Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium prostřednictvím podání kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh (viz níže). Řízení zpravidla probíhá v následujícím semestru.

Pro konání zkoušky a obhajoby v jarním semestru je třeba disertační práci včetně přihlášky ke zkoušce a obhajobě a všech povinných příloh odevzdat nejpozději do 31. ledna. Pro konání zkoušky a obhajoby v podzimním semestru je pak nejzazším termínem 31. srpen. Disertační práce je však možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku.

Upozornění: Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je třeba odevzdat minimálně jeden semestr před uplynutím maximální doby studia. Jiné než osobní odevzdání disertační práce (např. zaslání disertace poštou) je nepřípustné – práce neodevzdané osobně nebudou akceptovány.

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Přílohy k přihlášce

  • disertační práce (3x svázaný výtisk)
  • autoreferát (10x ve formátu A5, je doporučena sešitová vazba)
  • strukturovaný profesní životopis
  • seznam publikací

Vložení disertační práce do Informačního systému MU

IS → Osobní administrativa → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu

Další informace (SZŘ MU)

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.