Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Zahraniční studium musí být studujícím na základě studijní smlouvy (tzv. Learning Agreement) plně uznáno. Plně musejí být uznány všechny předměty, které jsou zapsány ve studijní smlouvě a které byly schváleny jak MU, tak přijímací institucí.

U předmětů povinných nebo povinně volitelných může studující požádat o uznání způsobem „předmět za předmět“.

Jestliže této možnosti nevyužije, budou všechny předměty absolvované v rámci zahraničního pobytu uznány jako volitelné.

Postup při uznávání

Do 30 dnů po obdržení výpisu známek (Transcript of Records) ze zahraniční univerzity je student povinen podat prostřednictvím IS MU žádost o uznání předmětů ze zahraničí.

Návod: zahraniční pracovní pobyt Návod: zahraniční studijní pobyt

Všechny absolvované předměty budou uznány dle údajů uvedených ve studijní smlouvě.

Povinné a povinně volitelné předměty budou uznány s kreditovou hodnotou, kterou mají na MU.

Volitelné předměty se uznávají s původní kreditovou hodnotou i původním hodnocením.

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.