Testování funkcí citačních manažerů: komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero

Jakub Fryš, Pavla Kovářová

Abstrakt


Účel – Účelem této komparační analýzy je srovnání rozsahu funkcí nabízených pěti citačními manažery: Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero.

Design/metodologie/přístup – Na základě stanovených kritérií a odborných zdrojů k tématu byly definovány analyzované funkce. Ty byly testovány pomocí reálných dat o publikacích, případně jejich plných textů.

Výsledky – Výsledky popisují silné a slabé stránky jednotlivých citačních nástrojů v osmi funkčních klastrech. Prezentovány jsou jak funkce obsažené ve všech nástrojích, tak i ty specifické (např. pokročilý informační management v Citavi), příp. specifický přístup k jejich nastavení (např. formáty pro export citací v jednotlivých nástrojích). Na závěr jsou kvantitativně srovnány rozsahy funkcí testovaných citačních manažerů pro srovnání jejich bohatosti celkově i v jednotlivých klastrech pro shrnutí specializací nástrojů na určitou oblast (např. kolaborativní a komunikační funkce v Mendeley).

Originalita/hodnota – Rozsah funkcí je základním kritériem pro volbu vhodného nástroje pro konkrétního uživatele i východiskem pro edukaci uživatelů pro efektivní využití citačních manažerů. Cílem článku není srovnání uživatelského pohledu na nástroje a v nich nabízené funkce, pouze deskripce těchto funkcí a jejich rozsahu.


Klíčová slova


citační manažery, komparační analýza, testování funkcí

https://doi.org/10.5817/ProIn2020-1-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alhoori, H., & Furuta, R. (2014). Do altmetrics follow the crowd or does the crowd follow altmetrics? IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries, Digital Libraries (JCDL), 2014 IEEE/ACM Joint Conference on, 375-378. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/6970193/

Basri, M., & Patak, A. A. (2015). Exploring Indonesian students' perception on Mendeley Reference Management Software in academic writing. In 2015 2nd International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE) (pp. 8-13). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/7437761/

Best Reference Management Software [Online]. (2017). Retrieved November 28, 2017, from https://www.g2crowd.com/categories/reference-management?segment=all

Böhner, D., Stöber, T., Teichert, A., Lemke, D., Tietze, K., Helfer, M., et al. (2016). Reference management software comparison – 6th update (June 2016) [Online]. In MediaTUM – the Media and Publications Repository of the Technical University Munich. Universitätsbibliothek – Technische Universität München. Retrieved from https://mediatum.ub.tum.de/doc/1320978/1320978.pdf

Bureš, M., Renda, M., Doležel, M., Svoboda, P., Grössl, Z., Komárek, M., et al. (2016). Efektivní testování softwaru: klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu. Praha: Grada.

Butros, A., & Taylor, S. (2010). Managing information: Evaluating and selecting citation management software, a look at EndNote, RefWorks, Mendeley and Zotero [Online]. In IAMSLIC Conference Proceedings 2010 (pp. 53-66). Mar del Plata, Argentina. Retrieved from https://hdl.handle.net/1912/4595

Citation management: Overview of the most often used citation management software (RefWorks, EndNote, Zotero, WizFolio) [Online]. (2017). Retrieved November 28, 2017, from https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=250610&p=1671260

Comparing citation managers [Online]. (2017). Retrieved November 28, 2017, from https://www.lib.umn.edu/pim/compare

Comparison chart [Online]. (n.d.). Retrieved November 28, 2017, from https://www.library.wisc.edu/services/citation-managers/comparison-chart/

Comparison of reference management software [Online]. (2001-). In Wikipedia: the Free Encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

Fitzgibbons, M., & Meert, D. (2010). Are bibliographic management software search interfaces reliable?: A comparison between search results obtained using database interfaces and the EndNote online search function. The Journal of Academic Librarianship, 36(2), 144-150. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133310000066

Francese, E. (2013). Usage of reference management software at the University of Torino. JLIS.it, Italian Journal of Library, Archives and Information Science, 4(2), 145-174. Retrieved from https://www.jlis.it/article/download/8679/7977

Gilmour, R., & Cobus-Kuo, L. (2011). Reference management software: A comparative analysis of four products. Issues in Science and Technology Librarianship, (66). Retrieved from http://www.istl.org/11-summer/refereed2.html

Gřešáková, V. (2014). Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity (Diplomová práce). Brno. Retrieved from http://is.muni.cz/th/342602/ff_m/

Hilt, P., Fryš, J., Kovářová, P., Teplíková, Z. (2017). Úvod do Citavi – videohovor. 20. 12. 2017, 10:15.

