podaná objednávka pak zahrnuje přesné instrukce o platbě, kterou můžete poukázat na účet MU bezhotovostně. Nezapomeňte přitom všechny údaje vyplnit pečlivě, neboť chybné údaje, zejména o částce, čísle účtu a jedinečném variabilním symbolu, mohou vést k tomu, že vám přelepka nebude vydána. Jakmile Obchodní centrum obdrží celou platbu, můžete si přelepku vyzvednout na studijním oddělení. Poplatek za přelepku činí 180 Kč.

Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky k chodu Obchodního centra MU prosím zasílejte na tuto adresu.

Obchodní centrum MU

Studijní oddělení

e‑mail: