Antická (a středověká) filosofie
Vítejte na stránkách věnovaných výuce antické filosofie na Katedře filozofie FF MU. Texty a informace zde uvedené mají sloužit výhradně jako průběžně doplňovaná pomůcka pro studium.
Snad laskavý čtenář omluví jejich nedokonalost a neúplnost.

Odkazy "Dějiny filosofie I", "Platón bez idejí", "Dějiny filosofie II" a "Terminologie" vedou na texty, jež byly publikovány jako výukové materiály:
  • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2014-11-06]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1205127>. ISSN 1802-128X.
  • PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [cit. 2013-01-13]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1081099>. ISSN 1802-128X. ISBN 978-80-210-6260-3.
  • PETRŽELKA, J. Dějiny filosofie II [online]. Elportál. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 6. 10. 2010 [cit. 2010-10-06]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=901291>. ISSN 1802-128X.
  • PETRŽELKA, J. Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. Brno: Masarykova univerzita 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-210-4363-3 (CDR).
Agathon
Chreon
Metron