Aktuality

Poděkování
Výkonná redakce časopisu Proudy děkuje Mgr. Lukáši Navrátilovi, Mgr. Martinu Prokopovi a Mgr. Zbyňku Michálkovi za aktualizaci www stránek periodika.
Za výkonnou redakci
Ivo Pospíšil, Krystyna Kuznietsova


Poslední číslo Proudů je 2/2023 (zveřejněno 28. 1. 2024). Časopis vychází dvakrát ročně.

UZÁVĚRKA do čísla 1/2024: 15. června 2024! (Pokyny pro autory)

Svoje příspěvky posílejte Mgr. Krystyně Kuznietsové, Ph.D., na e-mail krystyna.kuznietsova@mail.muni.cz.

Těšíme se na vaše příspěvky a přejeme milé čtení!

Vyhledávání článků

Název článku (nebo jeho část):

Aktuální číslo Proudů

2 | 2023
 1. Brněnská ukrajinistika 1993–2023: hrst osobních vzpomínek a úvah, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – materiály)
 2. Sonda do kulturní a jazykové reality Ukrajiny v posledních třech dekádách, Matěj Kos, Yana Dmyterchuk
  (FILOLOGIE – materiály)
 3. Atraktivní příběh inteligentního vypravěče, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 4. Dobré řemeslo, méně umění, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 5. Dva dobré výbory z polské poezie, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 6. Ecce homo, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 7. Energie verše, František Všetička
  (FILOLOGIE – recenze)
 8. Fejetony o literární Moravě a Slezsku, Věra Halová
  (FILOLOGIE – recenze)
 9. Hľadám sa, kto ma nájde?, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 10. Konec secesní idyly: kdo je vinen?, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 11. Len nie to dokonalé dieťa, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 12. Nemám v srdci nenávisť, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 13. O slovanství z nečekaných zorných úhlů: slabé a silné stránky, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 14. Popis jedné bubliny, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 15. Přírodně-léčivý horor Olgy Tokarczukové, Vladimír Heger
  (FILOLOGIE – recenze)
 16. Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv Nahlas, potichu, šeptem a Tak to vidím – diptych o tom, jak vnímáme zvuky, a o tom, jak funguje zrak, Ivan Fedechko
  (FILOLOGIE – recenze)
 17. Smysl pro detail, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 18. Učebnice soudobých dějin: pro a proti, spíše však pro, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 19. Úspěšná kniha z roku 2015 a její současné přesahy, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 20. Útrapy kultury: kolem jedné sochy, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 21. Všetko je tak, ako má byť, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 22. Z Knihy o čítaní a z čítania o knihách, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 23. Kulkovo Umění a jeho hodnoty – aneb jak funguje logika umělecké kritiky?, Magdalena Krejčí
  (FILOLOGIE – studie)
 24. Several Selected Aspects of the Theory of Verse: Traditions and New Prospects (To the Memory of Pavel Jiráček), Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – studie)
 25. Ukrajinistika v Brně i jinde, Ivo Pospíšil
  (PORTRÉTY – rozhovory)
 26. Na skok v knihovně Milana Kundery, Dana Ferenčáková
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 27. Jestliže vypráví lékař…, Dana Ferenčáková
  (REVUE – ceterum)

