Non omnis moriar

František Všetička

Dne 10. prosince 2022 ve spánku navždy odešel krakovský básník a prozaik Jacek Lubart-Krzysica (nar. 1942). Byl organizátorem literárního života, založil a dlouhá léta stál v čele Konfraterni Poetów. Vedle tvorby básnické (W Krakowie) a prozaické (Nikodem wnuk Nikodema) byl náruživým sběratelem uměleckých děl nejrůznější provenience (až po talíře a lidové produkty). Jeho byt na Biežanowě, krakovském předměstí, se jimi stal málem neprostupný (nacházely se tam i české věci).

Jerzy Stasiewicz o něm napsal básnický nekrolog, jehož překlad přikládám. V třetím verši se hovoří o svazcích konfraterny – Lubartova Oficyna Konfraterni Poetów skutečně vydala desítky básnických sbírek. Závěrečná zmínka o sazích Auschwitzu není básnickou ozdobou, neboť v lednu 1943 byl Lubartův otec, děda a strýcové zavlečeni do koncentračního tábora v Osvětimi, otec torturu nepřežil.


Štědrovečerní vzpomínka roku 2022 na Jacka Lubarta-Krzysicu


Hledal člověka v poezii

v tajemství vlastního osudu

v básních zazděných do svazků konfraterny

na polích Berestu v červenci kde

obilí zraje a žloutne


Znal kouzlo nedořečení

ctnosti horoucí i chladné

echo pomíjení


Modlil se pln vzdoru

v okně biežanowské tramvaje


V prázdném kostele očekával bezdomovce

kouzlo naděje s vigilií slova…


A Stvořitele


který přišel nečekaně

přece nedopadly ještě

saze Auschwitzu


Malou ukázku Lubartovy básnické tvorby přinesl Akord roku 2011 v 10. čísle. Non omnis moriar.

doc. PhDr. František Všetička, CSc.

Kontakt: fvseticka@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2023
  1. Przedstawienie w Teatrze Banda (Wojciech Gorczyca)
1 | 2018
  1. Keď sa vytratí šepkár a náhoda odnesie autora (Viera Žemberová)
  2. Vzpomínka na prof. Stanislava Žažu (Ivo Pospíšil)
1 | 2017
  1. Rozlúčenie so Zdenkom Kasáčom (Viera Žemberová)
1 | 2011
  1. Útěk z domova Tolstoj a Makovicý (Danuše Kšicová)