Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Vyhlášení volby děkana na funkční období
od 1. dubna 2018 do 31. března 2022

Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení voleb do AS FF MU a AS MU
pro funkční období 2018–2020

Bližší informace jsou k dispozici zde.

Příští řádné zasedání AS FF

Příští řádné zasedání AS FF MU se bude konat v pondělí 20. listopadu 2017 v 17.30 v místnosti B2.23.

 

  

 

 

 

 

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je jedním z jeho samo-správních akademických orgánů, jenž volí na tři roky členové akademické obce fakulty ze svých řad.  více...

Rychlé odkazy
 

Osobní nástroje