Přestupy mezi formami studia

Podmínky, za nichž Filozofická fakulta MU umožňuje přestupy mezi jednotlivými formami studia (mezi prezenční a kombinovanou formou studia, změnu z dvouoborového studia na jednooborové ve staré akreditaci a naopak), upravuje Směrnice děkana č. 5/2017. Žádost se podává prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – FF StudO: Žádost o změnu formy studia (pouze pro bakalářské a magisterské studium). 

Na přestup není právní nárok a nemusí být povolen. V případě povolení přestupu je tento proveden od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU ani z jiných předpisů upravujících studium.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.