Práva studentů nezapsaných do následujícího semestru v období do nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení studia

Studenti, kteří nesplnili podmínky pro zápis do dalšího semestru, zůstávají studenty až do chvíle, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci, tj. 30 dní od oznámení (doručení) rozhodnutí.

Podmínky pro postup do dalšího semestru je nutné splnit nejpozději do konce zkouškového období za příslušný semestr. Pokud se vám nepodaří podmínky splnit, bude Vám nejprve prostřednictvím IS MU zaslána Výzva k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí o ukončení studia. Následně máte právo se ve lhůtě 5 pracovních dnů k podkladům vyjádřit. Vaše vyjádření k této výzvě nemá funkci odvolání. Proti rozhodnutí, které vám bude odesláno po 5 pracovních dnech od oznámení této výzvy, se můžete odvolat bez ohledu na předchozí vyjádření/nevyjádření se k podkladům. Současně s odesláním výzvy bude v IS MU zadán stav 38 – řízení o ukončení studia, kterým budou omezena vaše studentská práva.

Po zahájení výuky v podzimním semestru bude provedena kontrola studijní evidence za jarní semestr. V případě, že nebudou splněny podmínky pro postup do dalšího semestru, vám bude odeslána výzva. Po zahájení výuky v jarním semestru proběhne kontrola studijní evidence za podzimní semestr.

Omezení vyplývající ze stavu 38 se týká zejména ztráty práva účastnit se všech součástí výuky, zkoušek, zápočtů a dalších studijních aktivit potřebných pro absolvování studia. Bude vám znemožněno přihlašování se ke zkouškám prostřednictvím IS MU, budete odhlášeni z již přihlášených termínů zkoušek a nebude možné zadat hodnocení k předmětům, není tudíž možná ani individuální dohoda se zkoušejícím.

Pokud vám bude v rámci přezkumného řízení vyhověno a budete moci ve studiu pokračovat, tzn. získáte dodatečný zápis do dalšího semestru, vznikne vám opět právo účastnit se všech součástí výuky. Pokud již není reálně možné semestr úspěšně ukončit, bude vám studium přerušeno až do zahájení nového semestru.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.