Edmund Husserl

 

Fenomenologie

 

 

 

 

 

ppt

 

Martin Heidegger

 

fundamentální ontologie

Smysl bytí > Co je bytí?

 

jsoucno - pobyt (dasein)

struktura jsoucna - starost (čas)

 

ppt

Jean-Paul Sartre

 

fenomenologická ontologie

 

smysl a absurdita bytí
 

etické důsledky - svoboda a odpovědnost

 

 

 

ppt

 

 

Z5