Henri Bergson,  18. 10. 1859 Paris - 4. 1. 1941

1928  Nobelova cena za literaturu.

články a sborníky
 

 

ukazuje rozdíl mezi časem, který je vlastní živým bytostem (durée) a časem fyzikálním.

"élan de la vie, élan vital" - zdrojem celé evoluce.

ppt

 

Empiriokriticismus — Ernst Mach 18. února 1838 Chrlice19. února 1916 Haar

ppt

Alfred North Whitehead  (1861–1947)

 

 • druhá polovina devatenáctého a první polovina dvacátého století.
 • Industrializace Evropy a USA, rozpad britského impéria,
 • revoluce v Rusku,
 • důsledky první světové války pro Evropu, řešení mocenskopolitických vztahů ve světové politice,
 • prudký rozvoj přírodních věd a techniky
 • Zejména šokující konsekvence Darwinova evolučního učení pro religiózní obraz světa Whiteheadovy generace a rychlý rozvoj v matematických vědách, zvláště v logice, měly velký vliv na Whiteheadovo dílo.
 • Světovosti si vydobyl třemi svazky Principia Mathematica, které dokončil společně se svým žákem Bertrandem Russellem. Tato práce je jinak považována za základní dílo symbolické logiky.
 •  

   

  Jako filosof-systematik se Whitehead objevil na sklonku dvacátých let – a to bylo pro jeho současníky naprosto neočekávané, protože plných čtyřicet let svého plodného života se orientoval na matematiku, matematickou logiku a fyziku. Vytvořil specifickou variantu teorie relativity.

  K jeho dílům (vztahujícím se k ontologickým - přírodně-filosofickým - otázkám) patří:

   

  Whitehead se zaměřil na:

  Pojem přírody (1920)

  l. Vyjasnění obsahu pojmu příroda

  2. Stanovení logické vazby mezi pojmem přírody a všemi ostatními pojmy

  Proces a realita (1929) - hlavní prvky relace a proces

   

  V hlavním díle Proces a realita vytváří  obraz přírody jako procesu, jako souhrnu procesuálních událostí.

  1. konceptuální rámec: newtonovská fyzika

  2. konceptuální rámec: procesuální popis

  >>> Nahrazuje pojem substance pojmem události.

  Elementy události:

  W. metafyzika:

  a) idea vnitřní jednoty světa >

  b) idea kvalitativně odlišných úrovní reality

  > gnoseologie

      a) morfologický popis (svět jako celek, organismus, homogenita a uniformita)

      b) genetický popis (sled událostí, sled tvoření strukturních stupňů)

   

  >> důležitým momentem v pojmu příroda je „tvůrčí“ tvořivost.

   

  Literatura:

  Northrop, F., Gross, W. (eds.)1953: Alfred North Whitehead. An Anthology. New York

  The Philosophy of A. N. Whitehead.The Library of Living Philosophers,Vol.8,Chicago 1941

  Whitehead, A. N. 1929: Process and Reality. Part 5, Chap. II, God and the World. Cambridge, Macmillan Publishing Co., Inc.

  Whitehead, A. N. 1947: Adventures of Ideas. Cambridge as the University Press.

  Whitehead, A. N. 1970: Matematika a dobro a jiné eseje. Praha, Mladá fronta (doslov Ladislava Hejdánka).

   

  Novopozitivismus

  Rudolf Carnap


   

  Berkley: realita > počitky

  Mach: počitky > realita

  Carnap: nesmyslná otázka

  Z5