SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

B 43, 1996

Obsah

Články
Miloš Dokulil: Jubilejní "cogitatio"? (K 400. výročí narození René Descarta)
 • Josef Šmajs: K problému hodnot v nynější ekologické krizi
 • Josef Krob: Prostor jako vztah geometrie a fyziky
 • Ivana Holzbachová: Stephen Toulmin - objektivnost a relativita vědeckého poznání
 • K dějinám české filozofie
  Za profesorem Jaroslavem Kudrnou
 • Petr Horák: Le «sens» de l'historie tchèque
 • Jiří Sedlák: Inocenc Arnošt Bláha jako etik
 • Jiří Raclavský: Pavel Tichý - nástin života a díla
 • Jan Zouhar: K tradicionalismu na přelomu 19. a 20. století
 •  

  Recenze a referáty
  Heinz Paetzold: Ernst Cassirer (Ivana Holzbachová)
 • Heinz Paetzold: Die Realität der symbolischen Formen (Ivana Holzbachová)
 • Chris Hables Gray: The Cyborg Handbook (Miloš Dokulil)
 • Scott Gordon: The history and philosophy of social science (Miloš Dokulil)
 • Jaroslav Krejčí: Civilizace Asie a Blízkého Východu (Miloš Dokulil)
 • Ivo Pospíšil: Fenomén šílenství v ruské literatuře (Jan Zouhar)
 • Jiří Gabriel a kol.: Česká filozofie ve 20. století (Ivan Kuna)
 •  

  SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTYBRNĚNSKÉ UNIVERZITY

  Vydává Masarykova univerzita v Brně roku 1996
  Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil

  Redakční rada řady filozofické (B 43): Lubomír Nový (předseda),

  Jan Zouhar (výkonný redaktor), Josef Šmajs

  Sazba: Dan Šlosar, LVT FF

  Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type
  Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora
  AA - 7,90 VA - 7,97

  Náklad 300 výtisků - Vydání 1., 1996

  ISBN 80-210-
  ISSN 0231-7664
  File translated from TEX by TTH, version 3.00.
  On 17 Jun 2001, 16:05.