Kontakty a další informace

Periodicita:

  • Časopis Proudy od roku 2012 vychází 2× ročně (+ průběžné aktualizace)
  • Do roku 2012 byla periodicita časopis 4× ročně

Registrace:

  • MK ČR E18200

Mezinárodní standardní číslo:

  • ISSN 1804-7246

URL:

  • http://www.phil.muni.cz/journals/proudy

Vydavatel:

Adresa redakce: