List of Publications

Publications published within the project framework will be continuously updated.

WoS Journal papers:

  • Ugwitz, P., Juřík, V., Herman, L., Stachoň, Z., Kubíček, P.,  and Šašinka, Č. (2019). Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences - Basel, 9(9), 1873. doi.org/10.3390/app9091873
  • Čeněk, J. and Urbánek, T. (2019). Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR. [The adaptation and equivalence of test methods: Inspiration fo psychological assessment of minorities in the Czech Republic]. Československá psychologie. 63(1), 42-54.
  • Lu, W. (2019). Time, tense and viewpoint shift across languages: A Multiple-Parallel-Text approach to “tense shifting” in a tenseless language. Cognitive Linguistics, 30(2), pp. 377-397. doi.org/10.1515/cog-2018-0039
  • LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Zdeněk STACHOŇ a Wei-lun LU (2020). Cross-Cultural Differences in Cognitive Style, Individualism/Collectivism and Map Reading between Central European and East Asian University Students. Studia Psychologica, 62(1), 23-43. doi:10.31577/sp.2020.01.789
  • Čeněk J, Tsai J-L, Šašinka Č (2020). Cultural variations in global and local attention and eye-movement patterns during the perception of complex visual scenes: Comparison of Czech and Taiwanese university students. PLoS ONE 15(11): e0242501. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242501
  • Ugwitz, P., Šašinková, A., Šašinka, Č., Stachoň, Juřík, V. (accepted 2020).Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods.

 

Conference proceedings:

  • Šašinka, Č., Šašinková, A., Juřík V. (2019) Ztraceno v kontrole: [Lost in control]. In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp 110-111). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.
  • LACKO, David. Metody počítačového testování kognitivního stylu. In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp 63-69). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.
  • ŠAŠINKOVÁ, Alžběta a Čeněk ŠAŠINKA. Kolaborativní imerzivní virtuální prostředí jako nástroj pro výzkum interkulturních rozdílů. In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp 112-113). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.
  • Ugwitz, P., Stachoň, Z., Herman, L. (2019). Prototyp nástroje TrailScript pro evaluaci chování ve virtuálním prostředí. [TrailScript: A prototype of a tool for virtual environment behavior evaluation.] In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp. 126-128). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info