ALL RIGHTS RESERVED !
 

· SOUBORY ·

Osvobozené divadlo

Zpracovala: Andrea Jochmanová

Výjev z Frejkovy inscenace Cirkus Dandin. Konstruktivistická scéna arch. A. Heythum.  (Zkušební scéna, 1925) Celkový pohled na Heythumovu scénickou konstrukci k Frejkově inscenaci Když ženy něco slaví. Vlevo dole V. Nezval a  K. Teige. (Divadlo mladých, 1926)

Výjev z obnovené premiéry Frejkovy inscenace Cirkus Dandin. (Osvobozené divadlo, 1926) Osvobozené divadlo je jediné české avantgardní divadlo, jehož historie začíná ve dvacátých letech a jehož vývoj kontinuálně pokračuje v letech třicátých (s výjimkou etapy dočasného uzavření OD a na něj navazující předělové etapy Spoutaného divadla v roce 1935). OD bylo oficiálně ustaveno jako divadelní sekce Devětsilu v roce 1926, historie souboru, který tvořil celek OD však sahá do roku 1923, kdy se mezi mladými konzervatoristy a elévy objevuje Jiří Frejka (1904-1952), ten během tří let nastuduje se skupinou, která se kolem něj zformovala (a působila pod různými názvy či organizacemi), několik výrazných inscenací, z nichž je za významný experimentální počin považován Cirkus Dandin, takto svérázná adaptace Moliérovy hry Jiří Dandin neboli Chudák manžel . Od podzimu roku 1925 Frejka se svými kolegy zintenzivňuje pokusy o založení skupiny s vlastním divadelním provozem, situaci pomohou rozřešit V. Nezval a K. Teige, titaké účinkovali ve Frejkově inscenaci Když ženy něco slaví (leden 1926), kolem níž se strhla neplacená reklama po zákazu jejího dalšího provozování. Již v únoru 1926 je v obnovené premiéře pod hlavičkou OD uveden Cirkus Dandin.

Ke skupině se přidává také Jindřich Honzl (1894-1953), známý v té době spíše jako teoretik, od počátku dvacátých let se však aktivně podílel na vzniku proletářského divadla, spolu s Josefem Zorou založil recitační soubor DĚDRASBOR, s nímž také uvedl několik inscenací pro dělnické publikum, byl též autorem a režisérem dramatické scény Vítězství revoluce při I. dělnické spartakiádě v Praze (1921), pro jeho režijní záměry i pro uplatnění jeho názorů v praxi neměl vytvořen základní předpoklad – chyběl mu soubor. Ten tedy našel v divadelní sekci Devětsilu, i když herecká nevyspělost byla zprvu velkou překážkou pro realizaci náročných cílů. Nejprve tedy bylo zapotřebí herce formovat a je přizpůsobit, i náročné dramaturgické linii, kterou měl na starosti Vítězslav Nezval.

Kolem Osvobozeného divadla se zejména v první fázi jeho existence sdružili představitelé moderního uměleckého proudu, někteří z nich překračovali také hranice jednotlivých uměleckých disciplín, např. Adolf Hoffmeister, který byl výtvarníkem, karikaturistou a zároveň básníkem, autorem povídek a dramatikem, Jiří Voskovec, básník, překladatel, výtvarník a záhy také herec OD, skladatel E.F.Burian, z něhož se v OD vyklubal vynikající komik, atd. Mezi spolupracovníky nechyběli Teige, Mrkvička, Obrtel, Kröschlová, Mayerová, Machov, Ježek, Krejčí, Ponc, aj. Výpravě zpočátku dominovaly scénické konstrukce arch. Antonína Heythuma, soustavy lešení, žebříků, podest a jiných prvků, většinou ze syrového dřeva bez dekorativních prvků, pokud ovšem tyto prvky netvořily artefakty oblíbené poetisty – filmové plakáty, lampióny, reklamní předměty v nadživotní velikosti, atd. Z hereckého souboru pak výrazně čněli Stanislav Neumann, Jarmila Horáková a Miroslava (Mira) Holzbachová

Konstruktivistická scéna arch. A. Heythuma pro Honzlovu inscenaci Němý kanár G. Ribemont-Dessaignese Mira Holzbachová jako Tereza v Honzlově inscenaci Apollinairových Prsů Tiresiových

