ALL RIGHTS RESERVED !
 

· ÚVOD ·

Projekt webové prezentace věnované české divadelní avantgardě vznikl na základě získání grantu Fondu rozvoje vysokých škol a jeho cílem bylo navázání spolupráce mezi oběma větvemi Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tj. mezi posluchači oboru Teorie interaktivních médií a studentům divadelní vědy s tím, že by mohl být oběma sekcím poskytnut prostor pro praktické ověřování historické a teoretické disciplíny v oblasti interaktivní tvorby a naopak.

V průběhu řešení projektu se objevili i studenti z různých oborů Filozofické fakulty, kteří přispěli svými studiemi k celkovému prohloubení a rozšíření této prezentace často do sfér mimo čistě teatrologické uchopení problému.

Všem zúčastněným tímto děkujeme a doufáme, že jejich práce bude náležitě oceněna nejen běžným návštěvníkem této prezentace.

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek jsme Vám k dispozici.

Andrea Jochmanová - redakce stránek
andyjoch@centrum.cz

Veronika Chobolová - technická správa stránek
chobolovav@seznam.cz

MgA. Lukáš Berta - design stránek
lukas.berta@firemni.cz

· AKTUALITY ·

Datum poslední aktualizace: 26.2.2008

ALL RIGHTS RESERVED !