U příležitosti katedrového koštu, který na Katedře filosofie FF MU pořádá každoročně Liga destilatérů KF FF MU, proběhla konference


Jídlo, pití a evropská vzdělanost
 

 

Marie Krčmová:

 Relevance prvků jazykové komunikace o alimentárních potřebách

Marek Picha:

 Analytická gastronautika, její vznik a vývoj

Josef Krob:

 Kuchyňské modely vesmíru

Mojmír Svoboda:

 Kanibalismus, pohádky a erotika

Jan Zouhar:

 Jídelníček detektivů

Dana Střelická:

 Víno ve středověké dietetice

Helena Pavlincová:

 Střízlivost a střídmost sub specie aeternitatis

Břetislav Horyna:

 V břiše filosofa

Petr Jemelka:

 Dějiny českého přírodovědného myšlení jako inspirace dnešku

Hana Librová:

 Vegetariáni – gurmáni - hygienici

Petr Kyloušek:

 Několik nápadů Clauda Moneta

Jana Nechutová:

 Reformace a konzum

Zbyněk Sviták:

 Gastronomické glosy k evropským dějinám

Ivana Holzbachová:

 Jídlo a sci-fi

Radim Polčák:

 Nápoj jako faktor efektivity práva v postmoderní situaci

Dagmar Pichová:

 Fenomén kavárenství a francouzské myšlení

 

22. března 2004, (c) Katedra filosofie FF MU Brno

Napsali o nás: Milan Badal: Liga destilatérů a kurzy hladovění, PDF- kvalita vysoká 7,3 MB, PDF- úsporný formát 551 kB


Zpět - do Bloku - do Trvalek - na Katedru