How to cite – tools, tricks, & tips for managing citations: Citation coftware -- compare & choose [Online]. (2017). Retrieved November 27, 2017, from http://ucsd.libguides.com/howtocite/compare

Childress, D. (2011). Citation tools in academic libraries: Best practices for reference and instruction. Reference and User Services Quarterly, 51(2), 143-152. Retrieved from https://scholarsphere.psu.edu/downloads/n8p58pf40q

Izenstark, A. (2012). Citation managers [Online]. In ALA Connect. ACRL & ALA Instructional Technologies Committee. Retrieved from http://connect.ala.org/node/212933

Kaur, S., & Dhindsa, K. S. (2016). Comparative study of citation and reference management tools: Mendeley, Zotero and ReadCube. In 2016 International Conference on ICT in Business Industry & Government (ICTBIG) (pp. 1-5). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/7892715/

Kotyk, T. (2016). Mendeley as an integral tool in the arsenal of modern scientist. Galician Medical Journal, 23(4), 201644-. Retrieved from http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/gmj/article/view/E201644

Kraker, P., Schlögl, C., Jack, K., & Lindstaedt, S. (2015). Visualization of co-readership patterns from an online reference management system. Journal of Informetrics, 9(1), 169-182. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1751157714001151

Kratochvíl, J. (2016). Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly [Online]. Proinflow, 8(2). Retrieved from https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/1535/1807

Lisbon, A. H. (2018). Multilingual scholarship: Non-english sources and reference management software. Journal of Academic Librarianship, 44(1), 60-65. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317301180

Melles, A., & Unsworth, K. (2015). Examining the reference management practices of humanities and social science postgraduate students and academics [Online]. Australian Academic & Research Libraries, 46(4), 250-276. https://doi.org/10.1080/00048623.2015.1104790

Milewski, S. D., & Williamson, J. M. (2017). Developing a reflective practice template for citation management software instruction. Reference, 57(1), 6-11. Retrieved from https://journals.ala.org/index.php/rusq/article/view/6435

Osmani, M., Mza, R., Ahmad, B. A., & Arif, A. S. (2016). Reference management software (RMS) in an academic environment: A survey at a research university in Malaysia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 88(1), 135 - 144. Retrieved from http://www.jatit.org/volumes/Vol88No1/15Vol88No1.pdf

Pappas, C. (2013). 12 best free online bibliography and citation tools (2017 update) [Online]. In ELearning Industry. Retrieved from https://elearningindustry.com/12-best-free-online-bibliography-and-citation-tools

Reference manager comparison table [Online]. (2017). In Faculty of 1000. Retrieved from https://f1000.com/resources/Software_Comparison_Tool.pdf

Retrieve PDF metadata: [Zotero documentation] [Online]. (2017, November 19). Retrieved January 12, 2018, from https://www.zotero.org/support/retrieve_pdf_metadata

RIS file format [Online]. (2012). Retrieved January 08, 2018, from http://www.researcherid.com/resources/html/help_upload.htm

Řehůřková, M. (2013). Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR (Diplomová práce). Brno. Retrieved from http://is.muni.cz/th/329052/ff_m/

Sarrafzadeh, M., & Khaleghi, N. (2017). Instruction of citation management tools by academic librarians: The need for training the trainers. Webology, 14(1), 53-65. Retrieved from http://www.webology.org/2017/v14n1/a155.pdf

Stoimenov, L. V., Veljkovic, N. Z., & Bogdanovic-Dinic, S. D. (2011). Web application for scientific reference management. In 2011 10th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite Cable and Broadcasting Services (TELSIKS) (pp. 369-372). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/6112073/

Šolcová, P. (2014). Srovnání kvality výstupů z citačního softwaru se specifikací vybraných citačních stylů (Diplomová práce). Brno. Retrieved from https://is.muni.cz/th/263305/ff_m/

Tramullas, J., Sánchez-Casabón, A. I., & Garrido-Picazo, P. (2015). Studies and analysis of reference management software: A literature Review. El Profesional de la Información, 24(5), 680-688. Retrieved from https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1508/1508.07480.pdf

Trtíková, I. (2015). Citační manažery [Online]. Ikaros, 19(9). Retrieved from http://ikaros.cz/node/17581

Vaidhyanathan, V., Moore, M., Loper, K. A., Van Schaik, J. A., & Goolabsingh, D. (2012). Making bibliographic researchers more efficient: Tools for organizing and downloading PDFs, Part 1. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 9(1), 47-55. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15424065.2012.651576

Yedid, N. (2016). Análisis práctico de folksonomías El caso de los gestores bibliográficos sociales = Practical analysis of folksonomies: The case of the reference management software. Información, Cultura y Sociedad, Iss 35, Pp 31-64 (2016), (35), 31-64. Retrieved from https://doaj.org/article/97a045f3b3d64b7db5612a92466da400