Úvod

Vážení příznivci filosofického divadla,

vítáme Vás na našich webových stránkách. Nabízíme Vám na nich všechny podstatné informace o naší činnosti, tedy o našich dávných, současných i budoucích hrách, o našich proběhlých, nadcházejících i plánovaných představeních, o našich herečkách a hercích (těch minulých a současných, s těmi budoucími to tady nepůjde). Některé texty pocházejí ze začátků naší činnosti, jiné z doby poslední (ano, uprostřed to jaksi vázlo), proto nečekejte stylovou jednotu a čistotu.

Najdete zde mj. líčení vzniku naší společnosti a její cíle či programové zásady, seznam našich představení a her, videozáznamy představení, medailonky členů společnosti i výhledy do budoucna.

Smyslem webu je shromažďovat informace a systematicky je zveřejňovat, ne však zpravovat Vás o aktuálním dění - k tomuto účelu (a také ke komunikaci) slouží náš FB.

Přejeme Vám hodně zábavy (ale také trochu poučení) s filosofickým divadlem!Hlasujte v anketě
"Jak se Vám líbily naše hry?"
a v anketě
"Kterou hru jste neviděli a chtěli vidět (nebo byste ji rádi zhlédli znovu)?"


Introduction

Dear philosophical theater enthusiasts,

Welcome to our web pages. We present all substantial information about our activities, past, present and even future plays, about our executed, expected and intended performances, about our actresses and actors (past and present, the future ones are… well, yet to come). Some texts come from our ancient past, others are from recent times (yes, there was a hiccup somewhere in the middle), therefore do not expect a unified style please.

Here, you will find among else the origin story of our troupe, our mission and principles, list of our performances and plays, recordings of our performances, profiles of ensemble and an outlook to the future. The role of this web page is to gather information and present them to the public against the ever-changing nature of the Net, you can find the hot news (and a way to contact us) on our facebook page.

We wish you amusement (and a bit of education) with Philosophical Troupe!