Výběr publikační činnosti pracovníků Ústavu slavistiky FF MU (2015–2016)

Monografie:

KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: kontrastivní analýza. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-8004-1.

KREJČOVÁ, Elena. Slavjanskijat Vavilon. Za interferencijata meždu slavjanskite ezici. Sofija: Paradigma, 2016. 106 s. ISBN 978-954-326-268-7.

KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. ISBN 978-80-210-8338-7.

POSPÍŠIL, Ivo. Central Europe: Substance and Concepts. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2015. 169 s. ISBN 978-80-558-0856-7.

POSPÍŠIL, Ivo. Metodologija i teorija literaturovedčeskoj slavistiki i Centraĺnaja Jevropa. Siedlce: Colloquia litteraria Sedlcensia XXI, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, 2015. 172 s. ISBN 978-83-64884-88-7.

POSPÍŠIL, Ivo. Na forpostach teorii i istorii klassičeskoj russkoj literatury. Colloquia Litteraria Sedlcensia XX, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, 202 s. ISBN ISBN 978-83-64884-92-4.

POSPÍŠIL, Ivo. Když se nevyčasí aneb Stmívání. Jan Sojnek, Galium, Brno 2015. ISBN 978-80-905336-4-6.

STEHLÍK, Petr. Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832–1878. Zagreb: Srednja Europa, 2015. 211 s. ISBN 978-953-7963-34-7.

ŠAUR, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 298 s. ISBN 978-80-210-8051-5.

Kolektivní monografie:

BARON, Roman; MADECKI, Roman; MALICKI, Jan a kol. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. Řada A, Monographia. ISBN 978-80-7286-271-9.

DOBRÍKOVÁ, Mária, DUDÁS, Mária; FARKAS BARÁTHI, Mónika; GENEW-PUHALEWA, Illiana; GULEŠIĆ MACHATA, Milvia; KMECOVÁ, Svetlana; KONSTANTINOVA, Daniela; KREJČÍ, Pavel; KREJČOVÁ, Elena; SVÍTKOVÁ, Milina; VOJTECHOVÁ POKLAČ, Saša; ZHELEZAROVA, Radost. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-210-8372-1.

DOHNAL, Josef a kol. Revitalizace hodnot: Umění a literatura II. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2015. 724 s. ISBN 978-80-263-0909-3.

DOROVSKÝ, Ivan, POSPÍŠIL, Ivo; STOJ̌ČESKI, Paskal; DERLATKA, Tomasz; ČERNÝ, Marcel; PANDEV, Dimitar; MACHOVÁ, Barbora; BOČKOVÁ, Helena; DELOVA-SILJ̌ANOVA, J̌asminka; DUFKOVÁ, Kristýna; CRVENKOVSKÁ, Emilija; STOJ̌MENSKA-ELZESER, Sonja; TANESKI, Zvonko; МАKАRIЈОSKА, Liljana; MOJ̌SOVA-ČEPIŠEVSKA, Vesna; JANYŠKOVÁ, Ilona; KARLÍKOVÁ, Helena; KAPUŠEVSKA-DRAKULEVSKA, Lidiǰa; ǴORǴIEVA DIMOVA, Mariǰa; MARTINOVSKI, Vladimir; ALEKSOVA, Gordana; KARANFILOVSKI, Maksim; MIRČEVSKA-BOŠEVA, Biljana; TASEVSKA, Roza. Studia macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 229 s. ISBN 978-80-210-7959-5.

KREJČÍ, Pavel; KREJČOVÁ, Elena a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Galium, 2015. 284 s. ISBN 978-80-905336-6-0.

KREJČÍ, Pavel; KREJČOVÁ, Elena (eds). Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Brno: Galium, 2016. 328 s. ISBN 978-80-906183-7-4.

KREJČÍ, Pavel; KREJČOVÁ, Elena (eds). Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / Bogoslav Šulek i njegov filološki rad. Brno: Tribun EU, 2016. 140 s. ISBN 978-80-263-1150-8.

MYRONOVA, Halyna; ČMELÍKOVÁ, Oxana; KALINA, Petr; KUZNIETSOVA, Krystyna; SHYSTEROV, Ihor a kol. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: literatura, kultura. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015. 580 s. ISBN 978-80-906183-1-2.

MYRONOVA, Halyna; ČMELÍKOVÁ, Oxana; KALINA, Petr; KUZNIETSOVA, Krystyna; SHYSTEROV, Ihor a kol. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015. 554 s. ISBN 978-80-906183-1-2.

Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna a kol. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. 508 s. ISBN 978-80-905336-5-3.

Pospíšil, Ivo a kol. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 449-461, 13 s. ISBN 978-80-905336-7-7.

