Co je ontologie?

 

Historie

Pojem ontologie (slovo odvozeno z řečtiny; on, ontos - jsoucí, logos - výklad) je poprvé použit (podle 1)) až v 17.  století  - 1613 Rudof Gockel (1547-1628), Goclenius, oncologia  - a jeho použití ve filosofickém významu je spojeno se jménem Christiana Wolffa, který jím chce nahradit metafyziku ve smyslu učení o bytí vůbec.

Christian Wolff (1679-1754)

 

 

Podle Wolffa součást metafyziky,
která se takto skládá z 

 

 

 

 

Slovníky

Podle Slovníku filosofických věd (2) je ontologie "pouze věda o obecném bytí, tj. bytí abstraktním, nikoliv absolutním... začíná abstrakcemi a nevychází z kruhu... nespočívá na žádné solidní bázi a nemá jiný výsledek, než diskreditaci metafyziky, s kterou byla často směšována". Nezůstává jen u hodnocení, ale nabízí i řešení, když nám navrhuje, abychom "nechali ontologii s jejími nejasnými atributy, mlhavými spekulacemi a vykřičeným jménem Wolfově škole a pokračovali v bádání ve stopách Aristotela, Leibnize, Descarta, Malebranche s respektem k zakladatelům metafyziky."

Bordas (3) uvádí, že ontologie - ve smyslu historickém, ovšem stále legitimním - je jméno vytvořené Wolfem jako ekvivalent metafyziky v obecnějším významu ("první filosofie"), v současném smyslu pak je ontologie tou součástí filosofie, která studuje buď možné vlastnosti bytí nebo nejobecnější kategorie jsoucna, strukturu existence v nejširším slova smyslu, tvořící tak protiklad fenomenologii.

Filosofická encyklopedie (4), píše o vědě, "která studuje bytí jako bytí a jeho atributy", uvádí, že pojem ontologie byl často používám jako synonymum pro metafyziku "během 17. století, aby nahradil neschopnost metafyziky vyčerpat všechna určení, která implikuje otázka bytí".

 

Ontologie a gnoseologie

  • Substanční ontologie

  • Relační ontologie

  • Ontologie a věda

 

 

Ontologie

Co je svět?

    Co je člověk

    Jak žít

Jak poznávat svět

 

Hlavní linie moderní ontologie

 


1. Filozofický slovník, Praha 1985, s. 21, Filozofický slovník, Praha 1986, s. 343.

2.  Dictionnaire des sciences philosophique, Paříž 1875, s. 1219.

3.  G. Legrand: Vocabulaire Bordas de la philosophie, Paříž 1986. s. 242.

4.  Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophique. PUF 1990, díl 2, s. 1804-1806.

5. Filosofický časopis, 1994, č. 6. s. 1031-1033.

Z5