Editorial

Vážení čtenáři,


vítejte na stránkách online časopisu Proudy, který vydává Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MUNI. Proudy jsou zaměřeny na středoevropský kulturní prostor, vítány jsou jak příspěvky akademické, tak i literární (překlady, vlastní tvorba, cestopisy a další). Očekáváme přispěvatele z řad akademické obce i odjinud, vítáme pluralitu tematickou i názorovou.

S připomínkami a návrhy k obsahu časopisu se lze obracet na užší redakci. Své články (v jazycích střední Evropy, zejména v češtině, slovenštině, němčině, polštině, eventuálně maďarštině a dalších, a ve světových jazycích, zejména v angličtině a ruštině) posílejte výkonné redaktorce Mgr. Krystyně Kuznietsové. Technické otázky (připomínky k funkčnosti stránek a designu) adresujte Mgr. Zbyňku Michálkovi.

vedení redakce Proudů

Sledujte prosím pokyny pro autory

Předseda redakční rady a šéfredaktor:
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (pospslav@phil.muni.cz)

Výkonné redaktorky:
Mgr. Světlana Michálková (439878@mail.muni.cz)
Mgr. Krystyna Kuznietsova (439878@mail.muni.cz)

Zástupkyně výkonných redaktorek:
Mgr. Markéta Poledníková (415780@mail.muni.cz)

Redakce:
Mgr. Eliška Gunišová, Ph.D. (egunisova@gmail.com)
PaedDr. Lenka Paučová (lenka.paucova@mail.muni.cz)

Správce webu:
Mgr. Zbyněk Michálek (zmichalek@phil.muni.cz)