List of Publications

Publications published within the project framework will be continuously updated.

Journal papers:

  • Ugwitz, P., Juřík, V., Herman, L., Stachoň, Z., Kubíček, P.,  and Šašinka, Č. (2019). Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences - Basel, 9(9), 1873. doi.org/10.3390/app9091873
  • Čeněk, J. and Urbánek, T. (2019). Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR. [The adaptation and equivalence of test methods: Inspiration fo psychological assessment of minorities in the Czech Republic]. Československá psychologie. 63(1), 42-54.
  • Lu, W. (2019). Time, tense and viewpoint shift across languages: A Multiple-Parallel-Text approach to “tense shifting” in a tenseless language. Cognitive Linguistics, 30(2), pp. 377-397. doi.org/10.1515/cog-2018-0039

 

Conference proceedings:

  • Šašinka, Č., Šašinková, A., Juřík V. (2019) Ztraceno v kontrole: [Lost in control]. In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp 110-111). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.
  • LACKO, David. Metody počítačového testování kognitivního stylu. In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp 63-69). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.
  • ŠAŠINKOVÁ, Alžběta a Čeněk ŠAŠINKA. Kolaborativní imerzivní virtuální prostředí jako nástroj pro výzkum interkulturních rozdílů. In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp 112-113). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.
  • Ugwitz, P., Stachoň, Z., Herman, L. (2019). Prototyp nástroje TrailScript pro evaluaci chování ve virtuálním prostředí. [TrailScript: A prototype of a tool for virtual environment behavior evaluation.] In: I. Farkaš, M. Takáč, P. Gergel & M. Tomko. (Eds.) Kognícia a umelý život 2019: recenzovaný zborník. (pp. 126-128). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4720-4.