Často kladené otázky

Před odjezdem

Kdo musí podepsat můj Learning Agreement?

LA musí podepsat pověřená osoba na vaší katedře a odpovědná osoba na ZO, stejně tak i na zahraniční instituci. Zde najdete seznam jednotlivých koordinátorů a pověřených osob.

CEEPUS: Co je to univerzitní síť?

Univerzitní síť je zaměřená na určité téma, ať už se to týká oboru nebo výzkumu. V praxi to znamená, že v rámci sítě si můžete z daných univerzit, které jsou do ní zapojeny, vybrat pouze ty předměty, které odpovídají tematickému zaměření univerzitní sítě.

CEEPUS: Co když mi nevyhovuje žádná ze sítí, do kterých je naše univerzita zapojena?

Univerzitní síť umožňuje mobilitu pouze v rámci sítí, do kterých je MU zapojena. Jestli jste nenašli síť vhodnou pro vaše zaměření, můžete využít CEEPUS Freemover. Tento program umožňuje vyjet přes jakoukoli univerzitní síť, i když do ní není naše univerzita přímo zapojena. Více informací najdete zde.

S jakým předstihem je nutné začít vyřizovat zahr. pobyt?

Délka času potřebná na zajištění zahraničních pobytů se liší podle konkrétního programu, u některých programů stačí začít přibližně 4 měsíce před plánovaným výjezdem, u jiných programů však musíte počítat s až ročním předstihem. Více informací o deadlinech najdete zvlášť u každého programu zde.

Jaké formuláře mám použít?

Vzory dokumentů, které jsou požadovány na FF najdete zde. Některé zahraniční univerzity ale mohou požadovat i vyplnění svých formulářů, proto v některých případech budete muset vyplnit dokumenty 2x (pro domácí i zahraniční instituci). V ostatních případech můžete použít jenom vzory z MU.

Existují i jiné možnosti financovaní zahraničních pobytů?

Ve většině případů dostanete stipendium z programu, přes který vyjíždíte. Někdy je možné žádat i o jiný typ stipendia, případně jinou formy dofinancování. Eurodesk.cz nabízí dobrý přehled možností.

Kde můžu najít zkušenosti ostatních studentů?

Zkušenosti z pobytů Erasmus můžete najít zde, starší zprávy z programů ISEP, Freemover a Partnerské univerzity na tomto odkazu a novější (od roku 2018) pak tady.

Během pobytu

Můžu po příjezdu na zahr. instituci ještě měnit LA?

Ano, ale jenom za určitých podmínek: 

  • student má právo na změny studijní smlouvy, ty však musejí být učiněny nejpozději do 5 týdnů od začátku semestru na zahraniční instituci
  • všechny změny ve studijní smlouvě musejí být odsouhlaseny elektronickým podpisem jak vysílající, tak přijímající institucí.

Musím dokumenty (LA, Changes) posílat poštou na podepsání?

Ne, dokumenty stačí poslat e-mailem, po podepsání je naskenujeme a pošleme vám je zpátky. Je ale potřeba, abyste originály dokumentů měli u sebe pro případ kontroly.

Můžu mít své studium na MU během zahraničního pobytu přerušeno?

Ne, aktivní studium na MU je podmínkou pro vycestovaní na zahr. instituci.

Po návratu

Jak probíhá uznávání předmětů ze zahraničního studia?

Postup a vše potřebné informace ohledně evidence pobytu a uznávání kreditů najdete na našem webu.

Kdy mám vyplnit závěrečnou zprávu z pobytu?

Závěrečnou zprávu z pobytu byste měli vyplnit ideálně po tom, co vám byli uznány kredity ze zahr. pobytu, abyste věděli co a jak vám bylo přesně uznáno. Závěrečná zpráva je užitečná nejenom pro zahraniční oddělení fakulty, ale především pro ostatní studenty, kteří v budoucnu budou chtít vyjet na stejnou instituci. Pracovníci ZO díky vašim zprávám mohou lépe informovat studenty o dané smlouvě a podmínkách účasti i celkové administravě; případní zájemci o výjezd na danou instituci pak právě díky vám získají cenné informace praktického i akademického rázu. Proto vás prosíme, abyste závěrečnou zprávu z pobytu vyplnili co nejpodrobněji.

Pokud vyjedu během bc. studia, mohu si nechat uznat kredity až do nmgr. studia?

Bohužel, kredity vám budou uznány do toho studia, přes které jste vyjeli na zahr. pobyt. V případě, že splňujete podmínky si však můžete část kreditů z bc. studia nechat uznat do dalšího studia. Podmínky pro uznávaní kreditů najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.