Zpětná vazba na žákovské chyby ve výukové komunikaci s celou třídou

Martin Majcík

Abstrakt


Výzkumné šetření se zabývá z působy zpětné vazby v reakci na žákovskou chybu při komunikaci s celou třídou. Zpětná vazba na chybu představuje důležitý moment, který rozhoduje o tom, zda bude chybě věnována další pozornost a jakým z působem bude dále řešena. Cílem studie je tedy popsat podobu z pětné vazby, která na chybu navazuje a dále s ní pracuje. Z hlediska teoretických konceptů je věnována pozornost pojetí chyby v kontextu výuky a práci učitele s žákovskou chybou. Na základě odborného diskurzu je také vzhledem k chybě vymezena tzv. produktivní z pětná vazba. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno ve výuce českého jazyka v 9. ročníku základní školy ve čtyřech cíleně vybraných školních třídách. Sběr dat probíhal prostřednictvím pozorování a analyzováno bylo celkem 24 videozáznamů vyučovacích hodin. Jak je z výsledků patrné, ve výuce můžeme identifikovat čtyři typy učitelské z pětné vazby, které se odlišují z hlediska obsažených informací a z působu využití chyby na podporu žákovského učení.

Klíčová slova


výuková komunikace; žákovské chyby; reakce na chyby; zpětná vazba; řešení chyb

https://doi.org/10.5817/SP2019-3-6

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Asterhan, C. S. C., & Dotan, A. (2018). Feedback that corrects and contrasts students' erroneous solutions with expert ones improves expository instruction for conceptual change. Instructional Science, 46(3), 337–355. | DOI 10.1007/s11251-017-9441-1

Borasi, R. (1994). Capitalizing on errors as "springboards for inquiry": A teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 25(2), 166–208. | DOI 10.2307/749507

Bray, W. S. (2011). A collective case study of the influence of teachers' beliefs and knowledge on error-handling practices during class discussion of mathematics. Journal for Researchin Mathematics Education, 42(1), 2–38. | DOI 10.5951/jresematheduc.42.1.0002

Bruner, J. S. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press.

Friese, S. (2014). Qualitative data analysis with ATLAS.ti (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.

Grassinger, R., & Dresel, M. (2017). Who learns from errors on a class test? Antecedents and profiles of adaptive reactions to errors in a failure situation. Learning and Individual Differences, 2017(53), 61–68. | DOI 10.1016/j.lindif.2016.11.009

Grassinger, R., Scheunpflug, A., Zeinz, H., & Dresel, M. (2018). Smart is who make slots of errors? The relevance of adaptive reactions to errors and a positive error climate for academic achievement. High Ability Studies, 29(1), 37–49. | DOI 10.1080/13598139.2018.1459294

Hattie, J., & Timerley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. | DOI 10.3102/003465430298487

Chinn, C. (2006). Classroom interaction in science: Teacher questioning and feedback to students' responses. International Journal of Science Education, 28(11), 1315–1346. | DOI 10.1080/09500690600621100

Ingram, J., Pitt, A., & Baldry, F. (2015). Handling errors as they arise in whole-class interactions. Research in Mathematics Education, 17(3), 183–197. | DOI 10.1080/14794802.2015.1098562

Käfer, J., Klieme, E., Kuger, S., & Kunter, M. (2018). The significance of dealing with mistakes for student achievement and motivation: Results of doubly latent multi level analysis. European Journal of Psychology of Education, 1–23.

Kulhavy, R., & Stock, W. (1989). Feedback in written instruction: The place of response certitude. Educational Psychology Review, 1(4), 279–308. | DOI 10.1007/BF01320096

Kulič, V. (1971). Chyba a učení: Funkce chybného výkonu v učení a v jeho řízení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Margutti, P., & Drew, P. (2014). Positive evaluation of student answers in classroom instruction. Language and Education, 28(5), 436–458. | DOI 10.1080/09500782.2014.898650

Matteucci, M. C., Corazza, M., & Santagata, R. (2015). Learning from errors, or not: An analysis of teachers' beliefs about errors and error-handling strategies through. New York: Nova Science.

Maybin, J., & Tusting, K. (2011). Linguistic ethnography. In J. Simpson (Ed.), The Routledge handbook of applied linguistics (s. 515–528). London: Taylor & Francis.

McMillan, J. H. (2018). Using students' assessment mistakes and learning deficits to enhance motivation and learning. New York: Routledge.

Nekvapil, J., & Havlík, M. (2007). Pojem: Střídání replik v rozhovoru. In P. Karlík & J. Pleskalová, Czech Ency – Nový encyklopedický slovník češtiny. Retrieved from https://www.czechency.org/slovnik/

Ondráková, J. (2014). Chyba a výuka cizích jazyků. Hradec Králové: Gaudeamus.

Oser, F., & Spychiger, M. (2005). Lernen ist schmerzhaft: Zur theorie des negativen wissens und zur praxis der fehlerkultur. Beltz: Julius Beltz GmbH & Co. KG.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Puntambekar, S., & Hübscher, R. (2005). Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed? Educational Psychologist, 40(1), 1–12. | DOI 10.1207/s15326985ep4001_1

Santagata, R. (2004). "Are you joking or are you sleeping?" Cultural beliefs and practices in Italian and U. S. teachers' mistake-handling strategies. Linguistic sand Education, 15(1), 141–164. | DOI 10.1016/j.linged.2004.12.002

Santagata, R. (2005). Practices and beliefs in mistake-handling activities: A video study of Italian and US mathematics lessons. Teaching and Teacher Education, 21(5), 491–508. | DOI 10.1016/j.tate.2005.03.004

Shaw, S., Copland, F., & Snell, J. (Eds.). (2016). An introduction to linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations. In Linguistic Ethnography: Interdisciplinary Explorations (s. 1–13). Londýn: SAGE.

Schleppenbach, M., Flevares, L., Sims, L., & Perry, M. (2007). Teachers' responses to student mistakes in Chineseand U. S. mathematics classrooms. The Elementary School Journal, 108(2), 131–147. | DOI 10.1086/525551

Sinclair, J. M. H., & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. Oxford: Oxford University Press.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

Steuer, G., Rosentritt-Brunn, G., & Dresel, M. (2013). Dealing with errors in mathematics classrooms: Structure and relevance of perceived error climate. Contemporary Educational Psychology, 38(3), 196–210. | DOI 10.1016/j.cedpsych.2013.03.002

Steuer, G., & Dresel, M. (2015). A constructive error climate as an element of effective learning environments. Psychological Test and Assessment Modelling, 57(2), 262–275.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2012). Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 24(3), 239–261. | DOI 10.1007/s11092-012-9144-8

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2015). Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 5(3), 75–94.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita.

Ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.

Tulis, M. (2013). Error management behavior in classrooms: Teachers' responses to student mistakes. Teaching and Teacher Education, 33(5), 56–68. | DOI 10.1016/j.tate.2013.02.003

Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2018). Positive beliefs about errors as an important element of adaptive individual dealing with errors during academic learning. Educational Psychology, 38(2), 139–158. | DOI 10.1080/01443410.2017.1384536

Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology, 17(2), 89–100. | DOI 10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

Zander, L., Kreutzmann, M., & Wolter, I. (2014). Constructive handling of mistakes in the classroom: The conjoint power of collaborative networks and self-efficacy beliefs. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft, 17(5), 205–223. | DOI 10.1007/s11618-014-0558-6
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)