Mira Holzbachová a Miloš Nedbal v Prsech Tiresiových Výjev z Frejkovy inscenace Nezvalova Vězně

Výjev z Honzlovy inscenace Gollova Methusalema První inscenací J. Honzla byl Němý kanár Ribémonta-Dessaignese z března 1926, v říjnu 1926 měla premiéru jeho druhá inscenace, Prsy Tiresiovy G. Apollinaira, a recenzenti nešetřili chválou. Frejka se pokouší o několik různých počinů, ale pro OD v průběhu celého roku 1926 připraví jedinou původní premiéru, Večer V. Nezvala (duben 1926), na jehož programu je Abeceda , kde na recitaci J. Horákové tančila Milča Mayerová, dále drobné dramatické práce Vězeň a Madrigal, vrcholem večera je pak uvedení Depeše na kolečkách s J. Horákovou v roli Prodavačky ryb. Na konci roku se OD stěhuje z málo vybavených prostor divadla Na Slupi do Umělecké Besedy na Malé Straně, (plakát OD NEHRAJE...) kde také kromě malostranských ochotníků působí Gamzovo Umělecké studio. V té době byli dva významní členové, herecké osobnosti původního souboru, totiž Jarmila Horáková a Stanislav Neumann, už angažováni do Národního divadla v Praze. V režijní činnosti je opět aktivnější Honzl, např. v březnu 1927 uvádí ve vlastním překladu Gollův Methusalem. Frejkovi se kvůli epidemii španělské chřipky nepodaří adekvátně připravit ani obnovenou premiéru Gollova Pojištění proti sebevraždě (hru uvedl s konzervatoristy už v roce 1925). Stupňující se tlak, odlišné názory a generační neshody vedou Frejku a další odejít z OD a založit si vlastní divadlo – dada.

Experimentální složka reprezentovaná Honzlem je však už od května 1927 postupně vytlačována složkou revuální, když Honzl do OD přizve Jiřího Voskovce a Jana Wericha s jejich Vest Pocket Revue, uvedenou v Umělecké Besedě v dubnu 1927. J.Honzl však i nadále pokračuje ve své činnosti, na repertoáru OD jsou zastoupeny jak české, tak světové moderní dramatické práce, uváděna je Hoffmeisterova Nevěsta (1927), Mahenovi Trosečníci v manéži (1928), Vančurovy hry Učitel a žák (1927) a Nemocná dívka (1928, ostatně Honzl inscenoval i další Vančurovy práce – Alchymistu – J.Honzl v ND Praha a Josefínu či Vančurovu úpravu Kolárovy hry Pražský žid ), úspěch u kritiky získá inscenací Jarryho hry Král Ubu (1928) s Janem Werichem v titulní roli a Cocteauova Orfea (1928) , oba texty přeložil Jiří Voskovec.

Svozilová, Nedbal, Nálevka, Voskovec, Werich a Skřivan ve výstupu Slečna přes palubu z Vest Pocket Revue Svozilová, Nedbal, Nálevka, Voskovec, Werich a Skřivan ve výstupu Slečna přes palubu z Vest Pocket Revue

<

Hoffmeisterova scéna k inscenaci jeho hry Nevěsta v režii J. Honzla Výjev z Vančurovy hry Učitel a žák (režie J. Honzl, 1927)

Výjev z Honzlovy inscenace Jarryho Krále Ubu S. Svozilová, J. Pivec a B. Rádl v inscenaci Cocteauova Orfea

Gorila Dvojice V+W se svou Vest Pocket Revue dosahují nakonec 245 repríz, už v roce 1928 však přicházejí se Smoking Revue, s vlastní adaptací Nestroyovy hry ...si pořádně zařádit , kterou znovu upravili pro již nerealizované představení Hlava proti Mihuli, a s hrou Gorila ex Machina. Soubor OD zahajuje sezónu 1928/1929 v divadle Adrie na Václavském náměstí. Po několika dalších nezdařených pokusech V+W ( Kostky jsou vrženy, Premiera Skafandr ), které sebou také menší obrat, a pro nezájem diváků o své jevištní experimenty, přijímá Honzl nabídku na angažmá v brněnském Národním divadle.