Pospíšil, Ivo a kol. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. 242 s. ISBN 978-80-906183-3-6

POSPÍŠIL, Ivo; ZELENKOVÁ Anna a kol. Česká a slovenská poezie: Slovo a mlčení. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 213 s. ISBN 978-80-905336-8-4.

ŠAUR, Josef; POSPÍŠIL, Ivo; PAUČOVÁ, Lenka; KRULIŠOVÁ, Kateřina Judith; GUNIŠOVÁ, Eliška; SEDLÁČKOVÁ, Magdaléna Marie; ŠUPOVÁ, Jana; KOLÁŘOVÁ, Kateřina; LAHODOVÁ, Anna; ALEXA, Michael; PILCH, Pavel; BŮŽKOVÁ, Iveta; ŠMÍDKOVÁ, Lenka; MARTÍNKOVÁ, Anastasiia; KEDRAJVCEVA, Jekaterina. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 227 s. ISBN 978-80-210-8410-0.

ŠAUR, Josef; PRZYBYLSKI, Michal; POSPÍŠIL, Ivo; PILCH, Pavel; GUNIŠOVÁ, Eliška; SMEJKALOVÁ, Jaroslava; PAUČOVÁ, Lenka; KOLÁŘOVÁ, Kateřina; MARTINKOVÁ, Nela; SOMOV, Anton Nikolajevič. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.

Odborné časopisy:

Nová rusistika: mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky. Brno: ČAS, 2015, č. 1. ISSN 1803-4950. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133983>.

Nová rusistika: mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky. Brno: ČAS, 2015, č. 2. ISSN 1803-4950. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134561>.

Nová rusistika: mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky. Brno: ČAS, 2016, č. 1. ISSN 1803-4950. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135670>.

Nová rusistika: mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky. Brno: ČAS, 2016, č. 2. ISSN 1803-4950. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136051>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, č. 1. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133927>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, č. 2. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133944>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, č. 3. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134598>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, č. 4. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134612>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, č. 1. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135536>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, č. 2. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135553>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, č. 3. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136030>.

Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, č. 4. ISSN 1211-7676. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136013>.

Porta Balkanica. Brno: Porta Balkanica, 2015, č. 1. ISSN 1804-2449. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135230>.

Porta Balkanica. Brno: Porta Balkanica, 2015, č. 2. ISSN 1804-2449. Dostupné z <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135427>.

Vědecké sborníky:

DOHNAL, Josef (ed.): Acta Rossica Tyrnaviensis I. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno 2015, 626 s. ISBN 978-80-263-0993-2.

GAZDA, Jiří (ed.): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. 180 s. ISBN 978-80-906183-0-5.

Gunišová, Eliška; Paučová, Lenka (eds): Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II: Literární žánry ve slovanských literaturách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 299 s. ISBN 978-80-210-8388-2.

GUNIŠOVÁ, Eliška; PAUČOVÁ, Lenka (eds): Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 244 s. ISBN 978-80-210-7915-1.

POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 115 s. ISBN 978-80-905336-9-1.

POSPÍŠIL, Ivo; ZELENKA, Miloš (eds):. Kontexty literární vědy VI. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1058-7.

Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Kontexty literární vědy V. 1. vyd. Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR, 2015. ISBN 978-80-263-0928-4.

Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Z dějin literární vědy: metody a přístupy II. Brno: Literárněvědná společnost, Tribun EU, 2016. 159 s. ISBN 978-80-263-1059-4.

Učebnice:

DOHNAL, Josef. Ruská povídka. Čítanka a cvičebnice interpretace literárního textu. Brno: Tribun EU, 2016. 202 s. ISBN 978-80-263-1117-1.

FASORA, Lukáš, Josef ŠAUR, Marek VLHA, Martin VAŠÍČEK, Martin MARKEL, Václav KAŠKA, Marian HOCHEL a Sixtus BOLOM KOTARI. Dějiny 19. století pro střední školy. Brno: Didaktis, 2016. 183 s. Učebnice pro SŠ. ISBN 978-80-7358-247-0.

KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 2. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 s. ISBN 978-80-210-7892-5.

KREJČOVÁ, Elena. Texty k překladatelskému semináři pro bulharisty. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 76 s. ISBN 978-80-210-7738-6.

PRZYBYLSKI, Michal; HORNOVÁ, Monika. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 s. ISBN 978-80-210-8078-2.

Slovníky:

KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský specializovaný slovník právnické, ekonomické a společensko-politické terminologie. 1. vyd. Brno: Galium, 2016. 175 s. ISBN 978-80-906183-6-7.

KREJČOVÁ, Elena, Nadežda STALJANOVA a Olga SOROKA. Kratăk tematičen rečnik na bălgarskija, češkija, polskija i ukrainskija ezik. 1. vyd. Sofija: Paradigma, 2016. 152 s. ISBN 978-954-326-282-3.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

V této kategorii dosud nejsou žádné články.