Zpět na obsah

Josef Krob

Kuchyňské modely vesmíru

Téma z titulku se v moderní kosmologii objevuje ve dvou liniích.

  • Kuchyňská terminologie v modelech vesmíru – vesmír je vysvětlován s pomocí pojmové výbavy běžné kuchyně

  • Modely vesmíru v kuchyni – recepty na stvoření vesmíru všedními kuchyňskými prostředky

  • Ad 1. Kuchyňská terminologie se do kosmologie dostává výhradně v podobě názvů hotových jídel, které mají pomoci názorným způsobem přiblížit teorie a představy kosmologů nebo konkrétní vesmírné struktury, v nichž bohatá fantazie fyziků nachází podobnosti s naším jídelníčkem.

    Začíná se tradičně velkým třeskem, nebo-li polévkou. Nejčastěji je to velmi horký bujón, čistý vývar. Tak čistý a homogenní, že v něm nelze ještě najít ani elementární částice, ty teprve postupně vznikají, jak polévka chladne. Chladnutí horkého bujónu je doprovázeno dalšími efekty, strukturními změnami – objevují se mastná oka, sraženiny, které se shlukují, homogenita je v malých měřítcích narušena. I pro tyto nově vznikající struktury nalézají kosmologové znázornění v kuchyni. Velké tenké plochy soustředěné látky se objevují pod názvem blinčiky (z ruštiny, lívance jejichž tloušťka není zanedbatelná, nejsou to placky) a dlouhé útvary jsou špagety, ty komentář nepotřebují. Bliny či blinčiky – navzdory asociacím, jaké může jejich název vyvolat v českém prostředí – jsou mezinárodně velmi populární, takže můžeme najít i recept na Bliny mit Quark. O kvarcích, škvarcích a jiných částicích by však měl být jiný příspěvek. Jak se ukazuje, kuchyňská terminologie není pouze metaforou a laciným znázorněním, má i predikční schopnosti, tj. některé nevšední výrazy, které se v kosmologii používají, jsou vlastně názvy našich budoucích jídel. Insektizace jídelníčku – různé pražené kobylky, brouci apod. je v kosmologii již dávno zachycena v pojmenování hypotetického spojení černé a bílé díry – červí díra.

    Ad 2. Jeden příklad za všechny: Rozpalte mikrovlnnou troubu na maximální výkon a nic do ní nedávejte. Nic je zde velmi důležitou složkou a toto nic musí být velmi kvalitní. Je totiž velmi důležité, co do trouby nedáte. Toto tzv. falešné vakuum (charakteristické právě tím, co v něm není), je-li správně připraveno by po blíže nespecifikované době (čas ještě není, ten se teprve chystáte stvořit s vesmírem) mělo způsobit explozi a proměnit nejbližší okolí na homogenní a izotropní kaši. Tzn. bude úplně jedno, který směrem co poletí. Následků na zařízení kuchyně se ale nemusíte obávat, protože pokud se vám to podaří a vytvoříte nový vesmír, vytvoříte i jeho prostor a čas zcela oddělené od našeho vesmíru a do takto stvořeného prostoru se nasměruje i veškerá energie a všechny představitelné i nepředstavitelné následky vyrobeného třesku. Bohužel oddělení nového vesmíru je absolutní a není tedy ani možné jej z naší kuchyně prozkoumat, ani si ověřit, jak se nám povedl.

    Zpět na obsah