Státní závěrečné zkoušky

Průběh státních závěrečných zkoušek se řídí těmito předpisy: SZŘ, čl. 22, čl. 23, čl. 24, Směrnice děkana č. 6/2017.

Co je třeba zařídit před státní zkouškou?

V semestru, kdy student bude odevzdávat a obhajovat závěrečnou práci, je nutné nejpozději do 31. 10. (resp. 31. 3.) zkontrolovat, že má řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy. K tématu je přihlášen, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání. Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen archiv závěrečné práce. Není tedy nutné žádat studijní oddělení o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Harmonogram rozpisů témat pro akademický rok je dostupný zde.

Vytištěná diplomová práce se odevzdává výhradně na ústavu, a to podle zvyklostí buď vedoucímu práce nebo sekretářce. Současně s odevzdáním papírové verze je nutné řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce).

Mějte na paměti, že toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (SZŘ). Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm F. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený; bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi!

Vydání potvrzení o splnění požadavků: nejpozději 5 dní před termínem státní zkoušky požádáte ze svého školního e-mailu studijní oddělení (studijni@phil.muni.cz) o vystavení potvrzení o splnění podmínek pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce. Zda máte splněné všechny předměty, si můžete sami ověřit podle kontrolních šablon v ISu. Pokud budete mít vše v pořádku, SO splněné podmínky potvrdí přímo v ISu a odešle Vám potvrzující e-mail. Bez vystaveného potvrzení nemůžete být vyzkoušeni!

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.