Voskovec a Werich před Hoffmeisterovou mapou Evropy v Caesarovi

Vedení Osvobozeného divadla tak plně přechází do rukou V+W, pro sezónu 1929/30 se jim podaří získat reprezentativnější sál v Paláci U Nováků ve Vodičkově ulici, kde jsou kromě Balady z hadrů uvedeny všechny jejich hry. To už s nimi spolupracuje také Jaroslav Ježek a od nové sezóny také František Zelenka. Hned první jejich produkce však nebyla úspěšná, Líčení se odročuje dosáhlo pouhých 37 repríz, poslední neúspěchy pomohla vyvážit Fata morgana (1929), na které se také podílel choreograf Joe Jenčík se svými girls. Léta 1930 a 1931 jsou již naplněna kvalitnějšími hrami, Ostrov Dynamit, Sever proti Jihu , Don Juan & comp. a Golem , poslední zmíněný titul už režíruje opět J.Honzl. Završením úspěšného období je pak revue Caesar (1932), jejíž vyznění a politické konotace získávají na stranu OD opět zájem a podporu kritiky (zejména levicové). I další hry, Robin zbojník a Svět za mřížemi , jediná hra, kterou V+W nenapsali sami, jejím spoluautorem byl Adolf Hoffmeister, nejsou prosty různých narážek na společenskou situaci, daleko jasněji je však formulován názor V+W ve hře Osel a stín (1933), výpravou byl tentokrát pověřen Bedřich Feuerstein, který s OD spolupracoval až do své smrti v roce 1936. Slaměný klobouk byl únikem do poklidného a bezstarostného secesního období, zároveň určitým oddechovým časem, prozíravost byla možná na místě, ale bouři, kterou vyvolala hra Kat a blázen (1934), zklidnit nemohla. Pravicové strany a čeští fašisté zinscenovali nejen útoky v hledišti OD, ale zejména otiskovali lživé a štvavé články v tisku. Voskovec a Werich se rozhodují dočasně uzavřít divadlo a loučí se s diváky Panoptikem a revue Vždy s úsměvem. V Paláci U Nováků se usazuje soubor podnikatele A. Fencla, který angažoval i Jenčíka a jeho girls. Jindřich Honzl s částí souboru pracuje v Novém divadle a uvádí surrealistické inscenace Poklad jezuitů a Věštírnu delfskou. V+W dostali nabídku z Národního divadla od ředitele St. Mojžíše Loma, chtěli uvést svou vlastní adaptaci Komenského Labyrintu . Ale pravicové strany ve svých tiskových orgánech nepřestaly štvát proti nim, z plánu tedy sešlo.

Ansámbl Osvobozeného divadla o pauze během představení Robina zbojníka

Impulsem k znovuotevření OD se stávají nejen další zvraty v evropské společnosti, ale také Werichova inspirativní cesta do Moskvy, po níž byla mezi osobnostmi české kultury uspořádána anketa, zda má být OD znovu otevřeno. V roce 1935 zahajují v Rokoku V+W sezónu tzv. Spoutaného divadla a uvádějí Baladu z hadrů , na níž spolupracovala jako choreografka tanečnice Lotte Gosslar, německá exulantka, hostující v Čechách s kabaretem Eriky Mann Pfeffermühle.

Mezitím soubor A.Fencla opouští palác U Nováků, Joe Jenčík a jeho girls se vrací zpátky k V+W. První inscenací sezóny 1936/37 bylo Nebe na zemi, následoval sociálně angažovaný Rub a líc a po té retrospektivní Panorama 1927-37 k oslavě výročí desetileté činnosti OD, resp. deseti let od uvedení Vest Pocket Revue. Za vrcholové jsou pak považovány hry Těžká Barbora a Pěst na oko, na posledně zmíněné pracoval jako výtvarník František Muzika. Inscenace připravovaná pro novou sezónu 1938/39, Hlava proti Mihuli, již uvedena nebyla, Voskovcovi byla úředně odňata divadelní koncese a tím bylo Osvobozené divadlo definitivně uzavřeno. Trojice V+W+J opouští postupně ČSR a přes Francii se dostává do USA.

Související odkazy :

Doporučená literatura :

ALL RIGHTS RESERVED !