Glosa k Antonínu Pikhartovi

Ivo Pospíšil


Antonín Pikhart ze sbírek Národního muzea v Praze
Ten, kdo se pídí po španělské a také hispanoamerické literatuře a jejich kořenech, nemůže minout pikareskní román, konkrétně jeho de facto první dílo z roku 1554 La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Dobře si vzpomínám, jak mě prof. Josef Hrabák, když připravoval svou učebnici Čtení o románu (1981)1, požádal, abych mu zajistil právě toto dílo a mluvil o něm jako o poměrně rozsáhlém. Trochu jsem si to dílo pamatoval, ale i tak jsem byl překvapen, když jsem shledal, že jde o velmi útlou knížku, koncizní text; její starší vydání zdobí jméno skvělého překladatele a kulturního činitele, českého právníka, jenž k nám uváděl nejen španělskou pikareskní klasiku, ale také písemnictví Katalánců a Hispanoameričanů, a to jako jeden z prvních nebo vůbec první – Antonín Pikhart (1831–1909).2

Původně z česko-německé rodiny třebíčského hostinského, německy Anton Method Pikhart vystudoval v Praze práva a pracoval jako soudce městského soudu tamtéž. Údajně z vlasteneckých důvodů vystupoval v literatuře jako Antonín Pikhart. Patřil mezi průkopníky českých překladů španělských, hispanoamerických a katalánských autorů (do češtiny přeložil dvě divadelní hry katalánského dramatika Àngela Guimerà) a španělské světové klasiky (Don Quijote). Jako první přeložil dílo Hispanoameričana, a to román María kolumbijského prozaika Jorge Isaacse. Jorge Isaacs Ferrer (nar. 1837 v Cali – zemřel 1895 v Ibagué) byl kolumbijský spisovatel a politik; jeho otec George Henry Isaacs byl anglický Žid rodem z Jamajky, který přišel do Kolumbie jako zlatokop, matka Manuela Ferrer Scarpetta byla dcerou španělského důstojníka. Byl činný i jako politik. Některé prameny uvádějí jako nejbližší překlad románu Maria slovenský z roku 1978 (překladatelka Jarmila Srnenská) a zcela pomíjejí právě překlad Pikhartův z roku 1908.3 Překladatel zemřel mlád na otravu krve po návratu z Itálie.


[1]Viz naši studii z bloku na paměť J. Hrabáka: Hrabákovo Čtení o románu a souvislosti románové teorie. Slavica litteraria, X 6, 2003, s. 109–120.

[2]M. Uličný: Překladatel Antonín Pikhart: Sto let od prvních českých převodů hispanoamerické poezie [online]. Plav, 2008 [cit. 2015-12-27]. https://web.archive.org/web/20160304120452/http:/www.svetovka.cz/archiv/2008/01-2008-portret.htm.

[3]J. Issacs: Maria, jihoamerický román. Ze španělštiny přeložil A. Pikhart, ilustrovali C. V. Muttich a K. Vavřina. V Praze, nákladem J. Otty, 1908.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat