Editorial

vážení čtenáři,
Vítejte v elektronickém časopise Proudy.

Toto je nová verze obnovených Proudů.

Očekáváme přispěvatele z řad kolegů i studentů. S připomínkami a návrhy ohledně náplně se lze obracet na užší redakci. Své články (v slovenštině, češtině, polštině, ruštině, angličtině a ev. maďarštině, po domluvě i v dalších světových jazycích) posílejte editorce Mgr. Markétě Poledníkové. Technické otázky (připomínky k funkčnosti stránek a designu) adresujte Martinu Prokopovi.

Pokyny pro autory

Předseda redakční rady a šéfredaktor:
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (pospslav@phil.muni.cz)

Výkonná redaktorka:
Mgr. Markéta Poledníková (415780@mail.muni.cz)

Redaktorka:
Mgr. Eliška Gunišová, Ph.D. (egunisova@gmail.com)
Mgr. Hana Vondrů (hana.vondru@gmail.com)
PaedDr. Lenka Paučová (lenka.paucova@mail.muni.cz)

Správce webu:
Mgr. Martin Prokop (martin.prokop@mail.muni.cz)