Faculty staff

PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Department of Information and Library Studies


Office: bldg. C/C.123
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3956
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
Department/Faculty/University
 • Department of Library and Information Studies/Faculty of Arts/Masaryk University
Function, current position
 • Specialist
Education and academic qualifications
 • 2011-2015: PhD. Studies in Library and Information Science (Doctoral degree programme) at Department of Library and Information Science/Faculty of Arts/Comenius University in Bratislava, Slovakia
 • 2011: PhDr. (advanced Master's degree) in Information and Library Studies at Division of Information and Library Studies/Department of Czech Literature and Library Studies/Faculty of Arts/Masaryk University, Czech Republic
 • 2004-2010: Studies in Aestetics (Doctoral degree programme) at Department of Aestetics/Faculty of Arts/Masaryk University, Czech Republic (studies have been closed without doctoral examination)
 • 1999-2004: Mgr. (Master's degree) in Scientifical Information and Librarianship at Division of Information and Library Studies/Department of Czech Literature and Library Studies/Faculty of Arts/Masaryk University, Czech Republic
Professional experience
 • 2014- : Specialist at Department of Library and Information Studies/Faculty of Arts/Masaryk University
 • 2004-2019 : Librarian-specialist at Library and Publishing Section/Support Centre for Students with Special Needs/Masaryk University
 • 1999: Librarian at University of Defense (Czech Republic)
Teaching activities
 • Organization of Information (Autumn 2020)
 • Knowledge Organization (Spring 2020, Autumn 2020)
 • Diploma Thesis Seminar II: Structure of the Project (Spring 2020)
 • Concept of Information and Information Science (Autumn 2019)
 • Bachelor Thesis Seminar: Methodology of LIS (Autumn 2019)
 • Information, Disinformation and Information Ethics (Spring 2019, Spring 2020)
 • MA Research Seminar 1 (Spring 2017, Spring 2018)
 • Philosophy of Information (Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020)
 • Research Seminar (Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019)
 • Research Project (Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019)
 • Semantical Aspects of Cataloguing (Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014,Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019)
 • Semiotics (Autumn 2006, Autumn 2007)
 • Seminar in the History of Aesthetics (Spring 2006)
Research activities
 • The concept of information in information science
 • Philosophical basis and theoretical foundations of information science
 • Information science and persons with special needs
 • Theory of cataloguing
 • Information ethics
Other academic activities, research projects, grants
 • 2017-2019: Community of Practice - a Platform for Developing Key Competences (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659)
 • 2013-2015: Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals (CZ.1.07/2.4.00/31.0014)
 • 2012-2014: Network of Expert Workplaces to Ensure Inclusion in Tertiary Education (ExpIn) (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)
 • 2010-2013: Universal Learning Design - Innovation in Document Formatting (FormIn) (CZ.1.07/2.2.00/15.0225)
 • 2009-2010: The specifics of university libraries for visually impaired persons in the Czech republic (GA406/09/0374)
Non-university activities
 • 2014- : Member of the board of association "The Smallest of Us"
 • 2011- : Member of the "Section for Services to Persons with Special Needs" at SKIP (Association of Librarians and Information Professionals of Czech Republic)
 • 2011- : regular member of T.O.S.D. (Tercium Ordo Sancti Dominici) of Thomas Aquinas in Brno
 • 2009- : Editor of the journal "Duše a hvězdy" (ISSN 1804-1361)
 • 2008-2009: Editor in chief of the journal "Bonum, Verum, Pulchrum" (ISSN 1803-1951)
 • 2006-2012: collaborator of the journal "Te Deum"
Most significant professional accomplishments
 • Membership in expert committees
 • Member of the editorial board of the journal "ProInflow"
 • Chairman of the program committee of the conference "The Smallest of Us"
 • Member of the team of expert consultants of the project "Library without Barriers"
 • Member of the expert advisory team of the project "BiblioHelp"

  Requested talks
 • Information, Disinformation and Information Ethics (Innovative Education of Librarians, Brno, 6.11. 2018)
 • Organization for the Support of Libraries for IE of Students with Special Needs with a Focus on Teiresias (8th National Seminar on Information Education, Brno, 30.5.-1.6. 2018)
 • Trolling and the value of discussion (7th National Seminar on Information Education, Brno, 13-14 June 2017)
 • Artificial abortion as a topical ethical problem (5th Brno Bioetical Days, Brno, 4 May 2013)
 • Life with Google (MiQuik, Prague, Dec 1, 2012)
 • Information and evolution (Monos, Ostrava, 14 June 2012)
 • Libraries for visually impaired readers: holistic view (Libraries without Barriers, Brno, 23 May 2011)
 • Philosophy of Architecture (and Architecture, Zlín, September 3, 2009)
 • Jakub Deml, Tasov native (European Philosopical Festival, 2nd year, Velké Meziříčí, 2008)

