Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Ke státní doktorské zkoušce a/nebo obhajobě disertační práce se přihlašujte prostřednictvím podání kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh. Vyplněnou přihlášku opatřenou Vaším podpisem postačí zaslat mailem ze školní adresy v IS MU (ne ze soukromého mailu) na phd@phil.muni.cz společně s dalšími požadovanými přílohami. Zkouška a/nebo obhajoba zpravidla probíhá v následujícím semestru po podání přihlášky.

Přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě dizertační práce

Pro konání obhajoby v jarním semestru (resp. do konce září) je třeba disertační práci včetně přihlášky ke zkoušce a obhajobě a všech povinných příloh odevzdat nejpozději do 31. ledna. Pro konání obhajoby v podzimním semestru (resp. do konce února) je pak nejzazším termínem 31. srpen. Disertační práce je však možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku.

Od 1. 4. 2021 není v případě většiny programů třeba odevzdávat tištěné výtisky práce a postačí elektronické odevzdání disertační práce do archivu v IS MU. Informujte se, prosím, před odevzdáním disertace u předsedy příslušné oborové rady nebo oborové komise, zda je třeba odevzdat tištěné výtisky a v jakém počtu. Autoreferát, životopis a přehled publikační činnosti se odevzdávají pouze elektronicky spolu s přihláškou.

POZOR: Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je třeba odevzdat minimálně jeden semestr před uplynutím maximální doby studia.

Před elektronickým odevzdáním disertační práce požádejte svou referentku/svého referenta mailem zaslaným přímo z IS MU o otevření archivu disertační práce v IS MU. V mailu uveďte finální název práce v jazyce práce a v angličtině.

Vložení disertační práce do Informačního systému MU

IS MU → Osobní administrativa → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu

Další informace (SZŘ MU)

Studijní oddělení
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.