Ontologie::Studium::Katedra

 

 

Ontologie I - Dějiny ontologických koncepcí

Hlavní témata a osnova

Co je ontologie - stručné připomenutí

Řád a chaos - Řekové, termín kosmos, hlavní charkteristiky

 Přírodní filosofie  - ontologické koncepce - před Sókratem ppt

Aristoteles - učení o pohybu ve fyzice a v metafyzice, problém času ppt astroppt

Překonávání důsledků Aristotelovy fyziky ppt

Helénismus - fyzika a etika - svoboda a determinismus, jejich ontologické založení - ppt

Augustinus - dvojí pojetí času,  ppt, ppsx, pptx

Středověké myšlení - čas, prostor, kosmos v běžném myšlení ve středověku - ppt, pptx

Renesance - problémy s kalendářem, základy moderní vědy

Novověk

  • Kant (kosmologie, čas a prostor) pptx

19. století

  • Konec systémů jednoho muže - G. W. F. Hegel pps, dialektické zákony ppt

20. století