  Reviews
 • Journal of Librarianship and Information Science
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • The Smallest of Us
 • ProInflow
Major publications
 • STODOLA, Jiří. Pravdivost a pravděpodobnost : esej k sémantice bibliografického záznamu. ProInflow. Masarykova univerzita, 2021, roč. 13, č. 1, s. 87-102. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2021-1-5. URL info
 • STODOLA, Jiří. Principles and dilemmas of information ethics with regard to the problem of disinformation. In Steinerová, Jela. Knižničná a informačná veda = Library and information science. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 39-45. ISBN 978-80-223-5064-8. info
 • STODOLA, Jiří. Ontologický a sémantický status díla : impulzy literární vědy k promýšlení standardní knihovnické ontologie. Knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2020, roč. 31, č. 2, s. 29-44. ISSN 1801-3252. URL info
 • STODOLA, Jiří. Principy a dilemata informační etiky : svoboda slova, právo na informace a cenzura v kontextu problému dezinformace. ProInflow. Masarykova univerzita, 2019, roč. 11, č. 1, s. 70-78. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2019-1-6. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-6 info
 • STODOLA, Jiří. Informace jako pojem a pojem jako informace ve světle epistemologie a metodologie. Knihovna. Národní knihovna ČR, 2019, roč. 30, č. 1, s. 5-38. ISSN 1801-3252. URL info
 • STODOLA, Jiří. The scope of the concept of information and the future of information science. Journal of Information and Organizational Sciences. University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2019, roč. 43, č. 1, s. 73-98. ISSN 1846-3312. doi:10.31341/jios.43.1.5. URL info
 • STODOLA, Jiří. Information : studies in information science and ethics with regard to the users with visual impairment. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2019. 122 s. ISBN 978-80-210-9210-5. info
 • STODOLA, Jiří. Information as concept and concept as information in the light of epistemology and methodology. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2019, roč. 30, č. 1, s. 1-63. ISSN 1801-3252. URL info
 • STODOLA, Jiří. Trolling a hodnota diskuze. ProInflow. Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 4-23. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-2. URL info
 • STODOLA, Jiří. Informační etika a problém dezinformace. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018, 30. 5.-1. 6. 2018, Brno. Brno: Flow, 2018. s. 63-64. ISBN 978-80-88123-24-8. URL info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2017 [2. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2018. 157 s. ISBN 978-80-905358-7-9. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2017 [1. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2017. 83 s. ISBN 978-80-905358-6-2. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2015 [2. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2016. 160 s. ISBN 978-80-905358-4-8. info
 • STODOLA, Jiří. Legal aspects of digitization of documents and digital libraries for visually impaired users. In Macháčková, Romana; Pavelková, Jindra; Šinclová, Soňa. Libraries V4 in the decoy of digital age = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. s. 241-252. ISBN 978-80-7051-216-6. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2016 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2016. 281 s. ISBN 978-80-905358-5-5. info
 • STODOLA, Jiří. Principy informační etiky. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 70-84. ISSN 1804-2406. Digitální knihovna FF URL info
 • STODOLA, Jiří. Abortion as a problem of information macroethics. Journal of Information Ethics. Jefferson: McFarland & Company Incorporated, 2016, roč. 25, č. 2, s. 115-127. ISSN 1061-9321. info
 • STODOLA, Jiří. Revisualization and de-visualization of data: transformation of visual data into information for visually impaired users. In Minaříková, Pavla; Strouhal, Lukáš. Design, innovation, participation. Brno: Flow, 2015. s. 232-238. ISBN 978-80-905480-7-7. URL info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2015 [1. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2015. 141 s. ISBN 978-80-905358-3-1. info
 • STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • STODOLA, Jiří. The concept of information and questions of users with visual disabilities: an epistemological approach. Journal of Documentation. 2014, roč. 70, č. 5, s. 782-800. ISSN 0022-0418. doi:10.1108/JD-06-2012-0073. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2014 : Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2014. 264 s. ISBN 978-80-905358-2-4. info
 • STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7764-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014. http://www.teiresias.muni.cz/download/katalogizace-2014.pdf info
 • STODOLA, Jiří. Pojem informace jako anomálie v informační vědě. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-18. ISSN 1804-2406. URL info
 • STODOLA, Jiří. Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? ProInflow. Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN 1804-2406. URL info
 • STODOLA, Jiří. Pojem informace jako epistemologický a metodologický problém. In STEINEROVÁ, Jela. Knižničná a informačná veda = Library and information science. XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 99-118. ISBN 978-80-223-3381-8. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2013 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2013. 100 s. ISBN 978-80-905358-1-7. info
 • STODOLA, Jiří. Právo na informace a umělé potraty. In Stodola, Jiří, Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2013. Moravská ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2013. s. 93-100. ISBN 978-80-905358-1-7. info
