Přestupy mezi formami studia

Podmínky, za nichž Filozofická fakulta MU umožňuje přestupy mezi jednotlivými formami studia (mezi prezenční a kombinovanou formou studia, změnu z dvouoborového studia na jednooborové a naopak), upravuje Směrnice děkana č. 5/2017. Tato žádost se podává pouze písemně. 

Na přestup není právní nárok a nemusí být povolen. V případě povolení přestupu je tento proveden od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU ani z jiných předpisů upravujících studium.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.