Odborné časopisy fakulty

Více než 20 odborných časopisů zařazených do prestižních databází

Ediční tým FF MU

telefon: 549 49 4791
e‑mail: