Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování: pilotní studie

Jiří Kratochvíl, Helga Abrahámová, Marta Fialová, Martina Stodůlková

Abstrakt


Účel – Víc jak 40 let se diskutuje otázka příčiny existence více citačních stylů. Cílem této pilotní studie bylo provést výzkum mezi českými biomedicínskými časopisy a jejich editory, jaké citační styly používají a jak důležité jsou pro ně údaje v citacích včetně jejich podoby a citačních metod.

Design/metodologie/přístup – Na webech 185 českých biomedicínských časopisů byly vyhledány citační pokyny a expertní analýzou identifikovány používané citační styly a podle vzorů bibliografických citací požadované citační údaje. Formou dotazníkového šetření bylo osloveno 185 editorů českých biomedicínských časopisů za účelem zjištění, proč používají jiný citační styl než AMA, Vancouver/NLM a Uniform requirements a jak jsou důležité údaje v bibliografických citacích článku, knihy/kapitoly v knize a webové stránky a kterou preferují citační metodu.

Výsledky – Ze 185 periodik styly AMA, NLM/Vancouver nebo Uniform requirements používá 16 časopisů a 34 v nějak modifikované úpravě. Ze 185 oslovených editorů 37 zodpovědělo první část dotazníku k údajům v citacích a 31 k citačním metodám. Podle nich je důležité vždy uvést autory, název článku/kapitoly, název časopisu/knihy a rok vydání. Ostatní údaje v citacích čtvrtina a více respondentů nepovažuje za důležité. Z citačních metod editoři preferují citation-seqence. Při srovnání názoru editorů a vzorů citací v jimi zastupovaných časopisech se ukázalo, že ani v jednom časopise požadované údaje neodpovídají názoru editora.

Originalita/hodnota – Zatímco podle dosud publikovaných názorů jsou příčinou užívání více stylů místo standardizovaného rozdílné potřeby autorů a vydavatelů, tento pilotní výzkum odhalil možnost příčiny i v samotných standardizovaných stylech nedostatečně reflektujících reálnou praxi ve vědeckém publikování.


Klíčová slova


bibliografické citace, citace, citační styly, české biomedicínský časopisy, editoři

https://doi.org/10.5817/ProIn2021-2-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adams, J., Khan, H. T. A., & Raeside, R. (2014). Research Methods for Business and Social Science Students (Vol. 2). Sage Publications Pvt. Ltd; eBook Collection (EBSCOhost). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=784882&site=ehost-live

American Psychological Association. (2019). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association.

Barclay, W. R., Crawford, S., Huth, E. J., Lock, S., Mayo, R. W., Meiss, H. R., Munro, I., Porcher, F., Relman, A. S., Shephard, D. A. E., & Southgate, T. (1979). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Steering Committee of Medical Editors. British Medical Journal, 1(6162), 532–535. https://doi.org/10.1136/bmj.1.6162.532

Barclay, W. R., Crawford, S., Huth, E. J., Lock, S., Meiss, H. R., Munro, I., Porcher, F., Relman, A. S., Shepard, D., Southgate, T., & Murray, J. F. (1978). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Steering Committee of Medical Editors. British Medical Journal, 1(6123), 1334–1336. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1604723/pdf/brmedj00126-0038.pdf

Basefsky, S. M. (1982). Citation training: Why and how. Reference Services Review, 10(4), 89–91. Scopus. https://doi.org/10.1108/eb048780

Christiansen, S. L., Iverson, C., Flanagin, A., Livingston, E. H., Fischer, L., Manno, C., Gregoline, B., Frey, T., Fontanarosa, P. B., & Young, R. K. (Eds.). (2020). AMA manual of style: A guide for authors and editors (11th ed.). Oxford University Press.

Cronin, B. (1982). Norms and functions in citation: The view of journal editors and referees in psychology. Social Science Information Studies, 2(2), 65–77. https://doi.org/10.1016/0143-6236(82)90001-1

Freimer, G. R., & Perry, M. M. (1986). Student problems with documentation. Journal of Academic Librarianship, 11(6), 350.

Friedberg, E. C. (2005). Call for a cull of pointlessly different reference styles. Nature, 437(7063), 1232–1232. https://doi.org/10.1038/4371232a

Garfield, E. (1977). Uniformity of editorial policy on titles in citations will aid referees, librarians, and authors. In Essays of an Information Scientist, Vol. 2 (pp. 229–230). ISI Press. http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p440y1977-78.pdf

Garfield, E. (1980). Style in cited references. In Essays of an Information Scientist, Vol. 3 (pp. 440–447). ISI Press. http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p440y1977-78.pdf

Guraya, S. Y. (2014). Accuracy of references in scholarly journals: An analysis of 450 references in ten biomedical journals. European Science Editing, 40(4), 88–90.

Harlem, O., Huth, E. J., Lock, S., Munro, I., Relman, A. S., Riis, P., Robinson, R., Sherrington, A., Southgate, T., & Vartiovaara, I. (1982). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Committee of Medical Journal Editors. British Medical Journal, 284(6331), 1766–1770. https://doi.org/10.1136/bmj.284.6331.1766

ICMJE. (2019). Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. International Committee of Medical Journal Editors. http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

ICMJE. (c2021). History of the Recommendations. International Committee of Medical Journal Editors. American College of Physicians. http://www.icmje.org/recommendations/archives/

Kojima, T., & Barron, J. P. (2010). Changes in the ethos of medical publications as reflected in progressive alterations in the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (1979–2008). Chest, 137(6), 1479–1482. https://doi.org/10.1378/chest.09-3024

Kratochvíl, J. (2014). Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. IT lib, 18(4), 62-66. https://itlib.cvtisr.sk/clanky/prinosy-standardizace-citacnich-pokynu-pro-ceske-lekarske-casopisy/

Leslie, D. M., & Hamilton, M. J. (2003). Multitude of reference styles delays publication. Nature, 424(6945), 127–128. https://doi.org/10.1038/424127c

Lok, C. K. W., Chan, M. T. V., & Martinson, I. M. (2001). Risk factors for citation errors in peer-reviewed nursing journals. Journal of Advanced Nursing, 34(2), 223–229. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01748.x

Mansfield, J. W. (1984). Why not a uniform citation system?. Journal of Academic Librarianship, 10(4), 220.

Masaryk University. (c2019). Resources indexed in EDS. Portal of Electronic Information Resources. https://ezdroje.muni.cz/prehled/index.php?lang=en&type=discovery

Montenegro, T. S., Hines, K., Gonzalez, G. A., Fatema, U., Partyka, P. P., Thalheimer, S., & Harrop, J. (2021). How accurate is the neurosurgery literature? A review of references. Acta Neurochirurgica, 163(1), 13–18. https://doi.org/10.1007/s00701-020-04576-3

Oermann, M. H., Cummings, S. L., & Wilmes, N. A. (2001). Accuracy of references in four pediatric nursing journals. Journal of Pediatric Nursing, 16(4), 263–268. https://doi.org/10.1053/jpdn.2001.25537

Onwuegbuzie, A. J., Hwang, E., Frels, R. K., & Slate, J. R. (2011). Editorial: evidence-based guidelines for avoiding reference list errors in manuscripts submitted to journals for review for publication. Research in the Schools, 18(2), i–xli. ProQuest Central. https://search.proquest.com/scholarly-journals/editorial-evidence-based-guidelines-avoiding/docview/1284539884/se-2?accountid=16531

Patrias, K., & Wendling, D. (2007). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd ed.). National Library of Medicine (US). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/citmed/pdf/

Terbille, C. (1990). Students and rules of style for reference citations. Libri, 40(3), 242–254. https://doi.org/10.1515/libr.1990.40.3.242

Tolmie, A., Muijs, D., & McAteer, E. (2011). Quantitative Methods In Educational And Social Research Using Spss. Open University Press; eBook Collection (EBSCOhost). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=524864&site=ehost-live