Pokyny k promocím v listopadu 2021

21. 10. 2021 Magdaléna Dvořáčková

Vážené absolventky a vážení absolventi, v souvislosti s vaší promoční slavností si vás dovolujeme požádat o dodržení následujících pokynů, které, věříme, že povedou k bezproblémovému a slavnostnímu průběhu celé akce.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci by mohlo ještě v následujících dnech dojít k organizačním změnám, proto prosíme, abyste sledovali aktuální opatření vlády a svoji univerzitní e-mailovou schránku, do které bychom Vám případné potřebné informace zaslali.

Prezence

Dostavte se 30 minut před začátkem promoce do zvýšeného přízemí vlevo, kde vás budou očekávat pracovnice Studijního oddělení, k vyřízení nezbytných formalit (předložení dokladů totožnosti, bezinfekčnosti, příp. potvrzení z knihovny – seznam ústavů zde).

Nedostavíte-li se včas, nemůžeme vaši účast na promoci zaručit.

Dovolujeme si současně upozornit, že:

  • promoce vyžaduje společenský oděv,
  • květinové dary máte možnost zakoupit ve vestibulu Právnické fakulty,
  • v průběhu promoce budou pořizovány fotografie a videozáznam, které si můžete na místě objednat.

Po skončení promoce neprodleně opusťte prostor auly a přilehlých prostor, abyste uvolnili místo pro další promoční skupinu. Děkujeme.

Kapacitní omezení

Co se týče pozvaných hostů, s ohledem na velikost auly doporučujeme nepřekračovat počet 10 osob na absolventa.

Účast malých dětí

Účast dětí mladších 6 let nedoporučujeme. Ceremoniál je pro děti dlouhý, nudí se a narušují slavnostní atmosféru. Úplně malé děti se pak bojí hlasitých fanfár a nezřídka celý obřad propláčou. Chápeme, že je pro vás účast vašich blízkých důležitá, hlasité projevy dětí ale odvádějí pozornost a kazí slavnostní prožitek jak vám, tak všem vašim kolegům.

Podmínky pro vstup

Každá osoba vstupující na promoční obřad do budovy Právnické fakulty nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí splňovat podmínky stanovené aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, zejména:

1. bude mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95);
2. musí být schopna prokázat, že:
a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Přehled aktuálních opatření týkajících se COVID-19 na Masarykově univerzitě najdete zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.