Akce dokumentů

Studentské kino Scala

kinomix plakat
 

Pro jarní semestr 2017 byl k realizaci vybrán projekt K(in)omix. Film a komiks v kině Scala, vedoucí týmu: Matěj Pořízek.

Akademické vedení projektu pracuje ve složení:
•    Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
•    Radek Pernica, DIS.
•    Patrycja Astrid Twardowska
•    PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

 


Studentské kino je realizováno v rámci projektové výuky předmětu FAV266 Provoz kina.

scala-logo-hoverNáplní prakticky zaměřeného kurzu je příprava, realizace a hodnocení týmového projektu studentského kina v Univerzitním kině Scala.

Projektem studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti  projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného programového schématu a provozního chodu kina.

Projekt se realizuje v týmu o počtu 5-7 studentů, z nichž min. polovina musí být z mateřského oboru a min. jeden člen musí být z jiného oboru či fakulty (doporučuje se zejména spolupráce s FSS a ESF).

Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino).

Projekt je podporován Fondem Rozvoje Masarykovy univerzity.


Výzva k podávání projektů

Manuál k realizaci projektu


K(in)omix / jaro 2017 - vedoucí: Matěj Pořízek

kinẽma musica / podzim 2016 - vedoucí: Barbora Štenclová

Obzory / jaro 2016 - vedoucí: Petra Fujdlová

Nad Scalou sa blýska / podzim 2015 - vedoucí: Dana Galová

Vlny / jaro 2015 - vedoucí: Elena Kubalíková

Animotéka / podzim 2014 - vedoucí: Andrea Stašková

Audiovize / jaro 2014 - vedoucí: Ondřej Pavlík

3x3 Scala / podzim 2013 - vedoucí: Barbora Poláčková

 

16/10/2013 // projekt 3x3 Scala // Podraz + Swing Wings


K historii kina Scala a zapojení MU do jeho provozu více zde.


Osobní nástroje