Předcházející číslo Proudů

1 | 2023
 1. „Малечкий Хенрих и неговът бавач“ (1864) и преводът на индийски реалии, Мария Пилева
  (FILOLOGIE – materiály)
 2. (Не)наложителните бележки под линия в превода на художествена литература, Веселка Ненкова
  (FILOLOGIE – materiály)
 3. Aktualizační potenciál frazémů biblického původu v současném českém a ruském mediálním diskurzu, Taťjana Zaňko
  (FILOLOGIE – materiály)
 4. Čeština a česká menšina v Češkém Selu, Šimon Tesař
  (FILOLOGIE – materiály)
 5. Ekvivalence v právní terminologii, Vojtěch Adam
  (FILOLOGIE – materiály)
 6. Jazyk politických elít: verbálny súboj prezidenta a premiéra, Dominika Kubišová
  (FILOLOGIE – materiály)
 7. Mezijazykové interference ve slohových pracích studentů Českého centra Kyjev, Oleksandr Stukalo
  (FILOLOGIE – materiály)
 8. Od azbuky po zemljanku – ruské etnografické reálie v českém prostředí, Anna Caldrová
  (FILOLOGIE – materiály)
 9. Sémantika lexému škola v češtině a ruštině (kontrastivní analýza), Daria Kulagina
  (FILOLOGIE – materiály)
 10. Společensko-politické reálie a způsoby jejich přenosu v procesu překladu literárního textu, Anastasiia Hoisa
  (FILOLOGIE – materiály)
 11. Systém demonstrativních (ukazovacích) zájmen ve staroslověnštině v komparaci se současnou češtinou a ruštinou, Tereza Bojanovská
  (FILOLOGIE – materiály)
 12. Антропонимы в русских и белорусских сказках (их этимология, особенности перевода и роль в сказках), Alena Danyiová
  (FILOLOGIE – materiály)
 13. В търсене на високия езиков етикет: Лингвистични портрети на български политици (политическото изказване на Явор Божанков, довела до изключването му от парламентарната група на „БСП за България“), Антоанета Начева
  (FILOLOGIE – materiály)
 14. Добри практики в обучението по превод, Гинка Бакърджиева
  (FILOLOGIE – materiály)
 15. Договорът като правен документ и мястото му в обучението по специализиран превод от/на испански език, Райна Танчева
  (FILOLOGIE – materiály)
 16. Един час по български език за бесарабските българи, Елена Руневска
  (FILOLOGIE – materiály)
 17. Компютърен превод, изкуствен интелект или (засега) човешка незаменимост?, Надежда Сталянова
  (FILOLOGIE – materiály)
 18. Литературата, създавана от "Преведените хора" – предизвикателство или нова норма?, Магдалена Костова-Панайотова
  (FILOLOGIE – materiály)
 19. Наблюдение върху сложните предлози в българския език, Финка Сиракова
  (FILOLOGIE – materiály)
 20. Наименованията на държавите – проблем на чуждоезиковите еквиваленти, Павел Крейчи
  (FILOLOGIE – materiály)
 21. Преводимост на метафората. Наблюдения върху чешките преводи на трима български поети – Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Гео Милев, Жоржета Чолакова
  (FILOLOGIE – materiály)
 22. Преводни трансформации във версии на филма „Рамаяна” – легендата за принц Рама” от 1992 г., Неда-Мария Панайотова
  (FILOLOGIE – materiály)
 23. Преводът на „Дон Кихот“ в контекста на цялостното присъствие на испанската литература в България, Стефка Кожухарова
  (FILOLOGIE – materiály)
 24. Предметът „Библейските текстове в славянски преводи“ – предизвикателство към студентите и преподавателя, Елена Крейчова
  (FILOLOGIE – materiály)
 25. Различията в метафорогенните способности на езика – предизвикателства пред преводача, Диляна Денчева
  (FILOLOGIE – materiály)
 26. Терминологизацията като фактор на външната системност в терминологията на материалното наказателно право, Деян Драганов
  (FILOLOGIE – materiály)
 27. Транслатологический анализ выбранных мифологем, встречающихся во вселенной «Гарри Поттера», Mariia Shapirko
  (FILOLOGIE – materiály)
 28. Фоностилистичната стойност като транслатологичен проблем, Величко Панайотов
  (FILOLOGIE – materiály)
 29. Фразеологизмите в българската публична реч, Коста Славов
  (FILOLOGIE – materiály)
 30. Чешское языковое влияние на инославянские письменности в XIV–XVII вв., Анна Викторовна Алексеевич
  (FILOLOGIE – materiály)
 31. Юридическата лексика и терминология в българския език в периода 1933–1939 г., Зорница Иванова
  (FILOLOGIE – materiály)
 32. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 33. Dotýkání hran a hranic života, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 34. Dvě české knihy o Slovensku, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 35. Hluboký otisk víry, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 36. Chaotický makrosvet – zneistený mikrosvet, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 37. Ikony filmu, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 38. Kdo to uhodne, dostane žvejkačku, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 39. Knihy, mačka a ľudia, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 40. Len teraz neodíď, prosím ťa, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 41. Návrat Malého princa, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 42. Oľga Feldeková jubiluje, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 43. Pamäť pre všetkých a na všetko, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 44. Píše, jako když dýchá, ale stále stejně, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 45. Prostor, čas a plynutí, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 46. Reprezentativní publikace, její otazníky a vykřičníky, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 47. Smutná spravedlnost, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 48. Tíživé hledání květu v slzavém údolí, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 49. Všetička o poetice kompozice, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 50. Vyšel svazek k jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc., Hanna Paulouskaya
  (FILOLOGIE – recenze)
 51. Z krátkej prózy Michaila Bulgakova, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 52. Z rozpomienok Hany Ponickej, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 53. Znova o literárnej histórii, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 54. Zrcadlo autora, čtenáře a tajemství dějinných událostí, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 55. Zvyknú si a na všetko sa zabudne, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 56. Ingrie a Ingrijci napříč staletími, Martin Mokrý, Andrea Papugová
  (FILOLOGIE – studie)
 57. Precedentné fenomény v preklade umeleckého textu ako zrkadlo (anti)hodnôt, Andrej Zahorák
  (FILOLOGIE – studie)
 58. Cesta z křižovatky kultur – z Podkarpatské Rusi. Vzpomínka na pedagoga brněnské Filosofické fakulty Ivana Ščaděje (1922–2005), Dana Ferenčáková
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 59. Przedstawienie w Teatrze Banda, Wojciech Gorczyca
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 60. Škoda Plzeň a odraz Ruské pomocné akce v ní, Jaroslav Lehečka
  (REVUE – ceterum)
 61. Ve světě se nic neututlá, Dana Ferenčáková
  (REVUE – ceterum)
 62. Význam jazykových kursů, Radan Kapucián
  (REVUE – ceterum)
 63. Ze zákulisí výuky češtiny jako druhého jazyka, II. část, Radan Kapucián
  (REVUE – ceterum)