 • STODOLA, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5., 2., s. 1-11. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/pojem-informace-pro-informacni-vedu info
 • STODOLA, Jiří. Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy. Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy. 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=386 info
 • STODOLA, Jiří. Individua, sociální sítě a poznání : možnosti a limity kognitivního a sociálně-doménového paradigmatu v informační vědě a realistický model domény. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-33. ISSN 1804-2406. URL info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2012 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2012. 235 s. ISBN 978-80-260-3195-6. info
 • STODOLA, Jiří. Informační etika a umělé potraty. In Stodola, Jiří; Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2012. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2012. s. 81-99. ISBN 978-80-260-3195-6. info
 • STODOLA, Jiří. Dokumenty pro uživatele se zrakovým postižením v kontextu knihovní a informační vědy: od zkoumání uživatelů a tvůrců informací k bibliografickému univerzu. Knihovna. Praha: Národní knihovna, 2012, roč. 23, č. 2, s. 22-34. ISSN 1801-3252. info
 • STODOLA, Jiří. Documents for visually impaired users in the light of library and information science: a document paradigm revival. Journal of Information and Organizational Sciences. 2012, roč. 36, č. 2, s. 147-158. ISSN 1846-3312. Elektronická verze info
 • STODOLA, Jiří. Předmluva. In Stodola, Jiří; Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2012. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2012. s. 9-13. ISBN 978-80-260-3195-6. URL info
 • STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené se zaměřením na elektronické knihy : (podle AACR2 a MARC 21). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 57 s. Knihovnička.cz. ISBN 978-80-7399-251-4. info
 • STODOLA, Jiří. K Dolákovu pojetí svobodné vůle. Organon F. Infopress, 2011, roč. 18, č. 1, s. 113-122. ISSN 1335-0668. info
 • STODOLA, Jiří. Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice. Knihovna. Praha: Národní knihovna, 2011, roč. 22, č. 1, s. 16-23. ISSN 1801-3252. info
 • STODOLA, Jiří. Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3., 1., s. 19-50. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/rekonstruktivni-hermeneutika-jako-obecna-metododologie-informacni-vedy info
 • STODOLA, Jiří. The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3., 1., s. 123-134. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/cognitive-paradigm-information-science-view-sensorially-impaired-persons info
 • STODOLA, Jiří. David Krámský (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra. Teorie vědy. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2011, roč. 33, č. 1, s. 169-175. ISSN 1210-0250. Elektronická verze info
 • STODOLA, Jiří. Information ecology and the concept of information. In Steinerová, Jela. Information ecology and libraries. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 139-145. ISBN 978-80-223-3087-9. info
 • STODOLA, Jiří. The idea of universally accessible library : its epistemiological assumptions and ethical basis. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3, č. 2, s. 133-137. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/idea-universally-accessible-library-its-epistemiological-assumptions-and-ethical-basis-need-philosop info
 • STODOLA, Jiří. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 1, s. 18-57, 39 s. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/analyza-pojmu-informace-jeho-klasifikace-s-uzitim-aristotelske-filosofie info
 • STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí : fragment realistické informační vědy. 1. vyd. Brno: Jiří Stodola, 2010. 146 s. s.n. ISBN 978-80-254-7996-4. info
 • STODOLA, Jiří. Sémiotické koncepce v estetice (Mukařovský, Jakobson, Osolsobě). In John Stuart Mill : komunikace a význam. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 47-51, 75 s. ISBN 978-80-7043-797-1. info
 • STODOLA, Jiří. Ontologická analýza pojmu systém. In Budoucnost systémového vědění=The Future of the system knowledge. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 88-95, 7 s. ISBN 978-80-86771-41-0. info
 • STODOLA, Jiří. Předmět informační vědy a informační vzdělávání. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, s. 87-105. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/predmet-informacni-vedy-informacni-vzdelavani info
 • STODOLA, Jiří. Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou. In Karel Stibral, Ondřej Dadejík. Krása, krajina, příroda I. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2009. s. 64-70. Mimo edice. ISBN 978-80-7363-286-1. info
 • STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. s. 242-258, 16 s. ISBN 978-80-7204-662-1. info
 • STODOLA, Jiří. Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků a anotací přednášek X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : Olomouc, 4. a 5. března 2009. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-244-2492-7. info
 • STODOLA, Jiří. Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené. In INFORUM 2009. Praha: Albertina icome, 2009. s. 1-9. ISSN 1801-2213. http://www.inforum.cz/pdf/2009/stodola-jiri-cze.PDF info
 • STODOLA, Jiří. Problematika sdílení elektronických zdrojů pro zrakově postižené. In Social networking. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 131-136. ISBN 978-80-248-2117-7. Elektronická verze info
 • STODOLA, Jiří. Význam prostředků komunikace (médií) pro vývoj společnosti. Sborník Vojenské akademie v Brně , řada C-D. Brno: Vojenská akademie, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 77-88, 11 s. ISSN 1211-1031. info

2020/01/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.