:: Základní nabídka ::

Základní nabídka katedry filosofie:

Na katedře filozofie FF MU je možno studovat v prezenčním studiu bakalářský studijní obor filozofie, navazující magisterské studijní obory filozofie a učitelství základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní obor filozofie. V kombinovaném studiu je možno studovat bakalářský studijní obor filozofie,  navazující magisterský studijní obor učitelství základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní obor filozofie.

Bakalářské studium filozofie je rozloženo do šesti semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Obsahem bakalářského studia filozofie jsou dějiny filosofie (antika, středověk, novověk, filosofie 19. a 20. století) a základy systematické filozofie (ontologie, gnoseologie, filosofie společnosti a dějin), etiky a logiky. První rok bakalářského studia je zakončen postupovou zkouškou, zahrnující dějiny filosofie a etiky od antiky po první polovinu 20. století a vybrané problémy systematické filozofie. Během studia je kladen důraz na řádné seznámení se s odpovídající primární i sekundární literaturou, schopnost studenta orientovat se v dějinách filosofie a historickém kontextu.

Navazující magisterské studium filozofie je rozvrženo do čtyř semestrů a přináší poznatky o angloamerické, německé a francouzské filosofií 20. století, o systematické filosofii - ontologii a gnoseologii, filosofii vědy a o etice. Ukončení studia magisterskou zkouškou znamená možnost plnohodnotného uplatnění vysokoškolského vzdělání v kulturních a mediálních institucích a státní správě, absolvování oboru učitelství základů společenských věd kvalifikaci učitele střední školy.

Ve studiu je možné po složení přijímacích zkoušek pokračovat v doktorském studijním programu, buď v prezenční, nebo kombinované formě.

Exkluzivní nabídka

Tak, jako každé odborné vysokoškolské pracoviště, nabízí i katedra filosofie některé odborné orientace, které jsou svým způsobem v ČR jedinečné. Studenti mohou využít odborného zaměření pedagogů a věnovat se více české filosofii, moderní francouzské a angloamerické filosofii, v rámci systematické filosofie evoluční ontologii, pozornost je věnována filosofickým otázkám přírodních věd (kosmologie), v rámci logiky i logické sémantice přirozeného jazyka (transparent intensional logic), rovněž etika si zde buduje nepřehlédnutelné postavení.

Zahraniční studium

Místní studium na je na všech úrovních doplněno četnými nabídkami možností studia v zahraniční. Jedná se především o program Evropské unie Erasmus-Socrates nabízející studijní pobyty v zahraničí, z nichž katedra filosofie podporuje studium v délce 6-9 měsíců na univerzitě v Dijonu (Université bourgogne), Lyonu (Université Jean Moulin)  a na univerzitách v Paříži (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), v Hannoveru, ve Wroclawi a v Bratislavě (Univerzita Komenského).  Každoročně tak může odjet studovat do Francie 3-6 studentů s individuálně sestaveným studijním programem podle zájmů a vyspělosti studenta. Podmínkou je samozřejmě dostatečná znalost jazyka, v rámci programu je však možné se ucházet o přípravný třítýdenní pobyt v zemi určení zaměřený na zdokonalení jazykových schopností.

 

Stránky spravuje Josef Krob. Datum poslední úpravy: Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "SCRIPT_FILENAME" in /data/www/www.phil.muni.cz/fil/nabidka.php:154 Stack trace: #0 /data/www/www.phil.muni.cz/fil/nabidka.php(158): posl_zmena() #1 {main} thrown in /data/www/www.phil.muni.cz/fil/nabidka.php on line 154